Všechny funkce Lamaelu

Projekty

Všechny informace o projektech máte na jednom místě. Včetně výkazů, dokumentů a teamové komunikace.

marketingové funkce Lamaelu

Dashboard projektů

Všechny projekty vidíte přehledně na jedné nástěnce.

Rozdělování úkolů v Lamaelu

Rozdělení úkolů

Na projektu může pracovat
více lidí, každý úkol má svého vykonatele.

Zadání časového budgetu na projektu

Budget na projekt

Předem si stanovíte čas, jak dlouho byste se měli projektu věnovat.

Pohled na vykázaný čas

Vykazování práce

Práci na projektu budete snadno vykazovat.

Ukázka hodinové sazby

Hodinová sazba

Pro každý projekt si můžete nastavit vlastní hodinovou sazbu.

Funkce snadné fakturace

Snadná fakturace

Vykázanou práci na projektu vyfakturujete jedním kliknutím.

Ukázka agendy na projektu

Agenda na projektu

Projektové úkoly, aktivity
a e-maily vidíte přímo na kartě projektu.

přílohy k projektu

Přílohy k projektu

Veškeré dokumenty související s projektem máte na očích.

Ukázka týmové komunikace

Teamová komunikace

Komunikovat budete přímo na projektu pomocí chatu.

Workflow nad projekty

Workflow nad projekty

Projekty budete řídit pomocí vlastních stavů.

Ukázka barevného štítkování

Barevné štítkování

Barevně označte své projekty dle priority.

Ukázka šablony projektu

Šablony projektů

Nový projekt rychle vytvoříte z vámi připravené šablony.

Úkoly

Úkoly delegujete snadno a rychle. Vždy máte přehled o tom kdo co dělá a v jakém je to stavu. Termíny hlídáme za vás.

Kanban board

Kanban board

Úkoly přehledně
ve sloupcích dle projektů, vykonatelů a nebo stavu.

Ukázka vlastního úkolu

Vlastní úkoly

Přehledná organizace vlastních úkolů a osobní agendy na počítači i na mobilu.

Delegování úkolů

Delegování úkolů

Snadné a delegování úkolů v teamu i mimo team.

Ukázka workflow nad úkoly

Workflow nad úkoly

Vždy je jasné, kdo má co dělat, jak práce postupuje a kdy má být hotová.

Funkce zvukového záznamu

Zvukové poznámky

Nechce se vám to psát? Namluvte úkol jako zvukovou poznámku.

Upozornění na úkoly

Upozornění na úkoly

Notifikace na nové úkoly a nebo na splnění úkolu vykonatelem.

Funkce týmové spolupráce

Teamová spolupráce

Vše potřebné k úkolu včetně příloh je na jednom místě.

Komunikace nad úkoly

Komunikace nad úkoly

S kolegy komunikujete přímo nad úkolem pomocí interního chatu.

Upomínka na termín

Upomínky na termíny

Nedokončený úkol na sebe upozorní a nedá pokoj, dokud ho nesplníte.

Časový odhad úkolu

Časové odhady

Na každém úkolu můžete zadat předpokládaný čas potřebný k vykonání úkolu.

Ukázka vykazování času

Vykazování času

Přímo na úkolu vykážete odpracovaný čas a ten dále použijete k fakturaci.

Ukázka podúkolu

Podúkoly

Pod hlavní úkol můžete přidat dílčí úkoly a postupně odškrtávat jejich plnění.

Výkazy

Ušetříte spoustu času při vykazování práce a reportování. Vše je na jedno kliknutí včetně vystavení faktur.

Rychlé vykazování funkce

Rychlé vykazování

Práci vykážete snadno jedním kliknutím a pojmenováním.

Ukázka práce na projektu

Práce na projektu

Vykázat práci na projektu nebo zakázce je hračka díky našeptávání.

Práce pro klienta v Lamaelu

Práce pro klienta

Práci můžete vykazovat přímo na vaše klienty, i bez vazby na projekt.

Měření času

Měření času

Nastartujte časovač a změřte si čas, jak dlouho pracujete.

Časovač

Časovač na očích

Ať jste v systému kdekoli, běžící práci máte přímo před očima.

ukázka hodinové sazby

Hodinové sazby

U každé práce můžete rovnou zadat její hodinovou sazbu.

workflow práce

Workflow práce

Aktivity mají vlastní stavy, které si můžete sami definovat.

fakturace práce

Fakturace práce

Práci můžete zadat k fakturaci, abyste nepracovali zadarmo.

