S fakturami to není jenom tak. Každá, kterou vystavíte, musí obsahovat jisté náležitosti vymezené občanským zákoníkem, zákonem o účetnictví a zákonem o DPH. Za špatně vystavenou fakturu vám může Finanční úřad udělit sankci ve výši stovek korun. Ta vám paradoxně hrozí i v případě, kdy špatně vystavenou fakturu přijmete. V dnešním článku proto zjistíte, co konkrétně by nemělo chybět na fakturách, které se chystáte vystavit a přijmout.

Náležitosti faktury se liší. Jak to bude vypadat, pokud nejste plátce DPH a nevedete účetnictví?

V takovém případě budete vycházet z občasného zákoníku a jeho ustanovení o obchodních listinách.

Každá vydaná faktura musí obsahovat následující údaje o dodavateli:

 • jméno a bydliště u OSVČ; obchodní název a sídlo u firmy
 • identifikační číslo
 • registr, kde je dodavatel zapsaný (živnostenský či obchodní rejstřík); u firmy musí být i oddíl a vložka
 • informaci o tom, že dodavatel není plátcem DPH

Všechny tyto informace byste měli dát dohromady i o odběrateli.

Tip: Vyzrajte nad fakturací s chytrou technologií.

Jak vystavit fakturu, pokud jste neplátce DPH a vedete účetnictví?

V takovém případě se již jedná o účetní doklad, a proto vycházíte ze zákona o účetnictví.

K náležitostem faktury popsaným v předchozím bodě musíte přidat také:

 • slovní a číselné označení faktury
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného zboží
 • celkovou či podrobně rozepsanou sumu
 • datum vystavení
 • splatnost

Tip: Veškeré faktury můžete evidovat bezpapírově.

Jak vypadá faktura od plátce DPH?

V takovém případě je vaše faktura považována za daňový doklad, a proto je nutné vycházet ze zákona o dani z přidané hodnoty.

K náležitostem faktury, které jsme popsali v předchozích dvou bodech (s výjimkou informace, že nejste plátce DPH), musíte přidat také:

 • daňové identifikační číslo
 • informaci o tom, že jste plátcem DPH
 • den uskutečnění zdanitelného plnění (většinou jde o datum dodání výrobku či služby)
 • základ daně, sazbu daně a výši daně v české měně

Na poslední bod se vztahuje výjimka. Informaci o základu, sazbě a výši daně nemusíte uvádět, pokud je osobou povinnou přiznat daň odběratel, nebo pokud je plnění osvobozené od daně.

Moderní doba si žádá moderní řešení

Co takhle celý proces fakturování automatizovat? Lamael obsahuje kompletní agendu pro řízení prodeje a přesvědčí vás o tom, že uhlídat své faktury skutečně nemusí být galeje.

Tím ovšem výčet schopností Lamaelu nekončí. Byl vyvinut v Česku a na míru potřebám podnikatelů i firem všech velikostí. Svou agendu máte navíc plně pod kontrolou – Lamael je totiž dostupný jako webová i mobilní aplikace.

Máte k tomuto českému projektovému nástroji nějaké otázky? Zajímá vás, jak zvládnete přechod do Lamaelu? Sami v tom určitě nebudete. S onboardingem vám pomůže náš tým zkušených odborníků. Zároveň jsme pro vás připravili i videonávody a sérii článků Krok za krokem.

Související témata

Související články

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}