Projekty slouží v Lamaelu k propojení záznamů ve všech ostatních funkcích. To znamená, že na ně navážete aktivity v kalendáři, vkládané soubory a poznámky, výkazy práce i faktury nebo e-maily. Projekt použijte jako „nadřazenou složku“ k evidenci zakázky, reklamní kampaně nebo pro naplánování dlouhodobého cíle.

 

Přehled projektů

Začněte přepnutím do okna Projekty v hlavním menu a pak klikněte na roletku s nabídkou projektů, které se mají zobrazit. Roletku najdete v šedém řádku pod hlavním menu vedle tlačítka „Smaž filtr“.

Lamael obecně rozlišuje agendu podle toho, zda její řešení právě probíhá nebo je již ukončená, a podle toho, zda se týká přímo vás či zbytku týmu.

Výběrem z možností v roletce zobrazíte právě probíhající projekty, ve kterých máte nebo přidělujete práci, případně všechny existující projekty.

právě probíhající projekty

Projekty zobrazíte v grafické podobě „karet“. Toto zobrazení nastavíte kliknutím na první ze dvou ikon vedle kolonky pro vyhledávání v šedém řádku pod hlavním menu.

způsob zobrazení projektů

Pokud chcete přepnout na zobrazení v řádcích, klikněte na druhou ikonu se symbolem řádků. V tomto náhledu máte k dispozici nastavení filtrů. Pozor – pokud filtry nastavíte a následně přepnete zpět na zobrazení karet, filtry zůstanou aktivní. Zrušíte je až kliknutím na tlačítko „Smaž filtr“.

nastavení filtrů pro zobrazení projektů

Přiřazení a kontrola úkolů u projektů

K projektům přiřadíte aktivity a úkoly. Po kliknutí na projekt se otevře jeho detail, kde mimo jiné najdete rychlý náhled na počet odpracovaných hodin a počet zbývajících úkolů a aktivit, které čekají na zpracování.

kontrola zbývajících úkolů a odpracovaných hodin

V detailu projektu níže je přehled celé související agendy s jednoduchým rozlišením stavu „zadáno“ a „hotovo“.

zobrazení agendy u projektů

Kliknutím na zelené tlačítko „Přidat do agendy“ se otevře možnost zadat k projektu novou aktivitu nebo úkol. Pokud chcete přidat úkol ve zrychleném režimu, doplňte název do pole „Rychlý úkol“. Pozor – po vyplnění názvu je nutné kliknout na „Enter“, jinak se úkol nezapíše. Rychlý úkol je ve výsledku běžný úkol, liší se pouze způsob zadání.

vytvoření nové aktivity nebo úkolu pod projektem

K úkolům a aktivitám přiřaďte datum dokončení a barvu. Je lepší barevně odlišovat spíše typ práce nebo řešitele (třeba podle oddělení – grafika, obchod apod.) než jednotlivé projekty, protože barvy budete dlouhodobě opakovat.

Přečtěte si také článek na téma Jak organizovat práci pomocí projektů.

 

Zobrazení projektu v kalendáři

K úkolům přiřaďte pouze datum splnění místo konkrétního času. Čas nastavte naopak u aktivit (porada, schůzka). Díky tomu vidí každý člen týmu svůj plán odevzdávání práce v týdnu. Ve chvíli, kdy na úkolu začne pracovat, přetáhne si jej v kalendáři „do pracovního času“ a natáhne jej podle potřeby.

zobrazení projektů v kalendáři

Po dokončení se úkoly v kalendáři zobrazí jako přeškrtnuté.

uzavřené projekty v kalendáři

 

Projekty ve výkazech

Po dokončení úkolů a aktivit najdete vykázanou práci v okně „Výkazy“. Přepněte na toto okno a zobrazí se karty projektů a celkový vykázaný čas.

Na kartě každého projektu je uvedený celkový odpracovaný čas i náhled času, který byl věnovaný konkrétním úkolům a aktivitám. Pozor – aktivity a úkoly označené jako „Soukromé“ se zobrazí, ale jejich čas se do výkazu nezapočítá.

zobrazení projektů ve výkazech

Výkazy k zobrazení můžete třídit podle časového období (den/týden/měsíc) a podle toho, zda se jedná o vaši práci nebo práci celého týmu (moje výkazy/všechny výkazy).

třídění výkazů podle časového období

Podrobnější filtrování nastavíte přes náhled v řádcích – klikněte na ikonu se symbolem řádků vedle kolonky pro vyhledávání. Výsledky k zobrazení můžete filtrovat podle řešitele, projektu a podobně. Pokud nastavíte filtr a přepnete zpět do náhledu v kartách, filtr zůstane aktivní až do zrušení přes tlačítko „Smaž filtr“.

způsob filtrování výkazů

 

 

Související témata

Související články

Jak Lamael šetří desítky tisíc korun měsíčně firmě TK Servis Technology?

Jak Lamael šetří desítky tisíc korun měsíčně firmě TK Servis Technology?

Krok za krokem: Jak na inventuru

Krok za krokem: Jak na inventuru

Jak na management firmy efektivně, aneb řiďte firmu tak, aby vám zbyl čas i peníze

Jak na management firmy efektivně, aneb řiďte firmu tak, aby vám zbyl čas i peníze

„Lamael je neodmyslitelný pomocník, který nám vylepšil interní komunikaci,“ říká vedení společnosti Pharmafit

„Lamael je neodmyslitelný pomocník, který nám vylepšil interní komunikaci,“ říká vedení společnosti Pharmafit

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}