Technologie blockchainu se už dávno nepojí pouze s kryptoměnami. Naopak, blockchain našel využití v mnoha odvětvích včetně projektového řízení. Nebojte se využívat moderní technologie a zjistěte, jak díky blockchainu můžete zefektivnit vaše projekty. 

Co je to blockchain? 

Blockchain je distribuovaná, decentralizovaná databáze, která uchovává záznamy. Tyto záznamy se neustále rozšiřují a jsou chráněné proti neoprávněnému zásahu. A co si pod tím vlastně představit? 

Představte si blockchain jako nezkorumpovatelný deník, který si vede skupina přátel. Každá stránka v deníku je blok, a cokoliv někdo napíše se přidá na nejnovější stránku. Nikdo nemůže jít zpět a upravit to, co už je napsané. Všichni členové skupiny mají svůj duplikát daného deníku. Díky tomu, že nikdo nemůže mazat to, co už bylo jednou do deníku napsané, vede to k zachování důvěry a otevřenosti mezi přáteli. 

Jaké jsou klíčové vlastnosti blockchainu?

Díky svým vlastnostem a charakteristikám se stává blockchain čím dál tím více populární a nachází široké uplatnění v různých odvětvích. O jaké vlastnosti jde? 

1) Decentralizace 

Jak už jsme zmínili, blockchain je decentralizovaný systém. To znamená, že data nejsou uložená centrálně na jednom místě, ale jsou rozptýlená mezi více uzlů (jednotlivá zařízení připojená k síti blockchainu). 

Díky této vlastnosti je blockchain odolný proti výpadkům a útokům na jednotlivé uzly a sítě. Zároveň je v decentralizovaném prostředí obtížnější omezit přístup k informacím. 

2) Transparentnost 

Ve většině případů je blockchain veřejný. Jedná se o software, který je sdílený mezi všemi uživateli. Díky této vlastnosti může kterýkoli účastník v jakoukoliv dobu nahlédnout, co se na blockchainu zrovna odehrává. 

3) Bezpečnost 

Blockchain je neměnný software. Jeho architektura je tak chráněná před hackerskými útoky, které by se snažily změnit chování blockchainu. Informace jsou do blockchainu zapisované pomocí různých mechanismů, díky čemuž je možné eliminovat podvodné zápisy. 

Nejslabším článkem blockchainu, z hlediska jeho bezpečnosti, jsou samotní uživatelé. Při nesprávném zacházení s přístupovými kódy může dojít k úniku a případnému zneužití dat. 

4) Efektivita a rychlost 

Efektivita a rychlost jsou klíčové vlastnosti blockchainu. Díky inovativním algoritmům a konsensu zápisu je blockchain schopný ověřovat události během velmi krátké doby. Díky tomu umožňuje zefektivnit procesy, snížit náklady a zkrátit dobu trvání transakcí. 

Přínosy využívání blockchainu v projektovém řízení 

Na základě všech výhod, které blockchain nabízí, je také víc a víc využívaný v projektovém řízení. Zjistěte, jak může technologie blockchainu optimalizovat projektové řízení, včetně usnadnění komunikace nebo třeba automatizace. 

1) Zabezpečení dat projektu 

Při přidání dat je téměř nemožné je odstranit nebo nějak upravit, a tím je zajištěná integrita informací v projektu. Mimoto blockchain využívá pokročilé kryptografické techniky, a to z něj dělá extrémně bezpečný systém 

V praxi to může vypadat třeba tak, že v rámci projektu pracujete s citlivými údaji svých klientů, které vyžadují vysoké zabezpečení. Blockchain vám poskytne zabezpečený systém pro uchovávání a správu těchto dat. 

 2) Transparentnost a důvěryhodnost informací 

Blockchain poskytuje nezměnitelný a transparentní záznam všech transakcí a událostí souvisejících s projektem. Díky tomu můžou všechny zúčastněné strany ověřit platnost a historii informací. 

Během projektu tak můžete například sledovat každý krok dodavatelského řetězce. To umožňuje zvýšit jeho transparentnost, důvěryhodnost a efektivitu.  

 3) Automatizace pomocí chytrých kontraktů 

K tomu, abyste pochopili, jak automatizace probíhá, potřebujete nejdřív vědět, co to jsou chytré kontrakty.  

Chytré kontrakty jsou programy, které definují principy a podmínky pro provedení transakcí mezi dvěma nebo více stranami. Ve chvíli, kdy jsou podmínky splněné, dojde k automatickému spuštění kontraktu a provedení požadovaných operací. To vše bez zásahu lidského subjektu. 

 V rámci projektů můžete chytré kontrakty využít třeba k automatizaci plateb, která zjednoduší proces financování projektu a sníží administrativní zátěž spojenou s ručním schvalováním plateb. 

Tip: Věděli jste, že v Lamaelu můžete nastavit automatické upomínky faktur? Zjistěte, jak na to. 

4) Efektivní komunikace a spolupráce 

Blockchain zajišťuje zabezpečenou a přímou komunikaci. Jak? Tím, že eliminuje potřebu prostředníků. Díky tomu přispívá k efektivnější komunikaci nejen mezi členy týmu, ale i dalšími zúčastněnými stranami. 

Představte si, že máte na starosti rozsáhlý mezinárodní projekt, v jehož rámci spolupracujete s mnoha dodavateli. Využitím blockchainu umožníte všem zainteresovaným stranám přístup k důležitým informacím a dokumentům, jako jsou smlouvy, plány projektu a další, a to vše v reálném čase. Zajistíte tak rychlou a bezpečnou komunikaci. 

Tip: Pro efektivní komunikaci vám ale nebudou stačit pouze skvělé platformy a nástroje, pokud nebudete vědět, jak správně komunikovat. Přečtěte si 12 tipů, jak na to. 

Sami vidíte, že blockchain může zefektivnit vaše projekty mnoha způsoby. S jejich řízením vám naopak pomůže Lamael. Projektový nástroj, který vám umožní mít veškeré informace k projektu na jednom místě 

Související témata

Související články

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Topíte se v e-mailech? 6 tipů, jak se nenechat zahltit příchozí poštou

Topíte se v e-mailech? 6 tipů, jak se nenechat zahltit příchozí poštou

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}