• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: jak fakturovat vykázanou práci – Lamael

Krok za krokem: jak fakturovat vykázanou práci – Lamael

Když dokončíte práci, je čas vyfakturovat odpracované hodiny. V Lamaelu pro tento účel slouží okno „Výkazy“, ve kterém připravíte fakturu i související přehled o tom, na kterém projektu nebo úkolu jste pracovali.

Začněte přepnutím do okna „Výkazy“ a zvolte typ pohledu podle toho, jestli chcete připravit fakturu za svou nebo týmovou práci. Nastavte období, které budete fakturovat (posledních 7 nebo 30 dnů).

nastavení pro fakturaci vykázané práce

Pokud zvolíte náhled pouze na svou agendu, seřadí se veškerá práce do sloupců, které sdružují aktivity a úkoly patřící ke stejnému projektu. U náhledu na týmovou práci se zobrazí sloupce se jmény členů týmu, do kterých se přiřadí jejich činnosti. U názvu projektu nebo jména řešitele najdete údaj o celkovém vykázaném čase. Do součtu hodin se nezapočítá čas strávený na soukromých aktivitách nebo úkolech.

náhled vlastní agendy a týmové práce

Před fakturací zkontrolujte nebo nastavte tarif, hodinovou sazbu a firmu, které budete hodiny účtovat. Kontrolu nebo nastavení provedete tak, že kliknete na aktivitu či úkol, tím zobrazíte detail. Potom klikněte na možnost „Vše“ a rozbalí se potřebná pole s informacemi.

nastavení tarifu, hodinové sazby a firmy pro fakturaci

Nejdříve nastavte tarif a hodinovou sazbu. Tarif vyberte z roletky s možnostmi a sazbu napište do řádku pod tarifem.

nastavení tarifu a hodinové sazby pro fakturaci

Do pole „Firma“ doplňte svého zákazníka. Začnete do řádku psát název firmy a našeptávač vám nabídne možnosti. Velkou výhodou je, že v nabídce nenajdete pouze firmy, které máte v Lamaelu uložené ve svých kontaktech, ale zobrazí se všechny firmy s odpovídajícím názvem (aplikace je napojená na veřejný rejstřík).

nastavení firmy pro fakturaci

Když máte podklady k fakturaci připravené, můžete poslat výkaz práce ke kontrole zadavateli nebo poslat fakturu přímo zákazníkovi na email. Klikněte na ozubené kolečko a vyberte požadovanou akci.

připravené podklady k fakturaci

Všechny vykázané hodiny nebo vyfakturované úkoly se po provedení akce automaticky překlopí do stavu „Účtováno“.

změna stavu u vyfakturovaných úkolů

Related Posts

Lama vs. Slack: Srovnali jsme funkce Lamaelu a Slacku – Lamael

Nepracujte dlouho, pracujte efektivně: 3 zásady efektivní práce – Lamael

Lama vs. chytrý list: Srovnali jsme funkce Lamaelu a Smartsheet – Lamael

Lama vs. Asana: Srovnali jsme funkce Lamaeulu a Asany – Lamael

Pavla Rýgrová


Your Signature

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}