V Lamaelu máte možnost měnit přístup uživatelů do agend, které máte k dispozici. Někteří uživatelé nepotřebují přístup k fakturacím, někteří zase ke skladovým evidencím. Díky nastavení oprávnění  

  • znepřístupníte funkce a data, které nechcete, aby daný uživatel viděl, 
  • usnadníte práci s Lamaelem určitým uživatelům tím, že jim skryjete věci, které nepotřebují. 

Jak změním jednotlivá oprávnění uživatelů? 

Kam mají uživatelé přístup, můžete změnit v jejich individuálním nastavení.  

Nastavení vašich uživatelů najdete v záložce Nastavení skupiny. Ta se vám zobrazí v seznamu, který rozbalíte kliknutím na oranžové tlačítko s vaším jménem v horním pravém rohu okna aplikace. 

Snímek obrazovky z projektového nástroje Lamael popisující, kde najdete nastavení skupiny.

Po otevření kontextového menu je potřeba přejít do již zmíněného Nastavení skupiny. 

Snímek obrazovky z projektového nástroje Lamael popisující, kde najdete nastavení skupiny.

Nyní najděte uživatele, u kterého chcete změnit oprávnění. V našem případě se bude jednat o „Gergona“ a skryjeme mu Obchody a Nákupy. 

Kliknutím na ozubené kolečko otevřete Nastavení uživatele.
Snímek obrazovky z projektového nástroje Lamael vysvětlující, jak změnit oprávnění uživatelů

Otevře se vám dialogové okno Nastavení uživatele, kde můžete měnit jednotlivé parametry daného účtu: telefonní číslo, e-mail, ale i oprávnění. Ta najdete po kliknutí na tlačítko Nastavení oprávnění.

Snímek obrazovky z Lamaelu ukazující, kde nastavíte oprávnění jednotlivým uživatelům.

V menu můžete skrývat jednotlivé agendy, do kterých daný uživatel buď přístup nepotřebuje, nebo by mít neměl. A to jednoduše kliknutím na příslušné zaškrtávací boxy.

Snímek obrazovky z Lamaelu ukazující sekce, které lze uživatelům povolit či zakázat.

Uživatel do daných záložek nebude mít přístup a nebudou se mu zobrazovat ani v horní liště Lamaelu. 

Tímto způsobem můžete měnit nastavení jednotlivým uživatelům vašeho účtu. Pokud potřebujete změnit roli uživatele, podívejte se na návod Uživatelské role a jak je nastavit. 

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}