Agilní přístup přináší v projektovém řízení mnoho výhod. Co agilní řízení znamená a jaké jsou jeho metody? V tomto článku vám vysvětlíme, na jakých principech stojí tento způsob řízení projektů a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. 

Co je agilní přístup pro projektové řízení? 

Agilní řízení přináší jiný pohled na řízení projektů. Vyznačuje se průběžným dodáváním projektu klientovi a rychlou reakcí na případné změny díky aktivní spolupráci v malém týmu. Má svou vlastní strukturu a metody, kterými se řídí. Nejde o novinku, která by vznikla v posledních letech. Agilní metoda řízení funguje už 20 let a uplatňuje se například ve finančních, marketingových nebo HR oborech. Cílem je dokonalá spolupráce mezi týmem projektových manažerů a zákazníkem a dodání toho nejlepšího výstupu, který se průběžně proměňuje. 

Agilní metody řízení projektů 

Nejvyšší prioritou agilního řízení je včas dodat zákazníkovi hodnotný projekt. Tato priorita se naplní díky metodice, kterou agilní řízení používá.  

Scrum 

Tento způsob řízení projektů stojí na spolupráci v týmu a otevřené komunikaci. Začíná definicí vize, která nemusí být jasná hned na začátku, ale může se vyjasnit v průběhu projektu. Následuje plán, který popisuje, jak projekt dovést k cíli. Jde v podstatě o seznam úkolů, kterým se přiřazuje určitá priorita podle toho, kdy se má splnit. Tento plán se nazývá Product Backlog 

Spolupráce probíhá v týmech několika málo lidí, pokud jde ale o složitý a rozsáhlý projekt, spolupracuje dohromady více týmů. Rozdílem oproti klasickému přístupu je to, že lidé v týmu jsou vzájemně zastupitelní. Jejich role se nerozdělují, pracují na projektu společně, což značně zefektivňuje celý proces.  

Sprint nebo taky iterace je časová jednotka, během které se projekt realizuje. Většinou jde o dva až čtyři týdny. Během této doby se pracovníci v týmu pravidelně setkávají a sdělují si, které úkoly už jsou hotové a jak se povedly. Tato schůzka se nazývá Daily Scrum. Po skončení sprintu nastává čas sdílet svou práci s klientem. Následuje reflexe odvedené práce, kde se společně hodnotí úspěšnost a případné změny, které je potřeba udělat. 

Tip: Mohlo by vás zajímat 5 tipů, jak na efektivní řízení projektů. 

Scrum definuje tři zásadní role, a to Product Owner, Scrum Master a tým 

Product Owner je člověk, který tráví dostatek času se zákazníkem, aby pochopil smysl a vizi projektu. Má na starosti Product Backlog a je kdykoliv k dispozici týmu. Zároveň se stará o návratnost investic do projektu. 

Role Scrum Mastera je v celém procesu jasná. Funguje v podstatě jako teamleader. Jeho cílem je spokojený, efektivní a komunikativní tým, který dosahuje požadovaných výsledků. Scrum Master je zároveň zodpovědný za bezproblémový chod celého Scrumu a pracovníkům v týmu je při ruce, kdykoliv potřebují. Má klíčovou roli v agilním přístupu projektového řízení. 

Tip: Přečtěte si, jak na efektivní online komunikaci. 

Tým je nezbytná součást této agilní metody řízení projektů. Sestává z jednotlivců, kteří jsou vzájemně zastupitelní. Je samoorganizovaný a velmi motivovaný k úspěšné tvorbě projektů. Nejdůležitější hodnotou v týmu je otevřená komunikace, díky které je práce efektivní. 

Výhody agilních metod 

Největší výhodou agilních metod je schopnost rychle se přizpůsobovat změnám. Během projektu můžou nastat různé komplikace, kterých se tento způsob řízení nebojí, naopak je umí rychle a efektivně vyřešit. Další výhodou je již zmíněná efektivita, kterou přináší jiné rozdělení týmů, než je zvykem. Ve spolupráci je zkrátka síla. Díky postupu agilních metod se projekty dodávají včas, v požadované kvalitě a budgetu. 

Nevýhody agilního řízení projektů 

Nevýhodou může být pouze obecný popis jednotlivých rolí, který nemusí začínající projektový manažer pochopit. Nehodí se určitě pro každý druh projektu, někdy je potřeba týmy více koordinovat a řídit. Agilní řízení vyžaduje určitou zkušenost jednotlivých zaměstnanců, protože si svou práci organizují sami. Sestavit takový tým může být v některých případech obtížné nebo dokonce nevýhodné.  

Víte, co vám vždy usnadní práci? 

Agilní řízení vnáší nejen do světa project managementu něco nového. Boří tradiční postupy a fáze projektu v projektovém řízení a přichází s něčím jednoduchým a funkčním. Nevyhovuje ale každému. Ať už se rozhodneme své projekty řídit jakkoliv, Lamael vám vaši práci vždycky usnadní a zefektivní. Prohlédněte si všechny jeho funkce a zkuste si ho rovnou na 14 dní ZDARMA. 

  

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Důraz na emoční inteligenci projektových manažerů: Význam empatie, komunikace a řešení konfliktů

Důraz na emoční inteligenci projektových manažerů: Význam empatie, komunikace a řešení konfliktů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}