Funkce hromadné fakturace

Hromadná fakturace

Vykázanou práci můžete fakturovat hromadně, třeba desítkám klientů najednou.

Automatická fakturace

Automatická fakturace

Vykázanou práci fakturujte automaticky v zadané periodě, třeba jednou za týden.

Osobní efektivita

Osobní efektivita

Díky přehledu práce po projektech vyhodnotíte efektivitu práce.

Práce v týmu

Práce v teamu

Vždy uvidíte, kolik kdo vykázal práce za den, týden, měsíc nebo období.

Kontakty

Vytěžíte maximum z vašich kontaktů díky přehledné evidenci, termínům a zastupitelnosti v teamu. Nikdo se vám neztratí.

Elektronické vizitky v Lamaelu

Elektronické vizitky

Svoje kontakty vidíte přehledně jako vizitky, jak jste zvyklí z papíru.

Barevné štítky

Barevné značení

Označte si kontakty barvou, budeme je automaticky řadit dle priority.

Termín u kontaktu

Termín u kontaktu

Zadejte si ke kontaktu termín, abyste nezapomněli, co jste slíbili.

Našeptávač firem

Našeptávání firem

Název firmy se našeptává z databáze firem, obchodního rejstříku.

Doplňování adres

Doplňování adres

Kontaktní údaje a IČO a DIČ se doplňují podle databáze ARES.

Třídění dle stavu

Třídění dle stavu

Dejte kontaktům vlastní stavy a vždy budete vědět, kdo je kdo.

Třídění dle zájmu

Třídění dle zájmu

Zapište si, o jaký produkt nebo službu má kontakt zájem, co u vás nakupuje.

Telefonujte na cestách

Telefonujte na cestách

Zavolejte kontaktu jedním kliknutím, přímo z vašeho mobilu.

Zasílání e-mailu

Pošlete mu mail

Jedním kliknutím odešlete svému kontaktu e-mail přímo z jeho karty.

Jak přidat agendu

Agenda ke kontaktu

Na kartě kontaktu vidíte s ním spojené úkoly, aktivity, maily, zakázky a projekty.

Přidání přílohy

Přílohy ke kontaktu

Uložte si na kartu kontaktu fotky, soubory a dokumenty.

Scanování vizitek

Scanování vizitek

Založte nový kontakt tím, že naskenujete jeho vizitku.

Kalendář

Vaše pracovní i osobní agenda jak jste o ní ani nesnili. Vše je propojené a díky synchronizaci ji máte vždy s sebou i na mobilu.

Osobní agenda

Osobní agenda

Svou osobní agendu máte pod kontrolou na počítači i na mobilu.

Týmový kalendář

Teamový kalendář

Všechny členy teamu vidíte společně v jednom kalendáři.

Synchronizace e-mailu

Synchronizace

Váš kalendář propojíte s Google kalendářem a nebo Outlook kalendářem.

Úkoly v kalendáři

Úkoly v kalendáři

V kalendáři vidíte nejen aktivity, ale i naplánované úkoly s termínem.

Odškrtávání události

Odškrtávání údálostí

Hotové aktivity a úkoly odškrtnete přímo v kalendáři.

Vykazování času

Vykazování času

Zapsáním a natažením události v kalendáři přímo vykazujete čas.

Zvukové záznamy

Zvukové záznamy

Nemáte čas na zápisky z jednání? Namluvte si je do zvukové poznámky.

Barevné štítkování

Barevné značení

Události zvýrazníte barevným značením, které se přenáší i do Google kalendáře.

Workflow v kalendáři

Workflow v kalendáři

Termínovaný úkol vidíte jako celodenní událost a přetažením na čas jej naplánujete.

Vícedenní události

Vícedenní události

Zadáte snadno tažením myši přes několik dnů.

Propojení na kontakty

Propojení na kontakty

Událost je přímo spojena s firmou a kontaktem.

Propojení na kontakty

Propojení na projekty

Událost může být přímo spojená s projektem nebo zakázkou.

Obchody

Zvýšíte počet získaných zakázek díky systému na konverzi obchodních příležitostí na uzavřené obchody.

Pipeline příležitostí

Pipeline příležitostí

Obchodní případy procházejí postupně vámi definovanými stavy.

Měsíční přehled

Měsíční přehled

Obchody zobrazíte dle měsíců, kdy předpokládáte jejich uzavření.

Hodnota obchodů

Hodnota obchodů 

Máte přehled nad celkovou hodnotou obchodů v daném stavu či měsíci.

