NÁKUP

Lamael obsahuje kompletní agendu pro řízení nákupu. Snadno můžete vystavovat objednávky a přijímat faktury přímo v Lamaelu, takže již nepotřebujete žádný jiný program nebo ERP systém. Najdete zde vystavené objednávky, přijaté faktury, zálohové faktury, platby a účty. Prostě vše, co potřebujete pro váš business.

Navigace

Druh dokladů volíte na doplňkové liště pod hlavním menu. Obchodní doklady se zobrazují v tabulce. Počet sloupců se přizpůsobuje podle šířky okna prohlížeče. Můžete fulltextově hledat, filtrovat a řadit podle sloupců.

Doplňková lišta dokladu CRM, Lamael.cz

Vytvoření dokumentu

Nový obchodní doklad vytvoříte tlačítkem + Nový záznam. Vidíte hlavičku dokladu se základními údaji, položky dokladu, rekapitulaci a celkový součet. Nad položkami je název dokumentu a doplňující text, dole pod položkami je text v patičce a interní poznámky

Zadání dodavatele

Základní a povinný údaj v hlavičce je Dodavatel. Začněte psát jméno subjektu a Lamael bude našeptávat. Primárně našeptává firmy z databáze kontaktů, potom firmy dohledané z externích databází. Lokální firmy jsou uvedeny bez IČO, dohledané externě jsou zobrazeny s IČO na řádku vedle jména firmy.

 Vyberte dodavatele a případně rozklikněte adresu, abyste zkontrolovali detaily. Pokud zadáváte nový kontakt, rozklikněte adresu a vyplňte všechny požadované údaje. Nový údaj uložte tlačítkem Uložit kontakt.

Číslo dokladu

Interní číslo nového dokladu se generuje automaticky v řadě a navazuje na poslední doklad stejného typu v databázi. Lamael nemá definici číselných řad. Prostě zadejte číslo prvního dokladu jak chcete a Lamael pak bude pokračovat dál. Například v roce 2019 můžete zadat číslo prvního dokladu v řadě jako 20190001.

Cizí měny

Doklady můžete vystavovat a přijímat v základní nebo cizí měně. Na dokladu v cizí měně zadejte kurz cizí měny vůči základní měně. Lamael vám pak bude správně počítat kolik zbývá k úhradě i když budete doklad hradit v jiné měně, než ve které je vystaven. Tohle počítání v Lamaelu funguje moc hezky.

Doklad v cizím jazyku

Doklady můžete vystavovat a zadávat česky nebo anglicky. Jazyk můžete kdykoli přepnout. Podle nastaveného jazyku dokladu se doklad tiskne. Jinak nemá jazyk na nic žádný vliv.

Název dokladu

Dejte každému dokladu krátký název ať v přehledu dokladů vidíte, o co jde. Pomůže vám to později doklad i vyhledat. Pod název můžete přidat i doplňující text na doklad, který se vytiskne před položkami.

Položky na dokladu

Položky přidávejte tlačítkem Přidat položku. Vyplňte název položky a zadejte množství, jednotku, sazbu DPH a jednotkovou cenu a nebo celkovou cenu. Tohle je naše vychytávka. Můžete zadat celkovou cenu, Lamael za vás dopočítá jednotkovou cenu podle zadaného počtu kusů.

 Ceny položek zadáváte buď bez DPH a nebo včetně DPH podle toho, jak máte nastaveno v hlavičce dokladu.

Rozšířený text položky

Další naše vychytávka je doplňující text k položce dokladu. Když za názvem položky stisknete Enter a nebo kliknete na ikonku Přidat popis, otevře se pod názvem položky edit pole pro doplňující text drobnějším písmem. Když celý text smažete a ještě jednou stisknete Backspace, pole pro doplňující text opět zmizí.

Přesun položek

Pořadí položek můžete měnit přesunutím položky na jinou pozici. Využijte k tomu ikonu šipek zcela vpravo na řádku.

Celkový součet a zaokrouhlení

Součet dokladu se počítá ze zadaných cen položek. Celkovou cenu můžete zaokrouhlit nastavením v hlavičce dokladu.

Přílohy k dokladu

Přímo na doklad můžete připnout přílohy, třeba naskenovanou fakturu od dodavatele nebo podklady k objednávce. Použijte ikonu sponky a nebo přetáhněte soubor na dialog dokladu.

Tlačítko přidání přílohy k dokladu v CRM, Lamael.cz

Tisk dokladu

Doklad vytisknete kliknutím na ikonu tiskárny vlevo dole na dialogu.

Tlačítko pro tisku dokladu CRM, Lamael.cz

Odeslání dokladu e-mailem

Obchodní doklad můžete přímo z Lamaelu odeslat e-mailem. Klikněte na ikonu obálky. Text mailu je předvyplněn. Stačí vyplnit e-mailovou adresu příjemce.

Tlačítko pro odeslání dokladu e-mailem v CRM, Lamael.cz

Duplikování dokladu

Libovolný doklad je možné duplikovat do libovolného typu nového dokladu. Můžete například vytvořit nabídku jako kopii jiné nabídky a nebo fakturu jako kopii objednávky

Šablony dokladů

Lamael umožňuje vytvoření šablon dokladů. Šablony je následně možné použít jako vzor pro vytvoření libovolného typu nového dokladu.

Zjednodušte si práci ještě dnes

​Založte si účet v Lamaelu a přidejte se k teamům a firmám, které už pracují jinak. S lehkostí, s radostí a s přehledem.

​Užijte si volnou jízdu!

​Volejte +420 603 224 837

Enter your text here...