• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: Jak vystavovat nabídky, objednávky a faktury – Lamael

Nabídky, objednávky a faktury jsou běžnou součástí administrativy každé firmy. Vystavení takového dokladu a jeho správa by proto mělo být co nejsnazší a nejrychlejší. V tomto návodu si prohlédnete, jak to všechno vyřešit v aplikaci Lamael.

Všechny prodejní dokumenty se spravují v okně „Prodej“ v hlavním menu. Přepněte do tohoto okna a následně klikněte na ikonu se třemi čarami v šedém pruhu pod hlavním menu. Rozbalí se roletka s nabídkou, ve které klikněte na možnost podle toho, jaký dokument chcete vytvořit. V tomto návodu začneme s nabídkami.

nabidky

Po výběru typu dokumentu se zobrazí náhled k dané možnosti (nabídky, objednávky, dodací listy a podobně). Teď klikněte na zelené tlačítko „Nový záznam“.

nabidky

Otevře se dialogové okno, ve kterém doplníte potřebné údaje. Odběratele zapíšete s pomocí našeptávače – začněte psát do kolonky název a Lamael vám nabídne firmy, ze kterých si kliknutím vyberete. Doplňte také číslo dokladu, Lamael bude pokračovat s označováním dalších dokumentů podle číselné řady. Doplňující údaje k nabídce zadáte po kliknutí na šedé tlačítko „více“ pod kolonkou „Způsob úhrady“.

nabidky

Po kliknutí na tlačítko „více“ se otevřou dodatečné kolonky pro zadání dodavatele, bankovních údajů nebo jazyka, ve kterém bude nabídka vystavená.

nabidky

 

Pod řádky s údaji je velké zelené tlačítko pro přidání položek nabídky. Po kliknutí se přidá řádek pro zapsání nové položky.

Nabídky, objednávky a faktury jednoduše pošlete zákazníkům (kolegům nebo i sobě) na e-mail kliknutím na ikonu obálky v levém spodním rohu dialogového okna.

nabidky

Dialogové okno pro zadání objednávky je téměř shodné s oknem pro nabídku, liší se pouze detaily. V základních údajích je na místě pro platnost nabídky datum pro dodání objednávky. I tady najdete doplňkové údaje pod šedým tlačítkem „více“.

nabidky

V detailech objednávky najdete kolonky pro zapsání údajů o nabídce, která objednávce předcházela.

nabidky

Prostředí pro fakturaci má s nabídkami a objednávkami shodné rozmístění polí k doplnění údajů.

nabidka

Tip nakonec: Pokud nabídku, objednávku nebo fakturu pošlete zákazníkovi na e-mail, propíše se záznam o této vaší interakci automaticky do karty zákazníka v Lamaelu.

nabidky

Pokud jste dočetli až sem, pak nejspíš oceníte i navazující návod Jak nastavit opakovanou fakturaci nebo návod Jak evidovat faktury a objednávky bezpapírově.

Related Posts

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}