Priority dle barev

Priority dle barev

Barevné štítky pro větší přehlednost přirozeně řadí obchody dle priority.

Další akce

Další akce

Vždy vidíte, zda a jaká další akce nad obchodním případem je naplánovaná.

Hlídání workflow

Hlídání workflow

Systém vás upozorní, pokud by se obchodní případ v nějakém stavu zasekl.

Agenda nad úkolem

Agenda nad případem

Veškeré úkoly, schůzky a e-maily s klientem vidíte přímo na kartě.

Dokumenty a fotky v Lamaelu

Dokumenty a fotky

Dokumentaci k obchodnímu případu máte hezky pohromadě.

Hlídání zastupitelnosti

Zastupitelnost v teamu

Projekty v Lamaelu nejsou povinné. Tím se Lamael liší od všech konkurenčních systémů.

Interní chat

Interní chat

S vašimi kolegy komunikujete nad obchodním případem pomocí chatu.

Tabulkový přehled

Tabulkový přehled

Velké množství obchodů zvládnete v tabulce s možností filtrování a řazení.

Konverze na projekt

Konverze na projekt

Uzavřený obchod převedete na projekt s veškerou historií a přílohami.

Prodej

Celý prodejní proces od nabídky až k fakturaci a platbě zvládnete v jediné aplikaci. Lamael hlídá, aby se to někde nezadrhlo.

Nabídky

Nabídky

Posílejte svým klientům profesionální nabídky a mějte v nich přehled. Už konec Excelu.

Objednávky

Objednávky

Budete mít přehled kdo u vás co objednal a kdy to máte dodat. Budete plnit včas.

Dodací listy

Dodací listy

Vystavte dodací list a nechte si potvrdit převzetí zboží, aby vám pak klient bez řečí uhradil fakturu.

Online fakturace

Online fakturace

Faktury vystavujte elektronicky a zasílejte e-mailem jako PDF na jedno kliknutí.

Zálohové faktury

Zálohové faktury

Větší zakázky si nechte částečně uhradit předem. Klientovi vystavte zálohovou fakturu.

Pravidelné faktury

Pravidelné faktury

Opakované faktury budeme vystavovat za vás a vy už na to nemusíte myslet.

Automatické fakturace

Automatická fakturace

Průběžně vykazovanou práci můžeme fakturovat automaticky třeba každý měsíc.

Úhrady faktur

Úhrady faktur

Vedeme evidenci úhrad vašich faktur, abyste měli přehled o tom, kdo vám ještě dluží.

Částečné úhrady

Částečné úhrady

Vaši odběratelé mohou hradit vaše faktury i po částech a vy vždy uvidíte, kolik ještě zbývá uhradit.

Cizí měny

Cizí měny

Úhrady faktur je možné zadávat i v cizích měnách se zadaným kurzem.

Prodejky

Prodejky

Pokud vaši zákazníci hradí zakoupené zboží a služby ihned na místě, vystavte jim prodejku.

EET pokladna

EET pokladna

Tržby z prodejů můžete ihned evidovat elektronicky a odesílat na finanční správu.

Evidence směn

Evidence směn

Máte obchod? Pak každý den otevřete novou směnu a evidujte, kdo ji otevřel a jaké byly tržby.

Vlastní stavy

Vlastní stavy

Definujte si vlastní stavy dokumentů a nastavte si pracovní postupy a odpovědnosti v teamu.

Přehled pohledávek

Přehled pohledávek

Sledujte přehledně, kdo vám kolik dluží a kdy má zaplatit. Hlídejte si svoje peníze.

Automatické upomínky

Automatické upomínky

Připravujeme: budeme hlídat splatnosti vašich pohledávek a dlužníky budeme upomínat.

Nákup

Lamael pohlídá vaše procesy na straně nákupu od objednávky až k platbě. Upozorní vás na termíny a případná prodlení.

Nákupní objednávky

Nákupní objednávky

Máte přehled v tom, co jste od koho objednali a kdy to bude dodáno.

Faktury bez papíru

Faktury bez papíru

Došlé faktury si naskenujte a uložte jako PDF přímo do systému.

Zálohové faktury

Zálohové faktury

Můžete přijímat a evidovat i zálohové faktury. Ty pak spárujete s konečnými fakturami.

Úhrady faktur

Úhrady faktur

Faktury od dodavatelů můžete hradit zcela nebo částečně, a to i v cizích měnách.

