Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) můžete poskytnout na webových stránkách lamael.cz a lamael.com a app.lamael.com (dále jen „web“), mobilní aplikaci „Lamael“ ("Mobilní aplikace") a jakékoli jejich související produkty a služby (souhrnně "Služby") jsou shromažďovány, chráněny a používány. Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto informacím přistupovat a aktualizovat je. Tyto Zásady jsou právně závaznou dohodou mezi vámi („Uživatel“, „Vy“ nebo „Váš“) a QUITEC s.r.o. ("QUITEC s.r.o.", "my", "nás" nebo "náš"). Přístupem ke Službám a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto Zásad. Tyto zásady se nevztahují na praktiky společností, které nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Automatický sběr informací

Když otevřete webovou stránku nebo používáte mobilní aplikaci, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které váš prohlížeč nebo zařízení odesílá. Tato data mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa a poloha vašeho zařízení, název a verze prohlížeče a zařízení, typ a verze operačního systému, jazykové preference, webová stránka, kterou jste navštívili, než jste navštívili Služby, stránky Služeb, které navštívíte, čas strávený na těchto stránkách, informace, které hledáte ve Službách, časy a data přístupu a další statistiky.

Automaticky shromažďované informace se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o používání a provozu Služeb. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by identifikoval konkrétního uživatele systému.

Shromažďování osobních údajů

Ke Službám můžete přistupovat a používat je, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo prozradili jakékoli informace, na jejichž základě by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní identifikovatelnou osobu. Pokud si však přejete využívat některé funkce Služeb, můžete být požádáni o poskytnutí určitých Osobních údajů (například vaše jméno a e-mailová adresa). Přijímáme a uchováváme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete, když si vytvoříte účet, zveřejníte obsah, provedete nákup nebo vyplníte jakékoli online formuláře ve Službách. V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat následující informace:

 • Osobní údaje, jako je jméno, země bydliště atd.
 • Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, adresa atd.
 • Podrobnosti o účtu, jako je uživatelské jméno, jedinečné uživatelské ID, heslo atd.
 • Platební údaje, jako jsou údaje o kreditní kartě, bankovní údaje atd.
 • Některé funkce na mobilním zařízení, jako jsou kontakty, kalendář, galerie atd.
 • Jakékoli další materiály, které nám ochotně zašlete, jako jsou články, obrázky, zpětná vazba atd.

Některé informace, které shromažďujeme, pocházejí přímo od vás prostřednictvím Služeb. Osobní údaje o vás však můžeme shromažďovat také z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, platformy sociálních médií, poskytovatelé údajů třetích stran a naši společní marketingoví partneři. Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů, mohou zahrnovat demografické informace, jako je věk a pohlaví, informace o zařízení, jako jsou IP adresy, umístění, jako je město a stát, a online údaje o chování, jako jsou informace o vašem používání webových stránek sociálních médií, informace o zobrazení stránky a výsledky vyhledávání a odkazy. Můžete se rozhodnout, že nám své Osobní údaje neposkytnete, ale pak možná nebudete moci využívat některé funkce Služeb. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

Použití a zpracování shromážděných informací

Abychom vám zpřístupnili Služby nebo abychom splnili zákonnou povinnost, možná budeme muset shromažďovat a používat určité Osobní údaje. Pokud neposkytnete informace, které požadujeme, možná vám nebudeme schopni poskytnout požadované produkty nebo služby. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

 • Vytváření a správa uživatelských účtů
 • Plnění a vyřizování objednávek
 • Dodávka produktů a služeb
 • Zlepšení produktů a služeb
 • Odesílání administrativních informací
 • Zasílání marketingových a propagačních sdělení
 • Odpovídání na dotazy a nabídka podpory
 • Vyžádání si zpětné vazby od uživatelů
 • Zlepšení uživatelské zkušenosti
 • Zveřejňování ohlasů zákazníků
 • Uplatňování smluvních podmínek a zásad
 • Ochrana před zneužitím a zlomyslnými uživateli
 • Reakce na právní požadavky a předcházení škodám
 • Provoz a správa Služby

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak komunikujete se službami, kde se ve světě nacházíte a pokud platí jedna z následujících podmínek: (i) udělili jste svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; to však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá kalifornskému zákonu o ochraně soukromí spotřebitelů nebo evropskému zákonu o ochraně údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na vás vztahuje; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena; (v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít právo zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku (odhlášením), aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z níže uvedených právních základů. V každém případě Vám rádi upřesníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným k uzavření smlouvy.

