Je to tady. Podařilo se vám postoupit na kariérním žebříčku a stali jste se manažerem! Konečně. Prvotní nadšení však po chvíli vystřídala nejistota. Najednou už nejste součástí té party zaměstnanců, která si chodí o pauze povídat do kuchyňky. Když se mezi nimi ukážete, utichne smích a veselé hlasy, vystřídají zdvořilé, avšak ostražité pohledy. Už mezi ně nepatříte. Ostatní manažeři vás však také ještě nepřijali. Jste jen zelenáč, který se dere kupředu, aniž by zatím dokázal, že na to má.

Najednou před vámi stojí náročný úkol, vzbudit důvěru a přátelství v obou těchto skupinách. Musíte se stát takovým vůdcem, který naslouchá zaměstnancům, je jim oporou, ale zároveň efektivně řídí firmu/oddělení/tým, což v sobě obsahuje dávku přísnosti a respektu. Úspěchy v oddělení a demonstrací svých schopností si pak nakloníte ostatní manažery. To jasné. Teorie není složitá, uvést tyto faktory do praxe, je však pořádný oříšek. 

Je možné, že jste od přírody rozenými vůdci, jste tak již osobnostně předurčeni. V tom případě gratulujeme. My ostatní však musíme naši osobnost v tomto směru teprve rozvinout. Ačkoliv najdete (i v tomto článku) mnoho pouček, jak být dobrým manažerem, pamatujte, že ta hlavní změna… nebo cesta kterou musíte v rámci svého rozvoje projít, je postavena především na růstu vaší osobnosti. Na vnitřních faktorech, které v sobě musíte objevit, zmobilizovat, rozvinout a internalizovat.

Nemusím – chci!

Práce šéfa nespočívá jen ve větší zodpovědnosti za projekty, zakázky a klienty, ale především za zaměstnance. Vedení týmu je alfa omega dobrého manažera, lidi zkrátka vést musíte. A zde se dostáváme k prvnímu důležitému bodu. Je potřeba se rozhodnout, že lidi vést chcete. To je první krok, který na vaší cestě k lepšímu leadrovi čeká. Vnitřně akceptujte svou pozici, která v sobě zahrnuje roli mentora, který má pomáhat a být vzorem svým zaměstnancům. Pokud si uděláte jasno v tom, jakým šéfem chcete být a tuto roli vnitřně přijmete, bude vaše rozhodnutí patrné i na venek.

Mějte vzor

Měli jste v minulosti skvělého šéfa? Pokud patříte k těm šťastlivcům, kteří ano, máte dvojnásobné štěstí. Získali jste tím totiž jasnou představu o tom, jak vypadá správný leader. Udělejte si drobnou analýzu toho, v čem spočíval úspěch vašeho nařízeného a které z těchto ukazatelů dokážete zvnitřnit i vy (zda zapadají do konceptu šéfa, kterým chcete být). Pak je aplikujte.  

Pokud zkušenost s dobrým šéfem postrádáte, tak naopak víte, co vám na vašem nadřízeném vadilo a jaké vlastnosti jste si přáli, aby měl. Víte tedy, čemu se vyhnout. To není málo. Vědět, co nedělat je stejně důležité, jako vědět, co dělat. 

V obou případech ale mějte vzor. Soustřeďte se na vůdce/manažera/nadřízeného/ředitele, který vám imponuje a aplikujte jeho metody a postupy. Zpočátku tedy vlastně budete tak trochu kopírovat někoho jiného. Ale každý malířský učeň nejprve kopíruje obrazy svých mistrů. Až si osvojí patřičné techniky, vydá se svou cestou. Stejné je to s vámi. Po čase zjistíte, jaké metody fungují a nefungují ve specifickém prostředí vaší firmy, které ladí s vaší osobností a objevíte nějaké nové, své vlastní. Stanete se originálem. 

Smějte se, ale mě například vždycky imponovala profesorka McGonagallová z Harry Pottera. Přísná, ale spravedlivá. Má respekt svých studentů i kolegů. Umí vést a zároveň podpořit studenty. Když je potřeba, zastane se jich a brání je. Ne však slepě. No nejsou to vlastně ideální vlastnosti každého šéfa? Když nevíte, kdo je váš vzor – buďte jako McGonagallová. Možná jen přidejte trochu smyslu pro humor a uberte špičaté klobouky.

Staňte se vzorem

Následovali jste svůj vzor a stáváte se manažerem, jakým chcete být. Nyní jste vy vzorem. Vzorem pro své zaměstnance. Vzorem pro ty, kteří se jednou také budou chtít stát šéfem. Vzorem pro ostatní manažery a možná i vzorem sami pro sebe.  

Jak být vzorem pro ostatní? Žijte tím, co děláte. A žijte firmou. Pokud jste jejím ředitelem, pravděpodobně to pro vás nebude velký problém – vaše firma je jako vaše dítě. Ale i pokud jste manažerem, nalezněte k firmě vztah (pokud ho ještě nemáte) a demonstrujte ho. Nemusíte nutně nosit firemní kšiltovku (ale jistě můžete!), jde spíš o to být vnitřně naladěn na hodnoty a poslání firmy a ty úspěšně předávat zaměstnancům. Vzbudit v nich nadšení pro práci, navnadit je, že to, co dělají má smysl a přispívá k dobru společnosti.  

Tip: Podívejte se, jak motivovat své zaměstnance.

Jak na efektivní vedení týmu?

Základem je synergie. Zjistěte, v čem jsou vaši zaměstnanci dobří. Jeden vyniká v tom, jiný zase v něčem jiném. Pokud správně přidělíte role a stanovíte cíle jednotlivým členům týmu, budou se synergicky doplňovat. Efektivita celého týmu se tak zvýší.  

K manažerským dovednostem paří i řešení konfliktů. Zde si především připusťte, že nějaké konflikty existují. Nemusí to být hádka mezi dvěma zaměstnanci, konflikt může být i ve špatném přidělení výše zmíněných rolí. Při řešení každého konfliktu se však nejprve vraťte k podstatě týmu, tedy: Jaký je společný cíl? Poté se podívejte na spor z různých úhlů pohledu a snažte se mu porozumět. Pochopte, co ke konfliktu vedlo, jinými slovy najděte příčinu. Promyslete všechna možná řešení a jejich důsledky. Poté, co jedno z nich zvolíte, vytvořte jasný plán, co a jak má který ze členů týmu udělat pro vyřešení situace.  

Tip: Zajímá vás, co jako manažer nedělat? Podívejte se na nejčastější manažerské chyby

Jak už jsme psali v předchozích článcích – komunikujte. Poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu – konstruktivní kritiku i pochvaly. Naopak je žádejte o zpětnou vazbu vaším směrem. Jejich připomínky vám mohou pomoci na cestě ke skvělému leadrovi. Ostatně, už jen to že jste je vyslechli vás posunulo. Zaměstnanci chtějí, aby se o ně někdo zajímal.

Vzdělávejte se

Nejen ve vašem oboru, ale i v manažerských dovednostech. Knih o osobním rozvoji najdete na trhu hromady. Doporučujeme především Naučte se správně vést lidi od Michaela Armstronga. Ale řiďte se svými preferencemi. Pamatujte však, co jsme řekli v úvodu. Žádné vnější poučky samy o sobě nestačí. Musíte chtít a musíte zvnitřňovat. 

Držíme vám palce v roli manažera a věříme, že budete skvělí.

 

Související témata

Související články

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}