Platební příkazy

Platební příkazy

Došlé faktury uhradíte jednorázově nebo hromadně vystavením platebního příkazu.

Párování plateb

Párování plateb

Připravujeme: platby odešlé z vašeho bankovního účtu párujeme s neuhrazenými fakturami automaticky.

Šablony dokumentů

Šablony dokumentů

Připravte si vzory dokumentů, ze kterých pak na jedno kliknutí vytvoříte třeba objednávku.

Workflow nad dokumenty

Workflow nad dokumenty

Každý obchodní dokument je vždy v jednom ze svých stavů. Tím se řídí spolupráce v teamu.

Schvalování fakturace

Schvalování fakturace

Došlou fakturu můžete dát kolegovi ke schválení, zda se má uhradit nebo vrátit.

Upozornění na změnu stavu

Upozornění na změnu stavu

Obchodník se vždy dozví o změně stavu, například o uhrazení faktury.

Upozornění na prodlení

Upozornění na prodlení

Pokud se vám zpracování dokumentu někde zadrhne, dostanete upozornění.

Export a import

Export a import

Doklady z vašeho starého systému můžete importovat a mít vše na jednom místě.

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Šetřete papírem a odesílejte objednávky elektronicky na jedno kliknutí.

Přehled závazků

Přehled závazků

Vždy vidíte, kolik máte komu uhradit a kdy. Díky tomu budete spolehlivým odběratelem.

Seznamy

Vaše zboží i majetek budete mít pod kontrolou. Kdy naposledy jste něco půjčili a už se vám to nevrátilo? S tím je konec.

Zboží a služby

Zboží a služby

Vytvořte si katalog zboží a služeb a ušetříte si práci při fakturaci.

Kategorie zboží

Kategorie zboží

Uspořádejte zboží a služby do přehledných kategorií.

EAN a čárové kódy

EAN a čárové kódy

Najděte rychle položku podle EAN kódu nebo čárového kódu.

Detaily zboží

Detaily zboží

Prodejní cena, sazba DPH nebo podrobný popis se propíšou do vašich nabídek, objednávek a faktur.

Nákupní ceny

Nákupní ceny

Evidujte nákupní ceny a budete mít přehled o realizovaném zisku.

Pokladny a účty

Pokladny a účty

Založte si pokladny a účty, ať máte přehled ve svých financích.

Kusová evidence

Kusová evidence

Udělejte si pořádek v majetku, dodaných kusech zboží nebo strojích.

Evidence zápujček

Evidence zápůjček

Kdy jste naposledy něco půjčili a už se vám to nevrátilo? Tam tomu je konec.

Vlastní stavy

Vlastní stavy

Definujte si vlastní workflow nad evidovanými kusy.

Hlídání lhůt

Hlídání lhůt

Ohlídejte si termíny servisu, vrácení a nebo expirace.

Export a tisk

Export a tisk

Seznamy můžete snadno exportovat do jiného systému, vytisknout nebo importovat.

Fulltextové hledání

Fulltextové hledání

Cokoli snadno najdete dle jména, popisu, firmy nebo projektu. Jako na Google.

E-maily

Lamael se propojí s vaším e-mailem a poštu sám přiřadí ke kontaktům a projektům. Zajistí vám zastupitelnost v teamu.

Integrace s CRM

Integrace s CRM

E-maily klientům posílejte přímo z aplikace.

Propojení s projekty

Propojení s projekty

Komunikujte s klienty a dodavateli přímo na projektech.

Synchronizace

Synchronizace

Připojte si svůj e-mailový účet, Google, Outlook nebo jiný přes SMTP a IMAP.

Párování

Párování

Došlé e-maily se automaticky přiřadí ke kontaktům, otevřeným zakázkám a projektům.

Přílohy z cloudu

Přílohy z cloudu

Odesílejte velké soubory přímo z cloudu a šetřete svoje mobilní data.

Přílohy odkazem

Přílohy odkazem

Odesílejte soubory odkazem a nezahlcujte e-mail sobě ani příjemci pošty.

Vlastní doména

Vlastní doména

E-mail z Lamaelu odejde přímo z vaší pošty a najdete ho v odeslané poště.

Filtrování pošty

Filtrování pošty

Volitelně načítejte jen poštu od známých kontaktů z vašeho CRM.

Vlastní podpis

Vlastní podpis

Definujte si vlastní podpis s formátováním textu a firemním logem.

Fulltextové hledání

Fulltextové hledání

Rychle a snadno najdete v poště cokoli, stejně jako na Google.

