Podle společnosti Gartner si 78 % vedoucích firem myslí, že výhody umělé inteligence (AI) převažují nad jejími riziky. AI dokáže nejen analyzovat obrovské množství dat, generovat nápady a vytvářet obsah, ale také výrazným způsobem pomáhá v A/B testování a analýze webu. Podívejte se, jak to funguje v praxi.

Proč provádět analýzu webu?

Analýza webu poskytuje důležité informace o chování uživatelů a výkonnosti vašich webových stránek. Pomocí ní zkoumáte webové stránky s ohledem na cíle, měříte, sbíráte a vyhodnocujete data a odhalujete silné i slabé stránky webu. Následně navrhnete konkrétní kroky pro jeho vylepšení.

Analýzu potřebujete zejména tehdy, pokud plánujete redesign nebo změnu struktury webových stránek. Na základě ní totiž získáte nezaujatý pohled na plnění cílů, SEO a marketing.

Mezi klíčové informace, které lze pomocí této analýzy zjistit, patří:

 • Základní statistiky o návštěvnosti – kolik na váš web chodí lidí a odkud přišli.
 • Klíčová slova, meta popisky a další popisky – jestli používáte správná klíčová slova a na správných místech, zda máte vyplněné meta popisky a u obrázků i videí alternativní popisky.
 • Odkazy – zda všechny linky fungují a směřují návštěvníky tam, kam mají.
 • Responzivita – jestli se web zobrazuje správně na různých zařízeních.
 • Rychlost načítání webu – jak dlouho se vaše webová stránka načítá.
 • Grafický design – jestli web působí přehledně a jednotně a v návštěvníkovi vyvolává správný dojem.
 • Chování návštěvníků webu – proč zákazník na něco klikne nebo proč web opustí.
 • A další.

Chování návštěvníků můžete prozkoumat například A/B testováním. S vylepšením a optimalizací všech zmíněných aspektů vám navíc pomůže i umělá inteligence.

K čemu slouží A/B testování?

A/B testování představuje marketingovou metodu, pomocí které zjistíte, která varianta zkoumaného prvku je úspěšnější – například verze webové stránky nebo aplikace, newsletteru, bannerových i PPC reklam, fotografií, podoba objednávkového formuláře nebo také titulky článků.

Pokud testujete web, pak obě varianty předložíte návštěvníkům – jedné skupině zobrazíte první verzi, zatímco té druhé ukážete verzi druhou. Běžní uživatelé si přitom neuvědomují, že se účastní nějakého testování, protože probíhá za normálního provozu webu.

Na konci testování pomocí výkonu jednotlivých verzí určíte, která z nich je efektivnější. Tyto úkony si však můžete zjednodušit a urychlit díky umělé inteligenci.

Věděli jste, že:

 • A/B testování nejčastěji používají firmy pro webové stránky (77 %) a landing pages (60 %)?
 • 58 % firem používá A/B testování pro optimalizaci konverzního poměru?
 • 71 % společností provádí dva nebo více testů za měsíc?

Jak umělá inteligence zjednodušuje A/B testování?

Pro A/B testování různých variant webových stránek nebo aplikací existují specializované nástroje využívající umělou inteligenci (AI) – například Optimizely nebo Unbounce. Tyto nástroje analyzují za pomoci AI chování a preference uživatelů a vybírají variantu, která s největší pravděpodobností uživatele osloví.

A/B testovací nástroje s umělou inteligencí nabízí pokročilejší funkce než ty tradiční a dokážou:

 • Automatizovat testování různých variant webové stránky nebo aplikace.
 • Shromáždit data o chování uživatelů u jednotlivých variant a zanalyzovat je.
 • Vybrat variantu, která nejpravděpodobněji zaujme vaši cílovou skupinou.
 • Poskytnout podrobný report, který vám pomůže optimalizovat web nebo aplikaci pro větší zapojení zákazníků a dosažení vyšších konverzí.

A/B testování je zdlouhavý proces, který zahrnuje nasazení, analýzu a optimalizaci. Zapojení umělé inteligence může výraznět urychlit tento proces a ušetřit tak čas na jiné důležité úkony. AI se učí, co funguje a co ne, a automaticky doporučuje další kroky ke zlepšení.

Jak využít AI ke zlepšení vašeho webu?

Nástroje využívající umělou inteligenci se dokážou přizpůsobit a učit se z neustále se měnících vzorců dat. Díky tomu mohou poskytovat nejen přesnější informace, ale také takové, které budou více použitelné v praxi. Jednou z klíčových výhod umělé inteligence v analýze webu je pak schopnost dodat statistiky v reálném čase.

