• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: Jak pracovat se soubory pomocí štítků – Lamael

Podpora třídění souborů pomocí štítků je jedna z neužitečnějších funkcí Lamaelu. Štítky mají podobu klíčových slov (slova a slovní fráze), kterými označíte soubory a obrázky, a následně podle nich vyhledáváte potřebný obsah i skupiny souvisejících souborů. V tomto návodu se dozvíte, jak štítky přidávat a odebírat, a jak je použít při hledání.

Začněte přepnutím do okna „Soubory“ v hlavním menu. Zobrazí se všechny vaše soubory v grafickém (náhled souborů s názvem) nebo řádkovém zobrazení podle toho, v jakém režimu jste pracovali naposledy. Grafické zobrazení se zapíná kliknutím na první ze dvou ikon vedle vyhledávacího pole.

označení obrázků pomocí štítků

Pokud chcete přepnout na zobrazení v řádcích, klikněte na druhou z ikon se symbolem řádků. V tomto náhledu uvidíte přiřazená klíčová slova již v přehledu souborů a můžete podle nich soubory ihned filtrovat. Filtr nastavíte ve spodní šedé liště.

zobrazení obrázků v seznamu

Klíčová slova k souboru přidáte nebo je upravíte tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem a v nabídce akcí, která se zobrazí, kliknete na možnost „Vlastnosti“. Tento postup platí pro grafické i řádkové zobrazení souborů.

přidání štítků k obrázkům nebo souborům

V dalším kroku se otevře detail souboru, ve kterém je možnost označení klíčovými slovy hned na prvním místě. Do pole „Klíčová slova“ napište vhodné slovo či slovní spojení a klikněte na „Enter“. Po přidání všech klíčových slov uložte změny kliknutím na modré tlačítko „Uložit“.

Vedle pole „Klíčová slova“ najdete ikonu s obrázkem složky. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí související soubory.

zobrazení souvisejících souborů

Lamael rozeznává související soubory podle klíčových slov a zohledňuje přitom i jejich kombinace. Pokud má výchozí soubor více přiřazených klíčových slov, zobrazí se ve vyhledávání pouze ty související soubory, které obsahují úplnou a stejnou kombinaci klíčových slov.

kombinace klíčových slov k vyhledávání souborů

Pokud má výchozí soubor přiřazené pouze jedno klíčové slovo, zobrazí se související soubory, které ho také obsahují. Přitom nezáleží, zda mají přiřazené výhradně toto slovo nebo jej obsahují v rámci kombinace s dalšími.

zobrazení souborů podle klíčového slova

Klíčová slova můžete přidávat nebo odebírat hromadně. Označte vybrané soubory kliknutím na jejich checkbox a následně klikněte pravým tlačítkem na jeden z nich. Otevře se roletka s nabídkou akcí, ve které klikněte na možnost „Upravit klíčová slova“.

přidání / odebrání klíčového slova

Následně se otevře dialogové okno pro hromadnou úpravu s polem „Klíčová slova“, kam napíšete ta klíčová slova, která chcete pro vybrané soubory přidat nebo naopak odebrat.

způsob hromadného přidání nebo odebrání klíčového slova

Klíčová slova se k jednotlivým souborům přidávají také automaticky. Pokud do Lamaelu uložíte soubor jako přílohu k úkolu nebo projektu, přiřadí se k němu název a popis daného úkolu a projektu.

Přečtěte si i článek na téma Jak pracovat se soubory pomocí štítků v aplikaci Lamael.

 

Related Posts

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Freelo: Srovnali jsme Lamael s aplikací Freelo

Lama vs. Freelo: Srovnali jsme Lamael s aplikací Freelo

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}