Obchodní příležitosti představují vaše potenciální zakázky, které jste ještě nezískali, ale pracujete na tom a chcete mít přehled o úspěšnosti nebo postupu akvizice. Když se lead úspěšně promění v zakázku, změníte jej na projekt, který převezme zbytek týmu k realizaci.

Označení Pipeline se používá pro popis procesu získávání zakázek. V přeneseném slova smyslu se jedná o „potrubí“, kterým k vám zakázky přitékají.

Prostředí okna obchodu vypadá a ovládá se trochu jinak než okna projektů nebo úkolů. Začněte přepnutím do okna „Obchod“ v hlavím menu, potom klikněte na tlačítko „Pipeline“ a nakonec klikněte na zelené tlačítko „Nový záznam“.

příležitost 1

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém zapíšete informace o obchodní příležitosti. Doplňte název, popis, osobu, která za získání zakázky zodpovídá, a předpokládaný termín zpracování příležitosti. Pak klikněte na možnost „Vše“.

příležitost 2

Otevře se druhá část dialogového okna, kde můžete popsat výchozí situaci, informace, které jste již získali nebo plán postupu. Důležitá je nabídka v řádku „Stav“, tady budete ovládat přesouvání obchodní příležitosti mezi jednotlivými fázemi akvizice. Klikněte na „Stav“ a vyberte aktuální fázi.

příležitost 3

Klikněte na odpovídající stav z nabídky v roletce a pak klikněte na tlačítko „Uložit“. Vaše pipeline se následně nastaví.

příležitost 4

Uložená příležitost se zobrazí v příslušném sloupci pipeline. Při práci s obchodní příležitostí budete měnit její pozici v „potrubí k získávání zakázek“. Kartu je možné přetahovat mezi sloupci nebo měnit „Stav“ v detailu příležitosti tak, jak je to popsané v předchozím kroku.

příležitost 5

Přehled všech obchodních příležitostí si můžete zobrazit v kalendáři obchodů. Jednotlivé obchody se přiřadí do sloupce k měsíci, ve kterém jste nastavili předpokládaný termín ukončení akvizice. Do kalendáře s obchodními příležitostmi přepněte přímo v okně Obchod.

příležitost 6

Obchodní příležitosti se dají spravovat i v řádkovém zobrazení. Tento přehled ocení například vedoucí obchodníků, protože v něm může sledovat úspěšnost akvizice nebo plánovat cashflow podle předpokládaného přílivu zakázek. Do řádkového přehledu přepnete kliknutím na tlačítko „Přehled“.

příležitost 7

Když zakázku získáte, změňte stav příležitosti na „Vyhráno“ a zkonvertujte ji na Projekt.

příležitost 8

Od této chvíle uvidí zbytek týmu v okně projektů nový projekt, na kterém může začít pracovat (přidělovat k němu úkoly a aktivity).

příležitost 9

 

Související témata

Související články

Jak Lamael šetří desítky tisíc korun měsíčně firmě TK Servis Technology?

Jak Lamael šetří desítky tisíc korun měsíčně firmě TK Servis Technology?

Krok za krokem: Jak na inventuru

Krok za krokem: Jak na inventuru

Jak na management firmy efektivně, aneb řiďte firmu tak, aby vám zbyl čas i peníze

Jak na management firmy efektivně, aneb řiďte firmu tak, aby vám zbyl čas i peníze

„Lamael je neodmyslitelný pomocník, který nám vylepšil interní komunikaci,“ říká vedení společnosti Pharmafit

„Lamael je neodmyslitelný pomocník, který nám vylepšil interní komunikaci,“ říká vedení společnosti Pharmafit

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Přidejte komentář


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}