Úkoly z e-mailu

Úkol z e-mailu

Z došlého e-mailu můžete přímo založit nový úkol spojený s kontaktem a projektem.

Propojování v Lamaelu

Vše je propojeno

Z vaší pošty se proklikněte na kartu kontaktu, zakázky nebo projektu.

Poznámky

Zapište si všechno co chcete uložit, najít a sdílet. Lamael bude centrem vašeho know how pro celou firmu.

Post-it

Kartičky Post-it

Informace přehledně zobrazené na kartách, jako byste je napsali na papírek a nalepili.

Přehled informací

Informace pohromadě

Všechny důležité informace si pište na jedno místo, do elektronických poznámek.

Barevné štítky

Barevné značení

Elektronické poznámky si můžete barevně odlišit pro větší přehlednost.

Formátování textu

Formátovaný text

Použijte tučné, šikmé nebo podtržené písmo, odrážky, číslované seznamy, zarovnání textu i obrázky.

Aktivní odkazy

Aktivní odkazy

URL odkazy v poznámkách jsou aktivní, stačí na ně kliknout a přejdete na webové stránky.

Soukromé poznámky

Soukromé poznámky

Vaše soukromé informace budou bezpečně uloženy a uvidíte je pouze vy.

Poznámky k projektu

Poznámky k projektu

Uspořádejte si všechny informace k vašemu projektu či obchodnímu případu.

Komentáře poznámek

Komentáře poznámek

Nad poznámkami můžete spolupracovat v teamu pomocí komentářů a nebo přímo oslovit kolegu.

Obrázky k poznámkám

Obrázky k poznámkám

Ke svým poznámkám si připojte obrázky a přílohy. Obrázky můžete vložit do textu a formátovat.

Zvukové poznámky

Zvukové poznámky 

Poznámku si můžete namluvit a uložit jako audio. Připravujeme přepis řeči do textu.

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek

Poznámky je možné tisknout a nebo jedním kliknutím odeslat e-mailem jako PDF soubor.

Prohledání poznámek

Prohledání poznámek 

Cokoli v poznámkách najdete pomocí fulltextového vyhledávání, jako na Google.

Soubory

Vaše dokumenty, fotky i smlouvy budete mít na jednom místě bezpečně uložené a dostupné na počítači i na mobilu.

Cloudové úložiště

Cloudové úložiště

Uložte si všechny své soubory na jedno místo a už nikdy je nebudete hledat.

Webové rozhraní

Webové rozhraní

Vaše soubory jsou dostupné pomocí webového rozhraní na počítači i na mobilu ať jste kdekoliv.

Náhledy souborů

Náhledy souborů

Pomocí náhledů z obrázků, videí, office dokumentů a PDF dokumentů ihned vidíte, co v souboru je.

Popis souboru

Popis souboru

Slovně můžete popsat, co v daném souboru je, jaký má pro vás význam a nebo co s ním budete dělat.

Štítky souborů

Štítky souborů

Soubory si označte klíčovými slovy, které se přehledně zobrazí jako štítky.

Virtuální složky

Virtuální složky

Štítky slouží jako virtuální složky souborů. Jedním kliknutím najdete podobné soubory se stejnými štítky.

Hromadné úpravy

Hromadné úpravy

Štítky souborů můžete hromadně přidávat nebo odebírat u souborů, které označíte zatržením.

Funkce vyhledávání

Prohledání souborů

Jakýkoli soubor najdete pomocí klíčových slov, názvu a nebo popisu během zlomku vteřiny.

Funkce streamování

Streamování souborů

Video a audio můžete přehrávat přímo z cloudu. Soubor nemusíte celý stahovat.

Soukromé soubory

Soukromé soubory

Vaše soukromé soubory uvidíte jen vy. Nikdo jiný je nebude moct vyhledat a nedostane se k nim.

Odesílání souborů

Odesílání souborů

Soubory odešlete e-mailem přímo z cloudu, a to třeba i z mobilu s malým datovým tarifem.

Sdílení odkazem

Sdílení odkazem

Soubory můžete sdílet pomocí odkazů a nebudete tak zatěžovat svůj ani adresátův e-mail.

Chat

Víte, kolik času a starostí si ušetříte tím, že budete mít veškerou komunikaci tam, kde má být, tedy přímo u projektů a úkolů?

Týmová komunikace

Teamová komunikace

S kolegy budete komunikovat pomocí chatu a odbouráte tím různé messengery a e-maily.

