Cílem každého projektového řízení je úspěšná realizace projektu. K tomu ale vede mnoho dalších důležitých kroků. Přečtěte si, co je to projektové řízení, jaké má fáze a principy. 

Co je projektové řízení? 

Projektové řízení je proces, při kterém jednotlivec či projektový tým podniká kroky k úspěšné realizaci projektu. Jedná se o podobor managementu neboli umění řízení. Řízení projektů může probíhat jak v případě komerčních projektů, tak i soukromých. Příklad soukromého projektu v projektovém managementu může být stavba domu či naplánování svatby. Projekt jako takový má ale svá specifika, měl by mít: 

  • jasně definovaný výsledek – cíl 
  • časové ohraničení 
  • definovaný rozpočet 
  • vymezenou kvalitu  
  • určená rizika, která mohou nastat 

Co zahrnuje projektové řízení? 

Projektové řízení zahrnuje určité fáze, na základě kterých se projekt realizuje. Ať už se jedná o jakýkoliv typ projektu, je důležité dodržet určité postupy, které vedou k úspěšné realizaci. Životní cyklus projektu můžeme rozdělit na tři fáze: 

1. Předprojektová fáze 

Tato přípravná fáze je v podstatě úvodem do projektového řízení. Zahrnuje stanovení cílů – ideálně pomocí metody SMART. Zároveň je ale důležité být v souladu s vizí celého projektu, protože jinak se snižuje pravděpodobnost úspěšnosti projektu. Dále je důležité určit rozpočet projektu a metody, na základě kterých budete vyhodnocovat úspěšnost projektu. Metoda logického rámce vám v přípravné fází pomůže zjistit všechno, co pro projektové řízení potřebujete. 

2. Projektová fáze 

Ve fázi realizace má projektový manažer na starost především řízení a kontrolu. Na starosti máte komunikaci mezi všemi členy projektu, kontrolu časového harmonogramu a rozpočtu. V neposlední řadě i kontrolu kvality výstupů. Následně je důležité projekt správně předat a ukončit.  

3. Poprojektová fáze 

Stejně jako je důležitá příprava a řízení projektů, je na konci projektového řízení důležitá reflexe. Zhodnocení úspěšnosti projektového řízení je velmi důležité pro rozvoj jednotlivců i celého týmu. Na místě jsou otázky typu – zda jste dodrželi všechny potřebné metody a principy. Pokud ne, které z nich by příště pomohly k lepším výsledkům řízení projektu? Zkrátka zhodnotit veškeré postupy a průběh projektového managementu a najít slabá a silná místa. 

Principy dobrého projektového řízení 

Co vám pomůže úspěšně zvládnout projektové řízení? Držte se těchto principů a projekty zvládnete levou zadní. 

Rozdělte si role 

Jasně definujte role, které mají jednotliví účastníci projektového řízení. Každý by měl vědět, co je v jeho kompetenci a na koho se obrátit v případě, že nastane nečekaná situace. Rozdělení rolí zefektivní celý proces projektového řízení a každý bude přesně vědět, kde začíná a končí jeho zodpovědnost. Může tak dojít ke skvělé souhře projektového týmu, ze které vznikne úspěšně realizovaný projekt. 

Tip: Přečtěte si, jaké standardy projektového řízení existují.  

Plán je důležitý, buďte ale připraveni improvizovat 

Projektové řízení se točí kolem plánování. Je to ta nejdůležitější část, na které v podstatě stojí celý projektový management. Během realizace se ale může stát, že budete muset svůj plán změnit. Nenechte se tím rozhodit a naučte se rychle a efektivně reagovat na změny. Na tomto principu je například založené agilní řízení projektů, o kterém jsme psali v předchozím článku.  

Projektový nástroj vám usnadní práci 

Všechny předešlé body zaneste do online projektového nástroje. Pomůže vám mít nad projektem přehled a můžete do něj přizvat veškeré kolegy, kteří s vámi na projektu spolupracují. Lze v něm veškeré informace i zmíněný plán měnit. Přihlásit se do něj můžete odkudkoliv a pohlídá za vás například termíny nebo rozpočet projektu. Projektový nástroj Lamael tohle všechno umí, vyzkoušejte ho na 14 dní ZDARMA a přesvědčte se sami. 

Související témata

Související články

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}