Fakturace a platby

Využíváme zpracovatele plateb třetích stran, kteří nám pomáhají bezpečně zpracovávat vaše platební údaje. Použití vašich osobních údajů takovými zpracovateli třetích stran se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, které mohou nebo nemusí obsahovat ochranu soukromí tak ochrannou jako tyto zásady. Doporučujeme, abyste si přečetli jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

Správa informací

Některé osobní údaje, které o vás máme, můžete smazat. Osobní údaje, které můžete smazat, se mohou se změnou služeb změnit. Když však osobní údaje vymažete, můžeme uchovávat kopii neupravených osobních údajů v našich záznamech po dobu nezbytnou ke splnění našich závazků vůči našim přidruženým společnostem a partnerům a pro účely popsané níže.

Zveřejňování informací

V závislosti na požadovaných službách nebo podle potřeby k dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakékoli služby, o kterou jste požádali, můžeme s vaším souhlasem sdílet vaše informace s našimi důvěryhodnými třetími stranami, které s námi spolupracují, jinými přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, na které se spoléháme, že vám pomohou při provozování Služeb, které máte k dispozici. Osobní údaje nesdílíme s nepřidruženými třetími stranami. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat vaše informace s výjimkou případů, kdy je to nutné k provádění služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků. Vaše osobní údaje můžeme pro tyto účely sdílet pouze s třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi nebo které souhlasí s dodržováním našich zásad týkajících se osobních údajů. Těmto třetím stranám jsou poskytovány osobní údaje, které potřebují pouze k tomu, aby mohly vykonávat své určené funkce, a my je neopravňujeme používat nebo zveřejňovat osobní údaje pro jejich vlastní marketingové nebo jiné účely.

Zveřejníme jakékoli osobní údaje, které shromažďujeme, používáme nebo přijímáme, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, jako je například vyhovění předvolání k soudu nebo podobnému právnímu procesu, a když v dobré víře věříme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochráníme vaše bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, vyšetřovat podvody nebo reagovat na žádost vlády.

V případě, že projdeme obchodním přechodem, jako je fúze nebo akvizice jinou společností nebo prodej všech nebo části jejích aktiv, váš uživatelský účet a osobní údaje budou pravděpodobně mezi převedenými aktivy.

Uchovávání informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené z nebo začleněné vaše osobní údaje poté, co je aktualizujete nebo smažete, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze vymáhat právo na přístup k údajům, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Přenos informací

V závislosti na vaší poloze mohou přenosy dat zahrnovat přenos a ukládání vašich informací v jiné zemi, než je vaše vlastní. Máte právo dozvědět se o právním základu předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním veřejným právem nebo zřízenou dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých abychom chránili vaše informace. Pokud k takovému převodu dojde, můžete se dozvědět více v příslušných částech těchto Zásad nebo se nás zeptat pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se vašich údajů zpracovávaných námi. Zejména máte právo na následující: (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste dříve udělili souhlas se zpracováním vašich údajů; (ii) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas; (iii) máte právo dozvědět se, zda jsou námi zpracovávány informace, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii informací, které jsou zpracovávány; (iv) máte právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) máte za určitých okolností právo na omezení zpracování vašich údajů, v takovém případě nebudeme vaše údaje zpracovávat pro žádný jiný účel než pro jejich uložení; (vi) máte právo za určitých okolností získat od nás výmaz vašich osobních údajů; (vii) máte právo obdržet své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že vaše údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jejíž jste součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, která nám je svěřena, nebo pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku uvedením důvodu souvisejícího s vaší konkrétní situací, abyste odůvodnili námitka. Musíte však vědět, že pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, aniž byste uváděli jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete se podívat na příslušné části tohoto dokumentu.

Práva na ochranu údajů podle GDPR

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů a QUITEC s.r.o. má za cíl podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů. Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Máte právo požadovat přístup k vašim Osobním údajům, které uchováváme, a máte možnost získat přístup k vašim Osobním údajům.
 • Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli Osobní údaje, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo nás požádat o doplnění osobních údajů, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.
 • Za určitých podmínek těchto Zásad máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Když omezíte zpracování svých osobních údajů, můžeme je uložit, ale nebudeme je dále zpracovávat.
 • Máte právo na poskytnutí kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 • Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud společnost QUITEC s.r.o. spoléhali na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Kalifornská práva na soukromí

