PRODEJ

Lamael obsahuje kompletní agendu pro řízení prodeje. Snadno můžete fakturovat přímo v Lamaelu, takže nepotřebujete třeba iDoklad. Najdete zde nabídky, objednávky, dodací listy, faktury, zálohové faktury, platby a účty. Prostě vše, co potřebujete pro váš business.

Navigace

Druh zobrazených dokladů v přehledu volíte na doplňkové liště pod hlavním menu. Obchodní doklady se zobrazují pouze v tabulce. Nějaké grafické zobrazení by zde nedávalo smysl.

Počet sloupců se přizpůsobuje podle šířky okna prohlížeče. Můžete fulltextově hledat, filtrovat a řadit podle sloupců.

Vytvoření dokumentu

Nový obchodní doklad vytvoříte tlačítkem + Nový záznam. Vidíte hlavičku dokladu se základními údaji, položky dokladu, rekapitulaci a celkový součet. Nad položkami je název dokumentu a doplňující text, dole pod položkami je text v patičce a interní poznámky.

Zadání odběratele

Základní a povinný údaj v hlavičce je Odběratel. Začněte psát jméno subjektu a Lamael bude našeptávat. Primárně našeptává firmy z databáze kontaktů, potom firmy dohledané z externích databází. Lokální firmy jsou uvedeny bez IČO, dohledané externě jsou zobrazeny s IČO na řádku vedle jména firmy.

Vyberte odběratele a případně rozklikněte adresu, abyste zkontrolovali detaily. Pokud zadáváte nový kontakt, rozklikněte adresu a vyplňte všechny požadované údaje. Nový údaj uložte tlačítkem Uložit kontakt.

Obdobně můžete zadat dodací adresu, pokud se liší.

Číslo dokladu


Číslo nového dokladu se generuje automaticky v řadě a navazuje na poslední doklad stejného typu v databázi.

Lamael nemá definici číselných řad. Prostě zadejte číslo prvního dokladu jak chcete a Lamael pak bude pokračovat dál. Například v roce 2018 můžete zadat číslo prvního dokladu v řadě jako 20180001.

Číslo účtu

Než budete vystavovat doklady, nastavte si vlastní účty. Nebudete pak muset na každé faktuře číslo účtu zadávat ručně. Jednoduše pak vyberete účet dle názvu účtu.

Cizí měny

Doklady můžete vystavovat v základní nebo cizí měně. Na dokladu v cizí měně zadejte kurz cizí měny vůči základní měně. Lamael vám pak bude správně počítat kolik zbývá k úhradě i když budete doklad hradit v jiné měně, než ve které je vystaven. S tímhle jsme si docela dost vyhráli a funguje to skvěle

Doklad v cizím jazyku

Doklady můžete vystavovat česky nebo anglicky. Jazyk můžete kdykoli přepnout. Podle nastaveného jazyku dokladu se doklad tiskne. Jinak nemá jazyk na nic žádný vliv​​​​.

Název dokladu

Dejte každému dokladu krátký název ať v přehledu dokladů vidíte, o co jde. Pomůže vám to později doklad i vyhledat. Pod název můžete přidat i doplňující text na doklad, který se vytiskne před položkami.

Položky na dokladu

Položky přidávejte tlačítkem Přidat položku. Vyplňte název položky a zadejte množství, jednotku, sazbu DPH a jednotkovou cenu a nebo celkovou cenu. Tohle je naše vychytávka. Můžete zadat celkovou cenu, Lamael za vás dopočítá jednotkovou cenu podle zadaného počtu kusů.

Ceny položek zadáváte buď bez DPH a nebo včetně DPH podle toho, jak máte nastaveno v hlavičce dokladu.

Rozšířený text položky

Další naše vychytávka je doplňující text k položce dokladu. Když za názvem položky stisknete Enter a nebo kliknete na ikonku Přidat popis, otevře se pod názvem položky edit pole pro doplňující text drobnějším písmem. Když celý text smažete a ještě jednou stisknete Backspace, pole pro doplňující text opět zmizí.

Přesun položek

Pořadí položek můžete měnit přesunutím položky na jinou pozici. Využijte k tomu ikonu šipek zcela vpravo na řádku.

Celkový součet a zaokrouhlení

Součet dokladu se počítá ze zadaných cen položek. Celkovou cenu můžete zaokrouhlit nastavením v hlavičce dokladu.

Přílohy k dokladu

Přímo na doklad můžete připnout přílohy, třeba naskenovaný montážní list nebo objednávku. Použijte ikonu sponky a nebo přetáhněte soubor na dialog dokladu.

Tisk dokladu

Doklad vytisknete kliknutím na ikonu tiskárny vlevo dole na dialogu.

Odeslání dokladu e-mailem

Obchodní doklad můžete přímo z Lamaelu odeslat e-mailem. Klikněte na ikonu obálky. Text mailu je předvyplněn. Stačí vyplnit e-mailovou adresu příjemce.

Duplikování dokladu

Libovolný doklad je možné duplikovat do libovolného typu nového dokladu. Můžete například vytvořit nabídku jako kopii jiné nabídky a nebo fakturu jako kopii objednávky.

Šablony dokladů

Lamael umožňuje vytvoření šablon dokladů. Šablony je následně možné použít jako vzor pro vytvoření libovolného typu nového dokladu.

Zjednodušte si práci ještě dnes

​Založte si účet v Lamaelu a přidejte se k teamům a firmám, které už pracují jinak. S lehkostí, s radostí a s přehledem.

​Užijte si volnou jízdu!

​Volejte +420 603 224 837

Enter your text here...