Obchodní příležitosti představují vaše potenciální zakázky, které jste ještě nezískali, ale pracujete na tom a chcete mít přehled o úspěšnosti nebo postupu akvizice. Když se lead úspěšně promění v zakázku, změníte jej na projekt, který převezme zbytek týmu k realizaci.

Označení Pipeline se používá pro popis procesu získávání zakázek. V přeneseném slova smyslu se jedná o „potrubí“, kterým k vám zakázky přitékají.

Prostředí okna obchodu vypadá a ovládá se trochu jinak než okna projektů nebo úkolů. Začněte přepnutím do okna „Obchod“ v hlavím menu, potom klikněte na tlačítko „Pipeline“ a nakonec klikněte na zelené tlačítko „Nový záznam“.

příležitost 1

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém zapíšete informace o obchodní příležitosti. Doplňte název, popis, osobu, která za získání zakázky zodpovídá, a předpokládaný termín zpracování příležitosti. Pak klikněte na možnost „Vše“.

příležitost 2

Otevře se druhá část dialogového okna, kde můžete popsat výchozí situaci, informace, které jste již získali nebo plán postupu. Důležitá je nabídka v řádku „Stav“, tady budete ovládat přesouvání obchodní příležitosti mezi jednotlivými fázemi akvizice. Klikněte na „Stav“ a vyberte aktuální fázi.

příležitost 3

Klikněte na odpovídající stav z nabídky v roletce a pak klikněte na tlačítko „Uložit“. Vaše pipeline se následně nastaví.

příležitost 4

Uložená příležitost se zobrazí v příslušném sloupci pipeline. Při práci s obchodní příležitostí budete měnit její pozici v „potrubí k získávání zakázek“. Kartu je možné přetahovat mezi sloupci nebo měnit „Stav“ v detailu příležitosti tak, jak je to popsané v předchozím kroku.

příležitost 5

Přehled všech obchodních příležitostí si můžete zobrazit v kalendáři obchodů. Jednotlivé obchody se přiřadí do sloupce k měsíci, ve kterém jste nastavili předpokládaný termín ukončení akvizice. Do kalendáře s obchodními příležitostmi přepněte přímo v okně Obchod.

příležitost 6

Obchodní příležitosti se dají spravovat i v řádkovém zobrazení. Tento přehled ocení například vedoucí obchodníků, protože v něm může sledovat úspěšnost akvizice nebo plánovat cashflow podle předpokládaného přílivu zakázek. Do řádkového přehledu přepnete kliknutím na tlačítko „Přehled“.

příležitost 7

Když zakázku získáte, změňte stav příležitosti na „Vyhráno“ a zkonvertujte ji na Projekt.

příležitost 8

Od této chvíle uvidí zbytek týmu v okně projektů nový projekt, na kterém může začít pracovat (přidělovat k němu úkoly a aktivity).

příležitost 9

 

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}