Kromě práv vysvětlených v těchto zásadách jsou obyvatelé Kalifornie, kteří poskytují osobní údaje (jak je definováno ve statutu) za účelem získání produktů nebo služeb pro osobní, rodinné nebo domácí použití, oprávněni od nás jednou za kalendářní rok požadovat a získat informace o osobních údajích, které jsme (pokud nějaké) sdíleli s jinými podniky pro marketingové účely. Pokud je to vhodné, budou tyto informace zahrnovat kategorie osobních údajů a jména a adresy těch podniků, se kterými jsme tyto osobní údaje sdíleli za bezprostředně předchozí kalendářní rok (např. žádosti podané v aktuálním roce obdrží informace o předchozím roce). . Pro získání těchto informací nás prosím kontaktujte.

Jak tato práva uplatnit

Případné požadavky na uplatnění Vašich práv můžete směřovat na QUITEC s.r.o. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší identity, než na takové požadavky odpovíme. Vaše žádost musí obsahovat dostatečné informace, které nám umožní ověřit, že jste osobou, za kterou se vydáváte, nebo že jste oprávněným zástupcem takové osoby. Musíte uvést dostatečné podrobnosti, abychom mohli žádost řádně porozumět a odpovědět na ni. Nemůžeme odpovědět na vaši žádost nebo vám poskytnout osobní údaje, pokud nejprve neověříme vaši totožnost nebo oprávnění podat takovou žádost a nepotvrdíme, že se vás osobní údaje týkají.

Soukromí dětí

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, neodesílejte prosím prostřednictvím služeb žádné osobní údaje. Vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby sledovali používání internetu svými dětmi a pomáhali prosazovat tyto Zásady tím, že svým dětem dáte pokyn, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím Služeb bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že nám prostřednictvím Služeb poskytlo Osobní údaje dítě mladší 13 let, kontaktujte nás. Pro udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů ve vaší zemi vám také musí být alespoň 16 let (v některých zemích můžeme umožnit vašemu rodiči nebo zákonnému zástupci, aby tak učinil vaším jménem).

Soubory cookie

Služby používají „cookies“, aby vám pomohly personalizovat váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze používat ke spouštění programů ani k doručování virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické účely pro provozování Služeb. Máte možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, pokud chcete. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, možná nebudete moci plně využívat funkce Služeb. Více o cookies a jejich fungování se můžete dozvědět zde.

Signalizace Nesledovat

Některé prohlížeče obsahují funkci Do Not Track (Nesledovat), která navštěvovaným webům signalizuje, že si nepřejete sledovat svou online aktivitu. Sledování není totéž jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely se sledování týká shromažďování osobních údajů od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online službu, když se v průběhu času pohybují na různých webových stránkách. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Do Not Track, zatím není jednotný. V důsledku toho služby ještě nejsou nastaveny tak, aby interpretovaly nebo reagovaly na signály Do Not Track komunikované vaším prohlížečem. I tak, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách, omezujeme naše používání a shromažďování vašich osobních údajů.

Reklamy

Některým společnostem třetích stran můžeme povolit, aby nám pomohly přizpůsobit reklamu, o které si myslíme, že by mohla být pro uživatele zajímavá, a shromažďovat a používat další údaje o aktivitách uživatelů ve Službách. Tyto společnosti mohou doručovat reklamy, které mohou umisťovat soubory cookie a jinak sledovat chování uživatelů.

Emailový marketing

Nabízíme elektronické newslettery, k jejichž odběru se můžete kdykoli dobrovolně přihlásit. Zavazujeme se zachovat vaši e-mailovou adresu v tajnosti a neprozradíme vaši e-mailovou adresu žádným třetím stranám, s výjimkou případů povolených v části o použití a zpracování informací nebo pro účely využití poskytovatele třetí strany k zasílání takových e-mailů. Informace zaslané prostřednictvím e-mailu budeme udržovat v souladu s platnými zákony a předpisy.

V souladu se zákonem CAN-SPAM bude ve všech od nás zaslaných e-mailech jasně uvedeno, od koho e-mail je, a budou obsahovat jasné informace o tom, jak odesílatele kontaktovat. Můžete se rozhodnout, že přestanete dostávat náš newsletter nebo marketingové e-maily podle pokynů pro odhlášení obsažených v těchto e-mailech nebo nás kontaktujete. I nadále však budete dostávat důležité transakční e-maily.

