• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Jak měřit a vykazovat čas pomocí timesheetů – Lamael

Jak měřit a vykazovat čas pomocí timesheetů – Lamael

Timesheety jsou výkazy práce, tedy záznamy času, který byl strávený nad plněním konkrétního úkolu, a používají se třeba jako podklad pro fakturaci nebo vyplacení odměny za odvedenou práci.

 

Timetracking

Pokud chcete evidovat svoji práci v timesheetech, potřebujete nástroj pro timetracking (zjednodušeně časovač nebo stopky). Princip timetrackingu spočívá v tom, že spustíte měření času ve chvíli, kdy začínáte svoji práci, a vypnete ho, když je úkol hotový. Odpracovaný čas, který měříte, musí být přiřazený k plnění konkrétního úkolu. Smyslem používání timesheetů je totiž přehled o tom, čemu věnujete svůj čas.

Výkazy práce lze postavit proti výkazům docházky. Pokud používáte timesheety, pak nezáleží na tom, mezi které dny si práci rozložíte, podstatný je součet hodin potřebných k dokončení zadaného úkolu. Evidence docházky naopak sleduje, které dny jste v práci, a počet hodin na pracovní den je obvykle stanovený fixně.

 

Jak vypadá timesheet?

Timesheet má podobu seznamu nebo tabulky, ve které jsou sepsané úkoly z uplynulého období a k nim přiřazené odpracované hodiny. Zápis časových záznamů je dobré vyplňovat hned po práci, nejlepší variantou je využít pro tyto účely automatizované funkce v aplikaci. V Lamaelu se například každý úkol po uzavření propíše do výkazu práce a zařadí se pod související projekt. Následně je možné zobrazit evidenci timesheetů podle projektu (zákazníka) nebo časového úseku (poslední měsíc apod.). Můžete sledovat a porovnávat, kolik času každý z projektů vyžaduje, a hlídat čerpání hodin, které si zákazník objednal a předplatil.

 

K čemu se timesheety používají?

S pomocí timesheetů dokážete mnohem víc, než jen vystavit fakturu. Slouží také jako neocenitelné vodítko pro přípravu cenové nabídky. Když znáte obvyklou časovou náročnost úkolů, případně máte k dispozici data z předchozích zakázek, můžete lépe vyjednávat o nacenění nových objednávek.

Záznamy z již existujících timesheetů se využívají ke stanovení časového limitu pro juniorní kolegy. Ke každému úkolu se v zadání uvádí přidělený časový budget, který vychází z celkového projektového rozpočtu nebo informací získaných z předchozích zakázek.

Timesheety mají vztah i k plánování kapacity pro přijímání nových zakázek. Když znáte rozložení práce v týmu, víte také, jaká je vytíženost jeho členů a dokážete plánovat příjem dalších objednávek.

 

Závěrem – doba remote spolupráce

V nově vznikajících start-up firmách se velmi často využívá práce na dálku neboli remote spolupráce. Timesheety jsou pro jejich podmínky přirozenou volbou a tento trend bude pravděpodobně pokračovat i do dalších typů firem.

Prohlédněte si návod: jak měřit a vykazovat čas pomocí timesheetů  v aplikaci Lamael.

 

Related Posts

Jak logicky plánovat projekty?

Jak logicky plánovat projekty?

Jak si stanovit cíle? Zkuste metodu SMART

Jak si stanovit cíle? Zkuste metodu SMART

Zvyšte produktivitu, ne počet odpracovaných hodin

Zvyšte produktivitu, ne počet odpracovaných hodin

5 tipů, jak na efektivní řízení projektů

5 tipů, jak na efektivní řízení projektů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}