• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: Nastavte automatické upomínky faktur 

Lamael za vás nemusí pouze sledovat splatnost faktur, ale může vám zjednodušit podnikání i pomocí automatického upomínání klientů na nezaplacené faktury. Nastavení je jednoduché a vy nemusíte držet v hlavě desítky termínů ani manuálně kontaktovat klienty. 

Vaším prvním krokem bude otevření agendy Seznamy. 

Lišta agend v Lamaelu

V seznamech otevřete záložku Účty. V ní najdete všechny vaše bankovní účty a hotovostní pokladny, které jste v Lamaelu založili.

Seznam bankovních účtů v Lamaelu  Nyní otevřete nastavení účtu, na který si necháte zasílat platby za fakturované služby a dodávky klientům. Zatrhněte volbu Zasílat upomínky. 

Upomínky faktur v Lamaelu

Od této chvíle se budou automaticky posílat upomínky na základě faktur, které mají na sobě nastavený tento účet.  

Pokud si nejste jistí, zda jste ve faktuře tento účet nastavili, můžete provést rychlou kontrolu. V agendě Prodeje nebo Nákupu otevřete Faktury. 

Seznam faktur v Lamaelu

Rozklikněte vydanou fakturu a na pravé straně dialogového okna účet zkontrolujte, nebo rovnou nastavte. 

Nastavení účtů na fakturách

Pakliže nemáte přidaný žádný účet, na němž byste sledovali příchozí platby, můžete tak učinit v kategorií účtů. Stačí kliknout na Nový záznam a vyplnit potřebné informace. 

Nový záznam v účtech v Lamaelu

Tip: Je dobré zasílání upomínek aktivovat jen u účtů, jejichž pohyby se automaticky párují na úhrady faktur, aby Lamael neodesílal upomínky na faktury, na kterých jste nestihli zadat platbu ručně. 

Related Posts

Krok za krokem: Soubory v projektech a práce s nimi

Krok za krokem: Soubory v projektech a práce s nimi

Krok za krokem: Hromadné úpravy a práce se zatržítky

Krok za krokem: Hromadné úpravy a práce se zatržítky

Krok za krokem: Pravidelná fakturace 

Krok za krokem: Pravidelná fakturace 

Krok za krokem: Celkový pohled na práva v Lamaelu – kam mají uživatelé přístup?

Krok za krokem: Celkový pohled na práva v Lamaelu – kam mají uživatelé přístup?

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}