Pro vylepšování webu se vám bude hodit například placená verze ChatGPT. Vytvořit si pak můžete také vlastní ChatGPT a nakonfigurovat si ho dle svých potřeb. Naučíte ho, co má umět, jak má komunikovat a dáte mu i zdroje, ze kterých má čerpat vědomosti. On pak dokáže vyhodnotit například to , zda je článek napsaný pro danou cílovou skupinu nebo zda je webová stránka uživatelsky přívětivá. Může také identifikovat, zda nemáte web podrobit větší analýze a jaké i jak velké úpravy bude potřebovat.

Věděli jste, že po svém uvedení na trh v listopadu 2022 dosáhl ChatGPT pozoruhodného úspěchu? Během pouhých pěti dnů získal více než milion uživatelů a do dvou měsíců od vydání překonal hranici 100 milionů uživatelů. Tím se stal nejrychleji rostoucí spotřebitelskou aplikací v historii (Statista, 2023).

S čím vám tedy AI pomůže?

1. Data, data a data

Umí rychle vytáhnout nejdůležitější informace z velkého množství dat a poskytnout taková, která vám pomohou se rozhodnout, jaký obsah na web zařadit.

2. Kreativita

Pomůže s námětem, co tvořit, a jaký obsah na web zařadit. Vygeneruje kreativní texty, které uživatele osloví – vymyslí, jaké výzvy k akci (CTA) využít, jak otextovat tlačítka atp.

3. Analýza klíčových slov

Dokáže zanalyzovat klíčová slova a další faktory ovlivňující SEO. Následně poskytne doporučení pro optimalizaci obsahu a struktury webu s cílem zlepšit jeho viditelnost ve vyhledávačích.

4. Rychlá reakce na trendy i problémy

Rychle reaguje na nové trendy a změny v chování uživatelů. Také rychle identifikuje problematické oblasti webu, jako jsou stránky nebo části stránek s vysokou mírou opuštění, a navrhne konkrétní kroky k jejich optimalizaci.

 

AI algoritmy dokážou analyzovat obrovské množství dat (jako například chování zákazníků, nákupní historii i aktivity na sociálních sítích), reagovat na změny a poskytnout personalizovaná doporučení. To pak může vést k vetší spokojenosti zákazníků i zvýšení míry konverze. Jakýkoliv výstup i od vlastního ChatGPT je ale ještě stále vhodné zkontrolovat a případně upravit.

Tip: Přečtěte si také článek, jak AI mění vytváření a distribuci videí.

Vyplatí se využívat AI v oblasti A/B testování a analýzy webu?

Z dostupných obecných statistik jsme zjistili, že:

Mezi hlavní výhody umělé inteligence v oblasti A/B testování a analýzy webu řadíme:

 1. Úsporu času a rychlost – velice rychle vám dá odpověď na to, co potřebujete, a dokáže rychle zanalyzovat obrovské množství dat. Pokud navíc využíváte vámi nakonfigurovaného ChatGPT, pak už samotný výstup má mnohem větší váhu.
 2. Generování nápadů – rozšíří vám sadu nápadů, které sami vymyslíte.

Nemusíte se bát, že vám umělá inteligence přidělá problémy. Protože nesmyslné výplody poznáte a vyřadíte je, zatímco zajímavé nápady rozvinete.

 

Využitím umělé inteligence si můžete analýzu i testování webu a dalších prvků výrazným způsobem usnadnit. Zároveň získáte relevantní informace rychleji a snadněji. AI vám totiž pomůže s generováním nápadů, analýzou dat, výběrem lepší varianty i rychlou reakcí na nové trendy a problémy.

Práci během analýzy i testování si můžete zorganizovat díky českému projektovému nástroji Lamael, pomocí kterého spravujete jednotlivé firemní projekty a evidujete vykonanou práci napříč jednotlivými pracovními týmy.

Související témata

Související články

Jak zvýšit povědomí o značce a zadarmo? Využijte UCG

Jak zvýšit povědomí o značce a zadarmo? Využijte UCG

Tohle potřebujete vědět: Jak předejít syndromu vyhoření?

Tohle potřebujete vědět: Jak předejít syndromu vyhoření?

Marketingový model AIDA vám přinese nové zákazníky

Marketingový model AIDA vám přinese nové zákazníky

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}