Agendy obchodu a projektu toho v Lamaelu mají mnoho společného. V obou agendách můžete sledovat postup práce, stavy v definovaném procesu a zadávat úkoly. V čem se tedy liší? 

Obchody slouží k přehledné evidenci a řízení obchodních příležitostí. Jedná se o obchodní případy, které máte rozjednané, ale zatím jsou stále ve fázi příprav. Jakmile obchod uzavřete a dostanete se s novým klientem do fáze spolupráce, tak se z obchodu stává projekt. Tedy něco, na čem dlouhodobě pracujete a vracíte se k tomu.  

Obchody a projekty jsou na stejné úrovni a mají v Lamaelu stejný vztah k úkolům, aktivitám, poznámkám, souborům a obchodním dokumentům. Obchody a projekty jsou na sobě nezávislé a můžete je používat zcela odděleně. Není třeba zakládat Obchod před tím, než založíte Projekt. Záleží pouze na vás, jak si svou práci přejete evidovat. 

 

Jak z obchodu udělat projekt? 

Podařilo se vám dotáhnout obchodní případ až k objednávce a nyní chcete obchod převést na projekt? Obchod stačí „uchopit“ kurzorem myši a „přetáhnout“ jej do zeleného políčka Vyhráno. Toto políčko se zobrazuje pouze ve chvíli, kdy daný obchod „držíme myší“. Z obchodu se takto stane projekt, ve kterém zůstane uložená veškerá dosavadní komunikace, aktivity a úkoly, které se vykonaly v jeho rámci. 

snímek obrazovky z Lamaelu vysvětlující, jak udělat z obchodu projekt

Druhým způsobem, jak zkonvertovat obchod na projekt je kliknout na tři tečky ve spodní liště dialogového okna. Otevře se vám možnost Konverze na projekt. Ta funguje stejně jako přetažení na políčko Vyhráno. 

Snímek obrazovky z aplikace Lamael ukazující, jak zkonvertovat obchod na projekt.

Obchody a projekty toho dokáží ještě více. Například mohou obsahovat Štítky nebo sledovat váš Budget.

 

Co mají obchody a projekty společné? 

Obchody i projekty využívají stejná dialogová okna – jedná se o kartu, na které najdete všechny informace o daném případu. Od jména, popisu, zodpovědné osoby až po budget nebo seznam aktivit. Jakmile se dostatečně seznámíte s tímto dialogovým oknem, používání Lamaelu pro vás bude hračkou. 

Na pravé straně dialogového okna vidíte seznam jednotlivých kapitol – štítky, postup v obchodu, firemní údaje, poznámky, přílohy a úkoly a aktivity. Pokud jsou zabarvené šedě, například jako poznámky, na dialogu se zatím nezobrazují. Zobrazí se po kliknutí na název kapitoly nebo vždy, když už obsahují nějaké informace. 

Kliknutím na název kapitoly můžete kdykoliv rychle přejít do dané části dialogu. 

Snímek obrazovky z aplikace Lamael vysvětlující funkci Obchod.

Každý projekt může mít nastavenou svou vlastní hodinovou sazbu. Jedná se o částku, kterou fakturujete klientovi za jednu hodinu práce. Ta se následně propisuje do všech úkolů a aktivit, které na projektu či obchodu zadáte.  

Snímek obrazovky z aplikace Lamael vysvětlující hodinovou sazbu u funkce Obchod.

Obchody mohou být nastavené jako soukromé, aby se nezobrazovaly ostatním uživatelům. To znamená, že pokud nechcete, aby kolegové některé obchody nebo projekty viděli, můžete je takto skrýt. Soukromý záznam uvidí jen přímo zúčastněné osoby. 

Pakliže i u soukromých úkolů nebo projektů potřebujete, aby k nim měl přístup konkrétní kolega, můžete jej přidat do Účastníků. Účastníci slouží pro efektivní sdílení informací a postupů na úkolech – a to za pomocí notifikací, které jim o změnách budou chodit. Nemusíte tedy Účastníky využívat jen v rámci soukromých projektů nebo úkolů. 

Účastníka přidáte kliknutím na ikonku osoby vedle Vykonavatele nebo Zodpovědné osoby. 

Snímek obrazovky z aplikace Lamael - jak přiřadit uživatele k úkolu.

Lze vyplnit i termín, který slouží buď jako začátek spolupráce, nebo její plánovaný konec. Na obchodech chápeme termín jako datum, kdy předpokládáme uzavření obchodu. Na projektech chápeme termín jako datum předpokládaného dokončení projektu. 

Lamael umožňuje vyplnit kontaktní osobu nebo firmu, pro kterou daný projekt či zakázku realizujeme. Lamael využívá propojení se systémem Justice a Ares k našeptávání jména firmy při jejím zadání. Automaticky doplní sídlo firmy, IČO a DIČ na nový kontakt.

Snímek obrazovky z Lamaelu – adresář

Vedle jména firmy vidíte ikonku domečkuta nám otevře kartu firmy z agendy Kontaktů. Zde můžete najít dodatečné informace o subjektu. 

Karta firmy z agendy kontaktů v Lamaelu

Velmi podobně funguje i ikonka člověka, kterou vidíte hned pod ikonkou domečku. V tomto případě se však jedná o informace spjaté s danou osobou, nikoliv firmou. 

V případě, že máte propojený Lamael s e-mailem, můžete po kliknutí na ikonku obálky snadno odeslat e-mail. Napsaný e-mail je automaticky propojený s projektem i kartou kontaktu. Vše se vám zobrazí v aktivitách na dialogu kontaktu a případně i na dialogu obchodu / projektu. 

Přímo na dialogu obchodu a projektu můžete zadávat úkoly sobě i svým kolegům, a to pomocí tlačítka Přidejte úkol nebo aktivitu. Nemusíte složitě překlikávat do Kalendáře nebo Úkolů. 

Dialogové okno Úkoly a aktivity v Lamaelu

Úkoly a Aktivity najdete ve spodní části dialogu. Zde vidíte vše, co se děje na obchodu a projektu – spolu se svými kolegy budete vždy informovaní o všech změnách. Aktivity zaznamenávají nejen úkoly a aktivity, ale také e-maily a související obchodní dokumenty (nabídky, objednávky, faktury, skladové výdejky apod). Dokumenty najdete pod záložkou Dokumenty. 

Funkce Úkoly a aktivity v nástroji Lamael

Na dialogu najdete Přílohy, tedy klíčové soubory, obrázky a dokumenty spojené s daným případem. Zde si můžete připíchnout ty nejdůležitější soubory, které chcete mít na očích. Můžete zde snadno evidovat návrhy smluv, nákresy či například excelovské tabulky. Vše je na jednom místě – nemusíte složitě hledat v dalších složkách a úložištích. Soubor do Lamaelu nahrajete jeho přetažením do záložky Přílohy. 

Snímek obrazovky ukazující, jak nahrát soubor do Lamaelu.

 

 

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}