Odkazy na jiné zdroje

Služby obsahují odkazy na jiné zdroje, které nevlastníme ani neřídíme. Uvědomte si prosím, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi, když opustíte Služby, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého zdroje, který může shromažďovat osobní údaje.

Omezení používání vašich uživatelských dat Google

Pokud Službám poskytnete přístup ke svým datům Google, bude používání těchto dat Službou podléhat těmto dalším omezením:

 • Služby budou používat přístup pouze ke čtení, vytváření nebo úpravě těl zpráv (včetně příloh), metadat nebo záhlaví k poskytování webového e-mailového klienta, který umožňuje uživatelům vytvářet, odesílat, číst a zpracovávat e-maily.
 • Služby budou používat pouze přístup ke čtení, zápisu nebo úpravě událostí kalendáře (včetně vlastností) za účelem poskytování webového kalendářového klienta, který umožňuje uživatelům vytvářet, číst a zpracovávat události.
 • Služby nepřenesou tato data Google dalším osobám, pokud to není nutné k poskytování a zlepšování těchto funkcí, v souladu s platnými zákony nebo jako součást fúze, akvizice nebo prodeje aktiv.
 • Služby nebudou používat tato data Google pro zobrazování reklam.
 • Služby neumožní lidem číst tato data, pokud nebudeme mít váš souhlasný souhlas pro konkrétní zprávy, což je nezbytné pro bezpečnostní účely, jako je vyšetřování zneužití, pro dodržení platných zákonů nebo pro interní operace Služeb, a to i tehdy, pouze když data byla agregována a anonymizována.
 • Používání přijatých informací Službou a přenos informací Službou do jakékoli jiné aplikace z rozhraní Google API se bude řídit Zásadami pro uživatelská data služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.

Informační bezpečnost

Informace, které poskytujete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném, bezpečném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Dodržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická ochranná opatření ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, používáním, úpravami a zveřejněním osobních údajů v jejich správě a úschově. Nelze však zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, zatímco se snažíme chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují bezpečnostní a soukromí omezení internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí jakýchkoli informací a dat vyměňovaných mezi vámi a službami; a (iii) jakékoli takové informace a data může při přenosu prohlížet nebo s nimi manipulovat třetí strana, a to i přes maximální úsilí.

Únik dat

V případě, že se dozvíme, že bezpečnost Služeb byla ohrožena nebo že osobní údaje uživatelů byly prozrazeny nespřízněným třetím stranám v důsledku externí činnosti, včetně, ale ne výhradně, bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijímat přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznamování orgánům činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě úniku dat vynaložíme přiměřené úsilí, abychom dotčené osoby informovali, pokud se domníváme, že existuje přiměřené riziko újmy uživateli v důsledku porušení nebo pokud je oznámení jinak vyžadováno zákonem. Až to uděláme, pošleme vám e-mail.

Změny a dodatky

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady nebo jejich podmínky týkající se Služeb čas od času podle našeho uvážení upravit a upozorníme vás na jakékoli podstatné změny ve způsobu, jakým nakládáme s Osobními údaji. Jakmile tak učiníme, upravíme aktualizované datum ve spodní části této stránky. Můžeme vám také poskytnout upozornění jinými způsoby podle našeho uvážení, například prostřednictvím vámi poskytnutých kontaktních údajů. Jakákoli aktualizovaná verze těchto zásad nabude účinnosti okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad, pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání Služeb po datu účinnosti revidovaných Zásad (nebo takového jiného aktu specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme používat vaše osobní údaje způsobem podstatně odlišným, než jaký byl uveden v době shromažďování vašich osobních údajů.

Přijetí těchto zásad

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Přístupem a používáním Služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto Zásad, nejste oprávněni přistupovat ke Službám ani je používat.

Naše společnost

QUITEC s.r.o.
Na Vyhlídce 1291
252 10 Mníšek pod Brdy
Česká republika

IČO: 62913425
DIČ: CZ62913425

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsaná u: Městský soud v Praze
Spisové číslo: C 35267

Statutární orgán: Ing. Martin Pavlík, jednatel

Kontakt s námi

Pokud nás chcete kontaktovat, abyste porozuměli více těmto Zásadám nebo nás chcete kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu info@lamael.cz.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 8. dubna 2021

Jsme tu pro vás

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Zavolejte nám

+420 739 592 160
+420 603 224 837

Napište nám

info@lamael.cz

Navštivte nás

QUITEC s.r.o.

Na Vyhlídce 1291
252 10  Mníšek pod Brdy