Osobní zprávy

Osobní zprávy

Můžete komunikovat jeden s jedním ve vašem soukromém vlákně, které vidíte jen vy dva.

Diskuzní skupiny

Diskuzní skupiny

Můžete vytvořit diskuzní skupinu na určité téma a zde komunikovat veřejně s více kolegy najednou.

Chat na projektu

Chat na projektu

Komunikace může být vázána na určitý projekt, a díky tomu se vše důležité řeší na jednom místě.

Notifikace na zprávy

Notifikace na zprávy

Jakmile vám někdo pošle zprávu, přijde vám notifikace, aby vám nic neuniklo.

Notifikace e-mail

Upozornění na e-mail

Notifikace na zprávy si můžete nechat zasílat i na e-mail.

Oslovení kolegy

Oslovení kolegy

Kolegu můžete ve zprávě zmínit pomocí @jméno a tím ho upozornit na vaši zprávu.

Vlákna zpráv

Vlákna zpráv

Zprávy jsou přehledně organizované do vláken a kliknutím na vlákno je zobrazíte.

On-line status

On-line status

Na první pohled vidíte, který z kolegů je on-line (připojen v aplikaci) a který off-line (odpojen).

Živé hledání

Živé hledání

Začněte psát, co hledáte, a postupně se budou zobrazovat vlákna s příslušnou komunikací.

Funkce vyhledávání

Hledání v kontextu

Klikněte na vyhledanou zprávu a zobrazí se vám vlákno obsahující několik zpráv před a po.

Aktivní odkazy

Aktivní odkazy

URL adresy ve zprávách fungují jako aktivní odkazy. Můžete na ně kliknout a přejít na obsah.

Nástěnka

Na co je vám nástěnka ve firmě, když tam nejste? Díky elektronické nástěnce bude mít váš tým vždy aktuální informace.

Elektronická nástěnka

Elektronická nástěnka

Firemní nástěnka zajistí interní komunikaci v teamu, ať jste ve firmě nebo v terénu.

Hromadné odesílání zpráv

Hromadná rozesílka

Připněte něco na nástěnku a všichni kolegové od vás dostanou e-mail i s přílohou.

Notifikace

Notifikace na události

Vždy se dozvíte, co je ve firmě nového, pomocí notifikace v aplikaci nebo e-mailem.

Team building

Team Building

Sdílejte s kolegy svoje denní úspěchy i nezdary a vytvořte atmosféru spolupráce, i když pracujete na dálku.

Galerie fotek

Galerie fotek

Sdílejte fotky z vašeho pracovního i osobního života a ukažte ostatním, co zrovna děláte.

Komentáře

Komentáře příspěvků

Přidejte kolegovi k jeho příspěvku komentář a podpořte ho v jeho práci.

Oslovení kolegů

Oslovení kolegů

Jiného uživatele můžete zmínit pomocí @jméno a vyzvat ho k diskusi na příspěvku.

Funkce vyhledávání

Hledání novinek

Napište pár slov a najděte přesně, co potřebujete, během zlomku vteřiny.

Mobilita

Lamael máte vždy s sebou v prohlížeči, na tabletu i na mobilu. Můžete z něj volat, psát a nebo třeba zadat úkol jen hlasem.

Responzivní web

Responzivní web

Lamael je plně responzivní a skvěle použitelný v prohlížeči na tabletu i na mobilu.

Kompaktibilita Lamaelu

Kompatibilita

Podporujeme známé prohlížeče Chrome, Safari, Firefox, Edge i Internet Explorer.

Přímé volání

Přímé volání

Kontaktům z databáze můžete zavolat jedním kliknutím na ikonu telefonu.

SMS

Přímé psaní SMS

Psaní SMS zahájíte kliknutím na ikonu SMS u vašeho kontaktu.

E-mail

Přímé odeslání e-mailu

E-maily odesíláte přímo z aplikace po kliknutí na ikonu dopisní obálky.

Zvukový záznam

Záznam audia

Nahrávání zvukové poznámky zahájíte kliknutím na ikonu mikrofonu.

Ovládání gesty

Ovládání gesty

Procházet kalendářem a seznamem záznamů můžete pomocí tažení prstem vlevo a vpravo.

Jsme tu pro vás


Zavolejte nám

+420 739 592 160
+420 603 224 837

Napište nám

info@lamael.cz

Navštivte nás

QUITEC s.r.o.

Na Vyhlídce 1291
252 10  Mníšek pod Brdy