Timesheety jsou výkazy práce. Mají podobu seznamu nebo tabulky, kam zaznamenáváte konkrétní úkoly, které jste v daném období řešili. Ke každému úkolu je přiřazená suma času stráveného prací. Lamael tvoří timesheety automaticky z každé zapsané aktivity a úkolu.

Přehled odpracovaných hodin v týdnu najdete například v kalendáři. Vedle zkratky dne a data najdete součet evidovaných hodin. Aktivity a úkoly označené jako soukromé se do výkazu nikdy nepočítají.

záložka Kalendář

Pro rychlou kontrolu vyčerpaného časového budgetu u projektu přepněte do okna „Projekty. Na kartě každého z projektů je uvedená aktuální suma času, který byl již vyčerpán.

zobrazení vyčerpaného časového budgetu

Aktivity a úkoly, které chcete evidovat do timesheetů, můžete přidat přes okna „Projekty“, „Úkoly“ nebo „Kalendář“ (Návod Jak přikládat soubory, projekty, úkoly a jiné záznamy).

V Lamaelu lze nastavit termín, kdy má aktivita nebo úkol probíhat. Pozor – čas k vykázání se zapisuje zvlášť! Pro zaznamenání odpracovaného času můžete u Aktivit použít i časovač, který spustíte kliknutím na zelené tlačítko „Start“.

zápis vykázaného času

Časovač se dá opakovaně vypnout a zapnout, nově naměřené hodnoty se automaticky přičítají k již zaznamenanému času.

zapnutý časovač

Pokud pracujete v okně „Kalendář“ s aktivitou nebo úkolem, můžete natahováním záznamů zároveň prodloužit vykazovaný čas. Stačí kliknout na spodní okraj karty se záznamem a potáhnout nahoru nebo dolů podle toho, zda chcete výkaz prodloužit nebo zkrátit.

práce s časem v záložce Kalendář

Všechny vykázané hodiny najdete v okně „Výkazy“. Klikněte na ozubené kolečko v šedé liště a rozbalí se roletka s nabídkou akcí. Vykázané hodiny můžete stáhnout do počítače jako timesheet nebo z nich vytvořit fakturu (Návod Jak fakturovat vykázanou práci).

přehled vykázaného času

 

O použití timesheetů si můžete přečíst také článek: Jak měřit a vykazovat čas pomocí timesheetů.

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

85 % zaměstnanců chce flexibilitu: Hybridní práce jako jeden z trendů roku 2024

85 % zaměstnanců chce flexibilitu: Hybridní práce jako jeden z trendů roku 2024

Jak udržovat pořádek ve své firmě? Fulltextové vyhledávání v Lamaelu vás zachrání

Jak udržovat pořádek ve své firmě? Fulltextové vyhledávání v Lamaelu vás zachrání

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}