Sebrat odvahu k podnikání a založit si firmu chce velkou dávku odvahy. A nejen odvaha je nutná k úspěchu. Aby firma fungovala, musíte dobře zvládnout organizování a plánování práce, personalistiku, vrcholový management a kontrolu různých dílčích podnikových činností. Podnikové řízení je zkrátka rozsáhlou a komplexní disciplínou, které se na vysokých školách věnují celé obory.  

 1. Základem je dobrá organizace 

Dobře nastavené procesy a jasná organizační struktura jsou alfou a omegou k tomu, jak úspěšně řídit firmu. Právě organizační struktura jasně určuje souvztažnost mezi jednotlivými odděleními firmy a slouží k základnímu zmapování vnitřních procesů.

Ke každému oddělení náleží vedoucí, který má jasně definované kompetence. Ví, kde jeho úkol začíná, kde ho přebírá a kde ho zase předává dál. Právě díky organizační struktuře a organizačnímu řádu každý zaměstnanec ví, jaké jsou jeho kompetenceco a proč přesně dělá, a co má být výstupní hodnotou jeho práce.

Firma s jasnou organizační strukturou, srozumitelně nastavenými procesy a zaměstnanci, kteří jsou si vědomi svých vymezených kompetencí, má mnohem větší šanci uspět. Mezi výhody před konkurencí patří například to, že okamžitě odhalí potenciální neefektivitu, je schopna pružněji reagovat na nové situace a selhání jednotlivce pro ni není ohrožením.

2. Bez správných nástrojů to nepůjde 

Moderní a digitální doba vyžaduje ty správné nástroje. Těm jsme se věnovali v jednom z našich předchozích článků na našem blogu. Ať už se jedná o komunikační nástroj využívaný napříč vaším týmemgrafický editornástroj pro fakturaci, vždy je důležité se zamyslet nad konkrétními potřebami vaší společnosti.

Podnikové řízení vyžaduje sofistikovaný a provázaný software, díky kterému budete mít k dispozici time tracking pro jednotlivé úkoly, přehledné rozdělení úkolůřízení vztahů se zákazníkykomunikaci s týmem a fakturované hodinyLamael nabízí komplexní podnikové řízení, organizaci týmů a správu projektů a řízení zdrojů, to vše vyvinuté podle reálných potřeb podnikatelů.

3. Umění delegovat 

Nejen zakladatel, majitel či jednatel firmy musí ovládat umění delegovat práci. Když firma či oddělení roste, přijde zákonitě moment, kdy vedení nemůže být v rukách pouze jednoho člověka. Spolu s růstem firmy přibývají i nové, komplexnější úkoly a procesy a jedinec snadno ztratí přehled a nadhled. Spokojení zaměstnanci, kteří nečelí syndromu vyhoření jsou stejně tak důležitíjako prosperita samotné společnosti.

4. Požadujte dokončenou práci 

Nastavte vašim zaměstnancům jasná pravidla a požadujte dokončenou práci. Proč dokončenou? Často se totiž stává, že nadřízený přes den dodělává práci svých zaměstnanců a ke své vlastní agendě se dostává až na sklonku dne. V tom vám může pomoci právě přiřazování úkolů konkrétním zaměstnancůmsledování jejich stavu a přidružené komunikace.

5. Zálohujte vaše data 

Ukládáte-li vaše firemní data přímo v počítačích, které mají omezenou životnost, může se stát, že dojde k jejich ztrátě či úniku. Mít více kopií záloh je důležitým pravidlem a doporučuje se mít alespoň tři, a to na různých místech. Stěžejní je nejen samotné zálohování, ale také jeho pravidelnost.

Ještě nevyužíváte cloud? Zkuste se zamyslet nad tím, že začnete. Hardware, aplikace, infrastruktura a práce s firemními daty se rychle vyvíjejí. Cloud computing je nejlepší způsob, jak s dnešní digitální dobou držet krok a jak úspěšně řídit firmu.

Související témata

Související články

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Rozumíte obchodnímu právu? Méně známé pojmy, které by se vám mohly hodit

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}