Projektové řízení je proces, který vede k realizaci projektů. Existuje mnoho metod a principů řízení projektů, práce projektového manažera se ale v každém oboru liší. V článku se dozvíte, jak vypadá projektové řízení ve stavebnictví a v čem se liší oproti obecným principům. 

Jak vypadá projektové řízení ve stavebnictví? 

Cílem stavebních projektů je podobně jako u jakýchkoliv jiných projektů přeměnit myšlenku ve fungující realizaci, v tomto případě stavbu. Projektem může být výstavba nákupního centra, rodinného domu či dálnice. Životní cyklus stavebního projektu se bude lišit podle toho, o jakou stavbu se jedná. Obecně zahrnuje projektové řízení tři fáze, a to předprojektovou, projektovou a poprojektovou. Ve stavebnictví se tyto fáze mírně liší: 

 1. Předinvestiční fáze

Ta se zabývá přípravou projektu. Zahrnuje obstarání pozemku a vyřizování nutných povolení, výběr dodavatelů, případně zahájení výběrového řízení na projekt budovy. Zároveň je nutné určit rozsah projektu a navrhnout strategii, která se bude aplikovat k naplnění stanovených cílů.  

 2. Investiční fáze

Tu můžeme rozdělit na dvě etapy – investiční a realizační. V investiční etapě se řeší architektonické návrhy, vytváří se harmonogram a finanční plán projektu. Uzavírají se smlouvy s dodavateli a shromažďují se veškeré dokumenty nutné k realizaci stavby – různá povolení, projektová dokumentace a podobně. Realizační etapa začíná ve chvíli, kdy se může stavět, a končí v okamžiku, kdy je stavba připravena k provozu. 

3. Provozní fáze

Jakmile se stavba dokončí a projde zkušebním provozem, nastává fáze provozní. V této fází dochází k naplnění prvotního záměru projektu, například pronájem vybudovaných prostor. Vyhodnocuje se realizace projektu a případný investor se stává vlastníkem stavby. Může nastat prodej či pronájem.  

Jak vypadá řízení projektů v IT? 

Řízení projektů v IT vychází z obecného životního cyklu projektu, který taktéž zahrnuje tři fáze, a to: 

  • Předprojektová fáze – stanovení cílů, určení rozpočtu a postupů. 
  • Projektová fáze – kontrola harmonogramu, kvality a rozpočtu. 
  • Poprojektová fáze – zhodnocení úspěšnosti projektu, reflexe řízení a realizace projektu. 

Může se mírně lišit podle toho, o jaký konkrétní projekt se jedná. 

Tip: Zajímá vás víc? Provedeme vás úvodem do projektového řízení. 

Co stojí za úspěšným řízením IT projektů? 

Co můžete udělat pro to, abyste svůj projekt úspěšně realizovali? Dáme vám 4 tipy. 

1. Správně nastavené KPIs 

KPIs neboli klíčové ukazatele výkonnosti je důležité definovat hned na začátku projektu. Podle nich následně určíte, zda je projekt úspěšný, případně jak moc splnil nastavené cíle. Se správným určením KPIs vám pomůže metoda SMART 

2. Bezproblémová komunikace 

Za úspěšným projektem stojí projektový a realizační tým, které musí dokonale spolupracovat. Stěžejní je efektivní předávání informací, aby všichni členové týmů znali stav projektu a nic nebránilo jeho plynulému chodu. 

3. Umění improvizovat 

Ne vždy jde vše podle plánu, požadavky projektu se můžou měnit za chodu a je důležité nenechat se rozhodit. Plán je důležitý, pokud ale nastane náhlá situace, rychle reagujte na změny a informujte o tom celý tým, aby nenastal problém. 

Tip: Tento přístup využívá agilní řízení projektů, zjistěte o něm více. 

4. Nástroj pro řízení projektů 

Nástroje pro řízení projektů dokážou zvýšit efektivitu práce. Zjednodušují spolupráci celého týmu a předchází úspěchu celého projektu. Pokud takový nástroj nepoužíváte, určitě to vyzkoušejte. Pomůže vám sledovat chod projektu, deadliny a efektivně komunikovat napříč celým týmem. Projektový nástroj Lamael nabízí ještě mnoho dalších funkcí, takže ho můžete dokonce využít i jako interní informační systém vašeho podniku. 

 

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Tohle potřebujete vědět: Jak předejít syndromu vyhoření?

Tohle potřebujete vědět: Jak předejít syndromu vyhoření?

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}