V Lamaelu máte k dispozici prostředí pro ukládání souborů a složek. Všechny dokumenty, nákresy, fotky nebo tabulky tak můžete mít na jednom místě. Nemusíte tedy ztrácet čas procházením externích úložišť – pokud soubor nahrajete do dialogového okna projektu jako přílohu, Lamael jej automaticky spáruje s projektem či úkolem a vloží do odpovídající složky. 

Soubory a projekty 

Každý projekt, který vytvoříte, má automaticky vytvořenou i složku, do níž se ukládají všechny přílohy. To znamená, že pokud do dialogového okna projektu nahrajete například fotky od klienta, automaticky se vloží do příslušné složky. 

Tuto složku najdete v agendě Soubory. 

Agenda souborů v Lamaelu

Konkrétně se jedná o složku s názvem Projekty, ve které se automaticky tvoří složky jednotlivých projektů. Pokud byste tedy založili například projekt Test, Lamael vloží do složky Projekty novou složku s názvem Test. Do ní se pak vloží všechny přílohy, které k projektu Test přidáte. 

Nová složka projektů v Lamaelu

Nyní je potřeba do složky nahrát soubory, které chcete uložit: 

  • Složku projektu můžete otevřít a soubor do ní nahrát přetažením z počítače 
  • nebo pomocí funkce Nahrát soubor 
  • nebo to můžete udělat skrze dialogové okno projektu. 

Nahrání soouboru do Lamaelu, tlačítko

Pokud chcete soubor nahrát tak, aby se zobrazil v přílohách v projektu, je potřeba otevřít agendu Projekty. 

Agenda projektů v Lamaelu

Rozklikněte projekt, k němuž chcete nahrát soubor, a přejděte do dolní poloviny dialogového okna. V ní se nalézají přílohy. Soubor jednoduše přetáhnete z počítače do pole příloh. 

Také můžete kliknutím na tlačítko Přejít na všechny soubory otevřít složku se soubory, kterou jste předtím viděli v agendě Soubory. 

Přílohy souborů v projektu v Lamaelu

Soubory v úkolech 

Může se stát, že máte zaměstnance v terénu a potřebujete, aby vám vyfotil výsledek práce, nebo aby vám grafik k úkolu přidal grafický návrh, který vypracoval. Může tak učinit přímo v dialogovém okně úkolu.  

Nejsnazším úkolem je otevřít úkol přímo v kalendáři. 

Kalendář v Lamaelu, nastavení

Po kliknutí na úkol se zaměstnanci otevře dialogové okno úkolu. V něm, stejně jako u projektů, v druhé polovině najde možnost nahrát přílohu. Může ji nahrát přetažením souboru do pole příloh. 

Přílohy v úkolech na Lamaelu

Pokud potřebuje přidat fotografii, může to udělat pomocí akčního tlačítka fotoaparátu na konci dialogového okna. 

Tlačítko pro fotku u úkolu v Lamaelu

Tento soubor se automaticky propíše do projektové složky, která byla zmíněna na začátku článku.  

Tip: Automatické úložiště souborů můžete i přejmenovat. Stačí otevřít Nastavení skupiny, které se skrývá pod oranžovým tlačítkem s vaším jménem. V tomto nastavení najděte Projektovou složku souborů, kde lze změnit její jméno. 

Projektová složka v Lamaelu

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}