• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: Jak efektivně komunikovat nad úkoly – Lamael

Pokud máte kancelář v podobě open space, pak komunikace nad přidělenými úkoly nejspíš probíhá na poradách nebo přes nějakou formu chatu. Anebo máte v kanceláři občas rušno, když se kolegové sejdou u jednoho ze stolů a začnou řešit postup. Ve firmě, kde má každé oddělení svou kancelář, zase spolupracovníci migrují po chodbě a hledají prostor, kde se domluvit. Obvyklým útočištěm je kuřárna nebo kuchyňka.

V Lamaelu můžete komunikovat přímo v kartě úkolu. Možnost se hodí například v případě, že potřebujete posunout termín dokončení. Začněte přepnutím na okno „Úkoly“ a klikněte na úkol, ke kterému chcete nechat komentář pro zadavatele.

karta s úkoly

Otevře se dialogové okno s detailem úkolu. Scrollujte dolů na poslední možnost „Přidat komentář“ a napište do volného řádku svůj vzkaz.

dialogové okno s detailem úkolu

Po odeslání komentáře se vytvoří vlákno komunikace, ve kterém se novější příspěvky zařadí před ty starší. Pozor – vložené komentáře nejdou smazat.

vlákno komunikace u úkolu

Kromě komentářů můžete vytvořit i chatovací místnost přímo pro daný úkol. Klikněte na oranžové tlačítko se svým jménem v pravém horním rohu a zvolte možnost „Zobrazit chat“.

tvorba chatovací místnosti

Když se chat otevře, klikněte na modré tlačítko „Plus“, objeví se řádek, kam napíšete název zakládané místnosti. Pro potvrzení klepněte na „Enter“ a místnost vznikne.

název chatovací místnosti

Do místnosti může přijít kdokoli, kdo ji vyhledá podle názvu. Název můžete zapsat do komentáře k úkolům.

přidání uživatelů do chatovací místnosti

Related Posts

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}