Empatie hraje zásadní roli v řešení konfliktů, zvládání složitých situací a efektivním vedení týmu. Tento často přehlížený a nenápadný prvek má obrovský vliv nejen na naše výsledky, ale i na pocit spokojenosti v práci. V následujícím článku se tedy podíváme, jakou úlohu hraje v projektovém řízení správně rozvinutá emoční inteligence manažerů.

Firmy se aktivně zaměřují na výběr a rozvoj stávajících i nových manažerů, aby podpořily svůj budoucí vývoj a zlepšily schopnost zvládat výzvy. Kladou důraz na vzdělání, praxi a osobní přístup svých manažerů. Přesto často přehlížejí jeden zásadní aspekt, který není tak hmatatelný nebo předvídatelný. Tím je empatie, klíčový prvek, který umožňuje lepší porozumění a vnímání potřeb ostatních.

Tip: Přečtěte si náš článek Skill set projektového manažera aneb bez čeho se jako projekťák prostě neobejdete.

Vliv empatie v pracovním prostředí je potvrzený různými studiemi. Výzkumy například ukazují, že asi třetina zaměstnanců opouští své pozice kvůli nedostatku empatie na pracovišti. Navíc více než 87 % výkonných ředitelů potvrzuje, že empatie a vůbec vysoká emoční inteligence pozitivně ovlivňuje finanční úspěchy firmy, zvyšuje produktivitu a motivaci pracovníků. Tyto výzkumy mimo jiné zdůrazňují význam úspěšného řešení konfliktů na pracovišti.

Co je emoční inteligence?

Emoční inteligence je schopnost rozpoznávat a chápat vlastní emoce, ovládat je a vhodně je vyjadřovat, stejně jako efektivně navazovat a udržovat mezilidské vztahy s porozuměním a empatií. Tato schopnost se skládá ze čtyř základních prvků: sebepoznán a sebereflexe, motivace, empatie a předvídání. To vše společně tvoří kompletní obrázek emoční inteligence, což je důležité, pokud chceme dobře pracovat v týmu nebo vést projekty.

Nyní si představíme 6 pilířů emoční inteligence v projektovém řízení:

1) Sebeuvědomění a sebereflexe

Sebeuvědomění zahrnuje rozpoznání a porozumění vlastním emocím a náladám, což je zásadní pro sebereflexi. Ta umožňuje projektovým manažerům kontrolovat své emoce a reakce, čímž udržují vyrovnaný přístup v náročných situacích. Když znáte svoje slabé stránky, můžete se jim vyhnout nebo je zlepšit.

2) Motivace

Projektoví manažeři s vysokou emoční inteligencí dokáží udržet soustředění na své cíle, což je nezbytné pro úspěšné dokončení projektů. Jsou schopní si stanovit menší cíle a dosáhnout jich, navíc svým přístupem umí udržet tým motivovaný a na správné cestě. Mějte na paměti, že úspěch je cestou, ne cílem.

3) Empatie

Empatie je důležitá pro porozumění členům týmu a zainteresovaným stranám. To pomáhá vytvářet silné vztahy, zlepšuje komunikaci a řešení konfliktů, což má své nezanedbatelné místo ve fázi realizace úspěšného projektu. Naučte se naslouchat, to vám otevře dveře ke skvělým vztahům.

Například pravidelné one-to-one schůzky umožňují projednávat individuální potřeby a názory členů týmu. Důležité je také trávit čas s týmem neformálně, poslouchat jejich příběhy, ptát se na jejich pohledy, co se jim líbí nebo nelíbí. Tyto aktivity nejenže prohlubují vzájemné porozumění, ale také posilují důvěru a otevřenost v týmu.

4) Předvídání a zmírnění rizik

Projektoví manažeři dokáží předvídat potenciální rizika a výzvy tím, že rozumějí emocím a motivacím svých kolegů. To může vést k lepšímu řízení rizik a výsledkům projektu.

Například pravidelná komunikace s podřízenými o jejich spokojenosti, preferencích ve spolupráci a dalších aspektech týmové dynamiky umožňuje manažerům identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než vyústí v nespokojenost nebo fluktuaci. Snažte se myslet dopředu, ale buďte připravení na nečekané.

Dosáhnete týmové spokojenosti

Uplatnění těchto pilířů následně povede ke zvýšené morálce týmu. Vysoká emoční inteligence přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí, které podporuje kreativit a vede k dobrému výkonu. Díky vytvoření otevřeného a uvolněného prostředí, kde každý může upřímně vyjádřit svou nejistotu, nespokojenost nebo radost, a to bez obavy z trestu nebo kritiky, se podporuje vzájemná důvěra a upřímnost.

Tato atmosféra umožňuje týmu nejen lépe se přizpůsobit změnám v rozsahu, harmonogramu a rozpočtu projektu, ale také spontánně generovat nápady na zlepšení procesů a řešení problémů. Jste-li kapitánem lodi, udržujte tým spokojený a směřujte plavidlo vpřed. Podporujte při tom tuto kulturu otevřené komunikace a spolupráce, aby se z ní mohly rodit inovace.

Zlepšíte pracovní produktivitu

Jednotliví členové týmu jsou díky uvědomělejším manažerům motivovanější a lépe zapojovaní do pracovního procesu, což vede ke zvýšené produktivitě a úspěšnosti projektu. Jejich schopnost budovat silné vztahy a efektivního komunikování vedou k lepší spolupráci a rozhodování, což zase jde vstříc úspěšným výsledkům projektu. Buďte lídrem, který inspiruje, ne takovým, co jen velí.

Tip: Přečtěte si náš článek Projektový management od A do Z: Praktické tipy, efektivní nástroje i pasti, na které si dát pozor.

Celkově je vysoká emoční inteligence neocenitelným nástrojem pro každého projektového manažera. Pomáhá nejen ve zvládání každodenních výzev spojených s řízením projektů, ale také v budování silných, produktivních týmů, které jsou schopné dosáhnout vynikajících výsledků.

Zvolte si ten správný projektový nástroj

Zatímco rozvoj emoční inteligence vyžaduje čas a je nezbytný pro úspěšné vedení projektů, existují nástroje, které vám mohou pomoci okamžitě zefektivnit řízení vašich projektů. Každý projekt si zaslouží svůj projektový nástroj, a právě proto je tu Lamael, aby práci manažerů posunul na novou úroveň. S jeho pomocí můžete efektivně plánovat úkoly, sledovat pokrok a udržovat vše pod kontrolou.

Díky integraci všech potřebných funkcí na jednom místě vám ušetří spoustu času, který byste jinak strávili přepínáním mezi různými aplikacemi nebo hledáním informací. Rádi byste věděli více? Kontaktujte nás a my vám rádi sdělíme podrobnosti.

Související témata

Související články

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}