Chcete se v roli projektového manažera posunout dál? Absolvujte akreditované kurzy projektového řízení. Provedou vás projektovým řízením krok za krokem a naučí vás zásadní metodiky, které se v tomto oboru používají. V článku vám představíme nejznámější z nich. 

Kurz projektové metodiky PRINCE2 

Metodika PRINCE2 vznikla ve Velké Británii už v roce 1995, původně za účelem řízení projektů informačních technologií ve státní správě. Její postupy ale skvěle fungovaly, a proto se rozšířila i do soukromého sektoru. Dnes je jednou z nejznámějších a celosvětově nejpoužívanějších metodik projektového řízení.  

Základní metody projektového řízení PRINCE2 

Dodržování harmonogramu i finančního plánu a dosažení stanoveného cíle – to bylo prvotním záměrem této metodiky. Na základě toho vzniklo sedm principů: 

1. Neustálá revize přínosů projektu 

Je třeba sledovat, zda bude mít projekt stanovené přínosy. Během realizace se může změnit mnoho proměnných – například ekonomická situace, která má vliv na chod projektu. V případě, že projekt ztratí svůj původní smysl, nebo začnou náklady převyšovat návratnost investic, je možné projekt zastavit. 

2. Jasně definované role a odpovědnosti 

Definice rolí je základním předpokladem pro úspěšný průběh projektu. Každý člověk, který se na projektu podílí, by měl znát nejen svou roli, ale i roli ostatních kolegů v týmu. Díky tomu každý ví, na koho se obrátit a komunikace probíhá efektivně. 

3. Zaměření na produkt 

Celé projektové řízení se zaměřuje na výsledný produkt či službu. Zajímá se o kvalitu a konkrétní specifika produktu. Na základě toho realizuje potřebné kroky, které povedou k úspěšnému dosažení cíle. 

4. Řízení po etapách 

Metodika PRINCE2 rozděluje každý projekt na menší části, ve kterých se definují milníky, sledují se rizika a odchylky. Vyhodnocuje se úspěšnost každé etapy, abyste se poučili z případných chyb, které nastaly. Díky tomu lze projekt efektivně kontrolovat a realizovat. 

5. Řízení na základě výjimek 

Na začátku projektu se definují povolené odchylky od plánovaného cíle. Většinou se týkají například času, nákladů, kvality a podobně. Každá z těchto věcí počítá s možným rozsahem odchylky, v jehož rozmezí není potřeba upozorňovat projektový výbor.  

6. Učení se ze zkušeností 

Pokud realizujete projekt, který se podobá některému z předchozích, je na místě využít nabyté zkušenosti. Můžete tak předejít případným chybám. U každého projektu by mělo dojít k určité sebereflexi.  

7. Přizpůsobování metody PRINCE2 prostředí projektu 

Tato metoda se dá použít v jakékoliv oblasti. Je ale třeba vyhodnotit specifika daného projektu a přizpůsobit tomu celý proces plánování. Pokud má například projekt více možných rizik, je důležité věnovat pozornost právě případným rizikům. 

Další kurzy projektového řízení  

Chcete se vrhnout do něčeho komplexnějšího, kde se dozvíte základy různých metodik? Na trhu najdete mnoho rekvalifikačních kurzů pro projektové manažery, případně kurzy, které shrnují projektové řízení pro úplné začátečníky. Některé vycházejí z těchto světových standardů projektového managementu: 

  • International Project Management Association – IPMA® 
  • Project Management Institute – PMI® 
  • Projects in Controlled Environments – PRINCE2® 
  • Národní soustava kvalifikací 

Tip: Zjistěte více o tom, čeho se tyto světové standardy týkají. 

Projektový nástroj se hodí zkušeným i začínajícím projekťákům  

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv kurz, projektový nástroj Lamael vám zjednoduší projektový management v praxi. Můžete do něj zaznamenat všechny své projekty, nastavit termíny a sledovat stav celého projektu. Jednoduše přiřadíte i konkrétní úkoly členům týmu a můžete z něj i rovnou fakturovat. Vyzkoušejte 14denní zkušební verzi ZDARMA a zjistěte, co všechno umí. 

Související témata

Související články

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}