V dnešní době existuje mnoho různých způsobů řízení firmy, ale jedním z nejmodernějších a nejefektivnějších přístupů je tzv. tyrkysová organizace. Tento nový způsob řízení malých firem se stává stále populárnějším, přináší totiž řadu výhod. V článku se dozvíte, v čem tkví podstata tyrkysových organizací a jaké výhody a nevýhody přináší. 

Tyrkysová organizace – co to je? 

Tyrkysová organizace je moderní organizační struktura firmy, kterou ve své knize Budoucnost organizací poprvé popsal Frederic Laloux. Její princip stojí na agilním a pružném řízení firmy, flexibilitě, svobodě a otevřenosti. Velký důraz se klade na individualitu každého zaměstnance s cílem neoddělovat pracovní a osobní život člověka, protože tím se vytrácí jeho autentičnost. Tyrkysovým organizacím chybí tradiční hierarchická organizační struktura. Nahrazují ji autonomní týmy, které samy rozhodují o svých pracovních procesech a cílech.  

Tip: Mohlo by vás zajímat, co je to agilní řízení projektů. 

Jak vznikl tyrkysový přístup aneb evoluce řízení lidí 

Řízení lidí a organizační struktura podniků se v průběhu let vyvíjí. Frederic Laloux podle způsobu řízení rozlišuje firmy na: 

 • Červené – ty připodobňuje ke gangům a mafiím, kde vládne jeden a respekt si získává násilím. 
 • Žluté – tam zařazuje školy, církve či armády, které mají pevný řád a formální hierarchii. 
 • Oranžové – korporace s pevně stanovenými procesy, kde vládne efektivita a kontrola. 
 • Zelené – rodinné organizace, kde jsou vztahy a firemní kultura důležitější než zisk. 
 • Tyrkysové – společnosti, které jsou „živoucí organismus“, s důrazem na sebeřízení a svobodu. 

Hodnoty tyrkysových organizací 

Podle zmíněné knihy jsou tyrkysové organizace budoucností. Jde o přirozený vývoj a změnu, ke které se už mnoho českých firem uchýlilo. Hlavní charakteristikou je firemní kultura založená na lidskosti, důvěře a individualitě jedince. To se projevuje odlišnou organizační strukturou podniku. Každý člen se totiž považuje za důležitou osobnost firmy, která se svými dovednostmi a vlastnostmi (bez ohledu na svou pozici) podílí na řízení a fungování společnosti. Zaměstnanci jsou totiž společně s hlubším záměrem firmy mnohem důležitější než zisk.  

V tyrkysových organizacích nenajdete v podstatě ani konkrétní pracovní pozice. Některé firmy je sice používají, často je to ale jen navenek. Většinou má totiž zaměstnanec na starosti několik různých oblastí a nedělá pouze jednu činnost. Tato skutečnost může působit poněkud chaoticky, nicméně tyrkysové firmy využívají agilní způsob řízení. Zaměstnanci jsou rozděleni do menších týmů, které pracují samostatně a plní dynamické procesy postavené na stanovených cílech a hodnotách. Kromě týmů je v organizaci vedení a team leadeři, tato struktura se ale v každé firmě trochu liší. To podstatné ale zůstává – a to důraz na sebeřízení, které je pro fungování tyrkysových organizací nezbytné.  

Výhody, které vám přinese tyrkysová organizace 

Tyrkysová organizační struktura může přinést vaší firmě i zaměstnancům mnoho výhod: 

 • Kvalitní zaměstnanci, které baví jejich práce – díky tomu, že lidem dovolíte se projevit, využít svůj plný potenciál a talent. 
 • Skvělé přátelské vztahy, které se prolínají z pracovního do osobního života. 
 • Svoboda ve smyslu práce s flexibilní pracovní dobou a velká možnost seberealizace. 
 • Rozvoj osobnosti po pracovní i osobní stránce. 
 • Rychlá adaptace a reakce na vývoj trhu či jiné změny, což přináší i velkou konkurenceschopnost. 
 • Nižší náklady na provoz kanceláří a administrativu. 
 • Vyšší efektivita díky zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a důrazu na sebeřízení. 

Tip: Mohlo by vás zajímat: Open space přežitek, nebo nástroj pro zvýšení efektivity? 

Je to ten správný způsob pro vás? 

Tyrkysová organizace je ideální způsob řízení pro malé firmy, které mají pouze jednotky či desítky zaměstnanců. Nicméně v Česku existují i firmy s mnohem vyšším počtem pracovníků, které se snaží pomalu přejít na tuto pružnou organizační strukturu. Pokud se rozhodnete vybudovat další tyrkysovou organizaci, nenechte nic náhodě a věnujte pozornost důkladnému plánování a implementaci. I když se zdá, že je tento styl vedení velmi volný a chaotický, bez řádného plánu, komunikace a školení pro zaměstnance se neobejdete.  

Ať už se rozhodnete jakkoliv, práci v týmu vám vždy usnadní český nástroj pro firmy Lamael. Pomůže vám s plánováním projektů, rozdělováním úkolů a řízením celé firmy. Díky chytrým funkcím, jako je například automatická fakturace nebo vykazování práce, vám ušetří mnoho času i starostí.  

Související témata

Související články

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}