Každý, kdo se někdy pustil do realizace projektu, se určitě setkal s problémy, jako jsou špatně stanovené termíny, nejasné cíle či nedostatečná kontrola. Rizika mohou vzniknout v průběhu každého projektu, je proto důležité být na ně připravený a vhodným přístupem omezit jejich dopad. Naučte se předvídat a eliminovat potenciální rizika, pomůže vám s tím rizikový management.

Co je to rizikový management?

Rizikový management (neboli risk management) se soustředí na analýzu a minimalizaci rizik za použití různých metod a technik prevence. Cílem risk managementu je předcházet problémům a nepříznivým událostem, minimalizovat potřebu řešení krizových situací, zabránit vzniku potenciálních problémů nebo omezit jejich dopad na organizaci a dosažení stanovených cílů. 

S riziky musíte počítat a přistupovat k nim systematicky, aby se mohly místo hrozby stát spíše výzvou pro získání konkurenční výhody. 

Kdo je odpovědný za řízení rizik?

V organizacích může být odpovědnost za řízení rizik rozložená napříč celým managementem (vlastníci, statutární orgán a nejvyšší manažeři). V malých firmách se odpovědnost soustřeďuje na statutární orgán nebo roli rizikového managera může firma outsourcovat. 

Naopak ve středních a velkých společnostech se odpovědnost dělí mezi jednotlivé manažery. Velké organizace nebo ty, které podnikají v rizikovém prostředí, jako jsou například banky, pojišťovny, letecký průmysl a doprava mají na řízení rizik vyhrazeného specialistu (manažera rizik). 

Přehled možných rizik

V podnikání se můžeme setkat s velkým množstvím rizik, my se teď zaměříme pouze na potenciální rizika spojená s projekty. 

Mezi důvody selhání projektů zpravidla patří: 

 • špatně stanovené termíny,  
 • nepřiměřená cena, 
 • špatně zvolený obchodní partner, 
 • nezájem manažerů, 
 • organizační neschopnost vést projekt nebo změna manažera během projektu, 
 • nevhodně stanovené cíle a plán realizace, 
 • nedostatečné schopnosti a zkušenosti, 
 • nedostatečná kontrola, 
 • u větších projektů je rizikem neexistence systému řízení rizik. 

Jak předvídat a eliminovat problémy v projektech?

Řízení rizik představuje důležitou, často ale zanedbávanou součást činností každého projektu. Špatné řízení může ohrozit jakýkoliv projekt, rizika pak můžou souviset s kvalitou organizace práce a managementu, termíny, týmovou spoluprací, spoluprací se zákazníky a dodavateli atp. 

Pro předcházení a eliminaci rizik je proto důležité provádět opakovaně tyto čtyři klíčové kroky: 

 1. Identifikace rizika,
 2. vyhodnocení rizika,
 3. vytvoření rizikových plánů,
 4. řízení a sledování rizika.

Tyto kroky se doporučuje u významných projektů provádět neustále. 

1. Identifikace rizika

Včasná identifikace je pro efektivní řízení rizik projektů klíčová. Rizika identifikujete buď procházením seznamů úkolů a časového plánu, nebo konzultací a rozhovory s odborníky. Využít k tomu můžete také seznamy možných rizik, které bývají publikované v různých studiích. Důležité je ale používat zdravý rozum a vlastní zkušenosti. 

Seznam rizik se vytváří na základě zkušeností a analýzy situace, poté se pravidelně aktualizuje dle skutečného stavu projektů. Některá rizika se dají odhalit v průběhu projektu, někdy se změní jen jejich závažnost. 

2. Vyhodnocení rizika 

Rizika vyhodnotíte stanovením tolerance (jaké náklady a časová zpoždění jsou pro vás přijatelná) a určením pravděpodobnosti jednotlivých rizik (dle zkušeností z minulých projektů nebo analýzou současné situace – expertním odhadem či použitím některé metody řízení projektů, například metody síťové analýzy PERT, která slouží pro odhad doby trvání projektu. 

Poté jednotlivým rizikům přiřadíte náklady (ušlý zisk v Kč, ve ztrátě času, kvality atd.) a priority. Ty se stanovují právě na základě úrovně tolerance, potenciálních nákladů a pravděpodobnosti, že k riziku dojde. 

3. Vytvoření rizikových plánů

Po vyhodnocení rizika se přistupuje k tvorbě rizikových plánů, v rámci nich se postupuje následovně: 

 1. Identifikace aktivačních procedur pro každé riziko – aktivační procedury vás upozorní na blížící se problém. Pro každé riziko sestavíte seznam sledovaných ukazatelů obsahujících možné postupy a informace o jejich očekávaném čase výskytu a odpovědné osoby za sledování. 
 2. Stanovení aktivních, rezervních nebo zmírňujících opatření pro jednotlivá rizika. 

4. Řízení a sledování rizika

Poslední fází je management rizik, kdy se musíte rozhodnout, jaká opatření nastavíte pro zvládnutí rizik: 

 • přijetí rizika – řízení rizik se neprovádí, problémy se řeší, až když nastanou, a riziko se přijímá v plném rozsahu i s jeho následky, 
 • zmírnění rizika – hledají se cesty, jak omezit jejich následky a jak snížit pravděpodobnost jejich výskytu, 
 • odvrácení rizika – použití rezervního plánu. 

Sledování a řízení rizik ve firmách a jiných organizacích zahrnuje také pravidelné monitorování s cílem identifikovat potenciální problémy a aktivovat případné rizikové plány. Rizika vyhodnocujte pravidelně a rizikový plán přehodnoťte v případě, že se projekt výrazně odchýlí od plánovaného scénáře. 

S kontrolou vám pomůže naše agenda Projekty, kde najdete přehled všech činností a informací potřebných k efektivní správě firemních projektů a zakázek. U každého projektu si můžete stanovit rozpočet, náklady na zaměstnance a kolik za jejich práci fakturujete klientovi. Projektu přidělíte také prioritu a stav. Agenda má však ještě spoustu dalších funkcí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Související témata

Související články

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Topíte se v e-mailech? 6 tipů, jak se nenechat zahltit příchozí poštou

Topíte se v e-mailech? 6 tipů, jak se nenechat zahltit příchozí poštou

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}