Do Lamaelu přibyla novinka, kterou využijete pro projektové řízení nebo plánování efektivního využití pracovních kapacit v týmu. Tento nástroj se jmenuje Ganttův diagram a používá se k plánování projektu v časové ose. Jednoduše řečeno v tomto diagramu najdete zobrazené úkoly s předpokládanou délkou zpracování. Díky Ganttovu diagramu v Lamaelu získáte zároveň přehled o návaznosti těchto úkolů a aktuálním stavu jejich dokončení.

Proč Ganttův diagram?

Když v Lamaelu vytváříte nový projekt a připravujete seznam předpokládaných úkolů a podúkolů, potřebujete mít jistotu, že když se některý z nich při zpracování „zadrhne“, zvládnete i tak dodržet finální termín. To s sebou přináší nutnost rychle reagovat a v případě potřeby přeorganizovat práci. Gantt vám pomůže, protože zobrazuje návaznost úkolů. Ve chvíli, kdy se část procesu zpozdí, uvolní se dočasně i část pracovní síly, která byla alokovaná k provázaným činnostem, a vy ji na základě reportu dokážete přesměrovat na jiné aktivity.

Jak v Lamaelu nastavit provázanost úkolů?

Pojďme krok za krokem k vytvoření diagramu: Klikněte v hlavním menu na funkci „Projekty“ a pak na zelené tlačítko „Nový projekt“.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

Otevře se dialogové okno, ve kterém zadejte název projektu, vykonavatele a termín dokončení. Potom klikněte na zelené tlačítko „Přidat do agendy“ a zvolte „Přidat úkol“.

Jak vytvořit projekt v aplikaci Lamael

V dalším kroku se otevře dialogové okno pro zadání úkolu, ve kterém doplňte název úkolu a předpokládaný termín pro dokončení úkolu. Potom klikněte na tlačítko „Uložit“.

Jak vytvořit úkol v aplikaci Lamael

Postupně přidejte všechny plánované úkoly s předpokládanými termíny dokončení a projekt uložte.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

Teď je čas zapnout provázanost jednotlivých úkolů v tomto projektu. Přepněte do funkce „Úkoly“ kliknutím v hlavním menu. Nastavte zobrazení „úkoly dle projektu“ a přepněte na zobrazení výsledků v řádcích, kde nastavíte filtr na konkrétní projekt.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

V řádkovém zobrazení s pomocí filtru, který najdete v okně úplně dole, zobrazte pouze úkoly patřící ke konkrétnímu projektu. Potom přepněte na Ganttův diagram kliknutím na ikonu se symbolem diagramu.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

Úkoly se zobrazí v Ganttově diagramu, rozložené podle aktuálně naplánovaných termínů. Zvolte si časové úseky, se kterými chcete pracovat (zobrazení po hodinách, dnech, týdnech). Pokud chcete nastavit provázanost úkolů, klikněte na některý z nich pravým tlačítkem. Otevře se nabídka se 3 možnostmi – klikněte na „Přiřadit předcházející úkol“.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

Na obrazovce se zobrazí pokyn, abyste kliknuli na ten úkol, který má zvolenému úkolu předcházet. Po kliknutí se mezi oběma úkoly objeví šipka naznačující vzájemnou provázanost.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

Když nastavíte vzájemnou závislost úkolů, tak každé posunutí termínu některého z předcházejících úkolů automaticky upraví i termín úkolů, které na ně navazují.

Jak nastavit Ganttův diagram v aplikaci Lamael

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Komplexní srovnání 5 projektových nástrojů: Najděte ten pravý pro řízení vašich projektů

Komplexní srovnání 5 projektových nástrojů: Najděte ten pravý pro řízení vašich projektů

85 % zaměstnanců chce flexibilitu: Hybridní práce jako jeden z trendů roku 2024

85 % zaměstnanců chce flexibilitu: Hybridní práce jako jeden z trendů roku 2024

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}