Krok za krokem: jak fakturovat vykázanou práci

jak fakturovat vykázanou práci

Když dokončíte práci, je čas vyfakturovat odpracované hodiny. V Lamaelu pro tento účel slouží okno „Výkazy“, ve kterém připravíte fakturu i související přehled o tom, na kterém projektu nebo úkolu jste pracovali.

Začněte přepnutím do okna „Výkazy“ a zvolte typ pohledu podle toho, jestli chcete připravit fakturu za svou nebo týmovou práci. Nastavte období, které budete fakturovat (posledních 7 nebo 30 dnů).

vykázaná práce

Pokud zvolíte náhled pouze na svou agendu, seřadí se veškerá práce do sloupců, které sdružují aktivity a úkoly patřící ke stejnému projektu. U náhledu na týmovou práci se zobrazí sloupce se jmény členů týmu, do kterých se přiřadí jejich činnosti. U názvu projektu nebo jména řešitele najdete údaj o celkovém vykázaném čase. Do součtu hodin se nezapočítá čas strávený na soukromých aktivitách nebo úkolech.

vykázaná práce 2

Před fakturací zkontrolujte nebo nastavte tarif, hodinovou sazbu a firmu, které budete hodiny účtovat. Kontrolu nebo nastavení provedete tak, že kliknete na aktivitu či úkol, tím zobrazíte detail. Potom klikněte na možnost „Vše“ a rozbalí se potřebná pole s informacemi.

vykázaná práce 3

Nejdříve nastavte tarif a hodinovou sazbu. Tarif vyberte z roletky s možnostmi a sazbu napište do řádku pod tarifem.

vykázaná práce 4

Do pole „Firma“ doplňte svého zákazníka. Začnete do řádku psát název firmy a našeptávač vám nabídne možnosti. Velkou výhodou je, že v nabídce nenajdete pouze firmy, které máte v Lamaelu uložené ve svých kontaktech, ale zobrazí se všechny firmy s odpovídajícím názvem (aplikace je napojená na veřejný rejstřík).

vykázaná práce 5

Když máte podklady k fakturaci připravené, můžete poslat výkaz práce ke kontrole zadavateli nebo poslat fakturu přímo zákazníkovi na email. Klikněte na ozubené kolečko a vyberte požadovanou akci.

vykázaná práce 6

Všechny vykázané hodiny nebo vyfakturované úkoly se po provedení akce automaticky překlopí do stavu „Účtováno“.

vyfakturovaná práce 7

Pošli to dál!

Pavla Rýgrová

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: