• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • 4 tipy, jak si usnadnit plánování nákladů

4 tipy, jak si usnadnit plánování nákladů

Plánování je jednou z klíčových funkcí managementu organizace. Dotýká se lidských zdrojů, logistiky, výroby, služeb, marketingu i nákladů. Právě na poslední ze zmíněných oblastí se zaměříme v tomto článku. A protože každý správný podnikatel ví, že čas jsou peníze, předvedeme si, jak celý proces plánování usnadnit a urychlit.

 

Podstata plánování nákladů

Podstatou kteréhokoliv plánování v rámci organizace je vytyčení cílů a konkrétních způsobů jejich dosažení. K naplnění podnikových cílů budete v každém případě potřebovat čas a zdroje. Díky plánu si uděláte představu o tom, kolik času bude potřeba na realizaci jednotlivých aktivit a bez jakých zdrojů se v žádném případě neobejdete.

 

1. Buďte progresivní! Na excelové tabulky rovnou zapomeňte

Jedno je jisté. Váš plán se neobejde bez rozpočtu. Jak jinak byste určili, kolik vlastně můžete v rámci jednotlivých oddělení utratit?

Ve výsledku by vám měl rozpočet dávat jasný přehled o očekávaných nákladech. Pokud tedy odhadujete, jakou sumu si říct za realizaci projektu, musíte zvážit časovou náročnost a náklady na pracovníky i nástroje, které při práci využijete.

Jak vám pomůže Lamael? Rozpočet si určíte pro konkrétní projekt a tuto sumu budete mít neustále na očích jak vy, tak vaši kolegové, na které jste úkoly z projektu delegovali.

Tip: Oblast plánování mají ve firmách obvykle na starost koordinátoři projektů. Podívejte se, co dalšího musí zvládat, aby při své práci obstáli.

 

2. A kam na ta čísla chodíte?

I taková otázka může zaznít od klienta, který chce mít jasný přehled o každé koruně, kterou na projekt vynaložil.

V ideálním případě byste měli vycházet ze statistik. Data, které získáte, vám pomohou zajistit větší přesnost odhadů – doby trvání projektu i jeho celkové hodnoty.

Pokud jste v této oblasti ostříleným matadorem, obejdete se i bez dat. Zkrátka a prostě určíte potřebné zdroje a časovou dotaci na základě zkušeností s podobnými projekty.

Jak vám pomůže Lamael? Najdete v něm velmi chytrou funkci. A sice rychlý fulltextový vyhledávač, který projde data křížem krážem celou aplikací. Během pár vteřin si dohledáte podobné projekty a ověříte, jaké náklady jste museli vynaložit na jejich realizaci.

 

3. Opravdu to ví všichni?

Nejčastějším kamenem úrazu bývá nedostatečná interní komunikace. Z výzkumů společnosti Cascade vyplývá, že strategii organizace nerozumí až 95 % zaměstnanců. Pokud jste tedy v rámci plánování nákladů zavedli novou strategii, ujistěte se, že jsou o ní informovaní všichni zapojení kolegové.

Jak vám pomůže Lamael? Souhrn toho nejdůležitějšího můžete vyvěsit na firemní nástěnku. Pokud se u vašich kolegů objeví jakákoliv pochybnost, během pár kliknutí se dostanou k informacím o strategii, která má dopad na jejich práci.

 

4. Jen plánování nestačí

Podle statistik Cascade je 67 % vedoucích pracovníků přesvědčeno o tom, že je jejich organizace úspěšná ve strategickém plánování. Ovšem jen 47 % z nich věří, že vymyšlenou strategii zvládnou stejně úspěšně i realizovat.

Samotná implementace je mnohem náročnější než formulace. Nestačí proto jen stanovit cíl a říct si, že to nějak dopadne. Jako osoba odpovědná za plánování musíte dohlížet i na plnění. Díky pravidelné kontrole odhalíte největší žrouty rozpočtu a budete moci svou strategii doplnit o nová opatření.

Jak vám pomůže Lamael? Každý, kdo se podílí na realizaci projektu, vykazuje svůj čas přímo u úkolů. Díky tomu si snadno spočítáte, jestli se váš tým pohybujete ve stanovených mantinelech, nebo je nutné přijít s novou strategií.

Lamael vám zkrátka kryje záda za všech okolností. Aplikace byla od základů až po ty nejmenší detaily vyvinuta podle reálných potřeb podnikatelů, a tak v ní najdete opravdu vše, co potřebujete ke zvládnutí své každodenní agendy.

Related Posts

Jak logicky plánovat projekty?

Jak logicky plánovat projekty?

Jak si stanovit cíle? Zkuste metodu SMART

Jak si stanovit cíle? Zkuste metodu SMART

Zvyšte produktivitu, ne počet odpracovaných hodin

Zvyšte produktivitu, ne počet odpracovaných hodin

5 tipů, jak na efektivní řízení projektů

5 tipů, jak na efektivní řízení projektů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}