• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: Jak zadávat úkoly v teamu a sledovat jejich plnění – Lamael

Úkoly a jejich řízení jsou základ pro dobré fungování firmy navenek (směrem k zákazníkům) i směrem dovnitř (organizace předchází sporům v týmu).

V Lamaelu ovládáte úkoly v kartě „Úkoly“, kterou najdete v základním menu – ve webovém rozhraní na horní liště.

návod

V mobilní aplikaci pod třemi čarami v levém horním rohunávod 1

K vytvoření úkolu potřebujete zadat projekt, popis a osobu, které úkol přiřazujete (můžete to být i vy sami).

návod 3

Kontrolu hotových úkolů provedete přes volbu „Mnou zadané hotové“ po rozbalení roletky na pracovní liště.

návod 4

Pro lepší orientaci ve velkém počtu úkolů použijte zobrazení úkolů v řádcích.

Pokud by vás zajímalo pár tipů na používání, pak zkuste následující:


1. Pokud ještě žádný projekt nemáte vytvořený, tak přímo při zadávání nového úkolu můžete založit například projekt „Nezařazené úkoly“. Později úkoly přeřadíte, kam bude potřeba.

návod 6

2.  Úkoly v Lamaelu umožňují sdílet bližší informace o průběhu jejich zpracování v procentuálním vyjádření. Pokud vedete tým, ve kterém je důležité hlídat termíny, můžete definovat,co si představujete pod každým milníkem a do úkolu to zapsat.

Kromě popisu úkolu máte k dispozici i kolonku „zadání“, ve které doplníte k úkolu další informace. Doporučuji následně odškrtnout možnost „Zobrazit náhled zadání v přehledu“.        Řešitel na první pohled uvidí nejen popis úkolu, ale i poznámku navíc. Pomůže mu to například tehdy, pokud je před samotným řešením úkolu nutné něco ověřit (například klíčovou          informaci, oprávnění apod.).

návod 7

3. Pokud máte v týmu nováčky, pak možná potřebujete zkontrolovat určitou fázi při plnění úkolu. Nejsnazší cestou je přidání aktivity k úkolu.

 

návod 8

Například můžete naplánovat termín, kdy s nováčkem proberete návrhy řešení úkolu, které připravil.

návod

V kalendáři řešitele se zobrazí odevzdání úkolu u konkrétního data i termín související aktivity.

návod 10

Tip na konec:

Kompletní informace o vytváření úkolů najdete ve videonávodu , který otevřete přes ikonu s otazníkem v pravém horním rohu aplikace Lamael.

Related Posts

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Krok za krokem: Uživatelské role a jak je nastavit

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}