Kvalitní zaměstnanec je nástroj pro vytváření profitu, který může mít finanční, ale i jinou formu. Kvalitní zaměstnanec je totiž také člověk, osobnost s potřebami, bez kterých nemůže dobře pracovat a přispívat k firemní kultuře. Když se však potká vaše nabídka připraveného pracovního prostředí se zmíněnými potřebami potenciálních zaměstnanců, získáte funkční a spokojený kolektiv a pozitivní dopad se promítne i do zisků.  

Jak poznáte kvalitního zaměstnance? A jak si ho udržíte? Jestliže vás zajímají odpovědi, čtěte dál.

4 způsoby, jak poznat kvalitního zaměstnance

Jak poznáte, že máte co do činění s kvalitním zaměstnancem?

1) Kvalitní zaměstnanec se ptá na nefinanční benefity

Pokud jsem v nějakém oboru dosáhla seniorní úrovně a hledám práci, pak v první řadě chci najít takového zaměstnavatele, který mi nabídne odpovídající pracovní podmínky. Peníze jsou až na prvním místě, to ano, ale kvalitu v lidských zdrojích si nikdy nekoupíte pouze penězi.

Seniorní zaměstnanci mají i další priority, jednou z nich je například možnost práce z domova či převážně remote, protože čas věnovaný na dojíždění do práce se ukrajuje z jejich osobního volna, ale nikdo za něj neplatí. Dalším požadavkem může být prostor na vzdělávání se a získávání vyšší kvalifikace.  

2) Kvalitní zaměstnanec se zajímá o kolektiv

Nekompetentní management odrazuje kompetentní zaměstnance. Existují firmy, které neustále řeší problém s odlivem schopné a zaškolené pracovní síly. Někteří nováčci se prakticky otočí ve dveřích po prvním týdnu, jiní naberou zkušenosti a pak jdou o dům dál. Problém bývá ve způsobu vedení lidí nebo procesů. 

Ostřílený kandidát se proto na pohovoru zeptá na svého nadřízeného či fluktuaci. Smutným faktem je, že v rámci svých osobních zkušeností jsem se v mnoha případech setkala se zkreslením faktů nebo tím, že vedení jednoduše vůbec nezná problémy interního chodu firmy, případně je nechce vidět.  

Nábor je skvělá příležitost pro interní audit obecného firemního happiness, a každý odchod zaměstnance je ještě příhodnější. Nečinnost nebo uplácení naopak láme vaz. 

3) Kvalitní zaměstnanec zná své talenty

Kvalitní zaměstnanec se s největší pravděpodobností hlásí na pozici, o které ví, že v ní dokáže uspět. Když ho nabíráte, zeptejte se na jeho talenty a způsoby, jak je ve vaší firmě zúročí. Tím vlastně nastiňujete možnou spolupráci. Není proto nic smutnějšího, než když zaměstnance naberete a pak před něj například předsunete jiného člověka, aby odstínil veškeré jeho pokusy o iniciativu nebo rozhodovací pravomoci. Obecně řečeno – nezkreslujte při výběrovém řízení popis náplně práce nebo kompetencí pro danou pozici.

Jestli chcete mít ve firmě dobré lidi, nechte je dělat práci, na kterou jste je najali. V opačném případě o ně přijdete. 

4) Nekvalitní zaměstnanec má pouze požadavky

Požadavky uchazečů o práci mají své meze. Výběrové řízení je forma dialogu, hledání průsečíků mezi nabídkou a poptávkou. Nekvalitního zaměstnance poznáte podle toho, že vznáší požadavky a nestaví proti nim žádnou svou přidanou hodnotu nebo protiváhu. 

Jak si kvalitního zaměstnance udržet?

Ve chvíli, kdy jste vynaložili úsilí, čas i peníze na nalezení kvalitního zaměstnance, zbývá jediné – udržet si ho. Nabraný pracovník není totéž jako koupený rohlík, takže se zaměřte na to, abyste svůj vklad zúročili, a pohlídejte si klíčové momenty startu spolupráce. První týdny jsou totiž obdobím, kdy se formuje úspěch nebo neúspěch celého snažení obou stran. Proto se zaměřte především na následující body: 

  • Má nový člen týmu reálný přístup k seberozvoji (má čas i prostor na kurzy a školení)? 
  • Kdo dohlíží na správný onboarding (frekvence osobních konzultací je na začátku klíčová)? 
  • Jak zapadl nováček do aktuálních procesů (kdo a kdy se ho případně zeptá na podněty ke zlepšení)? 
  • Splňuje náplň práce očekávání z pohovoru (jak se zaměstnanci práce líbí a jak jste spokojeni vy)?

Závěrem

Jestli hledáte kvalitní zaměstnance, připravte pro ně kvalitní podmínky a neuzavírejte se před návrhy na zlepšení. Jedním z parametrů, podle kterých poznáte, že před vámi sedí potenciální pracovní poklad, je to, že se bude ptát na víc než jen plat. Jestli si nevíte rady, co je a co není relevantní požadavek na zlepšení procesů či vedení, zeptejte se někoho zvenčí.

Související témata

Související články

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}