• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Lamael ušetří centru Elektra 40–60 % času stráveným nad projekty

Kulturní a kongresové centrum Elektra je příspěvkovou organizací města Luhačovice, která se zabývá pořádáním a koordinací kulturních akcí v lázeňském městě, provozem kina, informačního centra, organizací a pořádáním kongresů a koordinací a rozvojem cestovního ruchu. Jako takové potřebuje mít ve všech svých aktivitách perfektní přehled a skvěle zorganizovanou práci. 

 

S čím potřebovalo centrum Elektra pomoct? 

Elektra se potýkala s neefektivní komunikací a sledováním postupu v jednotlivých projektech a úkolech. Sháněli nástroj, ve kterém by mohli operativně zadávat úkoly a zároveň u nich diskutovat ohledně jejich plnění a dokončení. 

Kromě toho také potřebovali, aby v něm šel vytvořit seznam dodavatelů, byla zde možnost evidovat zákazníky, a především by šlo snadno vystavovat faktury přímo podle plnění služeb pro jednotlivé klienty.   

 

Proč se rozhodli pro Lamael?  

Nejdříve v Elektře zkoušeli nasadit CRM Raynet, ale systém jim neposkytoval všechny potřebné funkce z pohledu evidence a monitoringu plnění úkolů – přeci jen jde o nástroj určený spíše k obchodním procesům než čistě pro projektový management. O Lamaelu už něco málo slyšeli, ale trkla je do očí až reklama na sociálních sítích. Více si o našich službách přečetli na webu a řekli si, že jsme ti praví – a přešli na Lamu. 

 

Jak konkrétně náš CRM systém centru Elektra pomohl?  

Díky nám může Kulturní a kongresové centrum Elektra velmi snadno a přehledně evidovat veškerou svou činnost prostřednictvím projektů a dílčích úkolů. Vidí, kdo přesně má úkol na starosti a jak práce na něm postupuje. 

Zaměstnanci jsou podle ředitele mnohem produktivnější, protože přesně ví, co mají dělat a on snáze udrží přehled nad jednotlivými projekty a jejich plněním. Pomocí Lamaelu tak přemohli nepřehlednost a chaos, se kterými v rámci moha odvětví své činnosti dlouho bojovali. 

V ostrém provozu mají Lamael od prosince 2022, tedy přibližně půl roku. Se systémem se rychle sžili a už teď jasně vidí, že se čas strávený na zadané práci zkrátil o 40–60 % (v závislosti na oblasti činnosti). 

 

Co o Lamaelu říká ředitel centra? 

Lamael jsme v naší příspěvkové organizaci nasadili jako základní systém pro řízení činnosti a evidenci úkolů. Nezáleží na tom, jestli jste firma, nebo městská organizace. Vše, co děláme, děláme proto, abychom dosáhli vytyčených cílů a někam se posunuli. A v tom se nelišíme. Proto jsme v Lamaelu začali naše aktivity řídit jako projekty. Na jednom místě plánujeme, evidujeme objednávky i faktury a sledujeme plnění dílčích úkolů. Díky tomu máme neustálý přehled o efektivitě naší činnosti, průměrná délka plnění úkolů se zkrátila až o 60 % a my se můžeme věnovat rozvoji kultury a cestovního ruchu v Luhačovicích,“ vypočítává výhody Lamaelu Jan Zavřel, ředitel Kulturního a kongresového centra Elektra. 

Related Posts

Město Slaný získalo díky Lamaelu lepší kontrolu a přehled nad projekty

Město Slaný získalo díky Lamaelu lepší kontrolu a přehled nad projekty

MOODEN ušetří díky Lamaelu nižší desítky hodin měsíčně

MOODEN ušetří díky Lamaelu nižší desítky hodin měsíčně

Společnosti ENERGOSOL usnadňujeme projektové řízení i práci terénních pracovníků

Společnosti ENERGOSOL usnadňujeme projektové řízení i práci terénních pracovníků

Společnosti TT media health šetříme čas a usnadňujeme práci s klientskou databází

Společnosti TT media health šetříme čas a usnadňujeme práci s klientskou databází

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}