Pokud fakturujete za dodávané služby klientům pravidelně, nemusíte odesílat faktury ručně, stačí nastavit jejich automatické odesílání v určitý datum. Zbavíte se tak přebytečného přemýšlení, zda jste nezapomněli zaslat fakturu, Lamael se za vás o vše postará. Lamael nabízí hned dva způsoby, jak můžete faktury zasílat automaticky. 

Způsob první 

Jako první otevřete agendu Prodeje. V ní najdete seznam faktur, které vydáváte klientům k proplacení. 

Faktury v Lamaelu

Nyní přejděte do kategorie Pravidelné. 

Pravidelná fakturace v Lamaelu

Klikněte na Nový záznam – otevře se vám dialogové okno nové faktury. Je velmi podobné jednorázovým fakturám, je zde ale několik důležitých odlišností. 

Pravidelná fakturace v Lamaelu

Je třeba nastavit, zda se bude pravidelně vystavovat zálohová, nebo běžná faktura. To nastavíte v políčku Druh nového dokladu. 

Nastavení typu dokladu v Lamaelu

Nastavte také, kdy se má vystavit první a poslední faktura, abyste klientovi nefakturovali i po ukončení spolupráce. 

První a poslední vystavení v lamaelu

Volba Vystavit za předchozí období zajistí, že zdanitelné období bude nastaveno na poslední den předchozího období bez ohledu na to, který den bude faktura vystavena. Využijete to například k tomu, že budete pravidelné faktury vystavovat každého 5. dne v měsíci, přičemž datum zdanitelného období bude vždy poslední den v předchozím měsíci. 

Posledním krokem je nastavení četnosti – budete fakturovat každý den, týden, měsíc, čtvrtletí nebo rok? 

nastavení četnosti fakturace v lamaelu

Způsob druhý 

Otevřete seznam faktur a kliknutím vyberte fakturu, kterou chcete vytvářet a zasílat pravidelně. 

Lišta agend a faktur v Lamaelu

Pod Dopravou vidíte tlačítko Vytvořit pravidelnou fakturu – klikněte na něj. 

Zaškrtnutí pravidelné faktura v Lamaelu

Následující postup je stejný jako v záložce Pravidelné. Vyplníte četnost, datum první a poslední fakturace. 

Uložení dialogu faktury v Lamaelu

Při uložení jednorázové faktury se vytvoří také předpis pro pravidelnou fakturaci do záložky Pravidelné. 

Jak automaticky fakturovat výkazy? 

Pravidelná faktura v Lamaelu má jedinečnou vychytávku. Umí fakturovat nejen pevně zadané položky, ale navíc i vykázanou práci. V pravidelné faktuře zatrhněte volbu „Zahrnout také všechny nevyfakturované výkazy daného odběratele (a projektu)“. Toto políčko najdete v nastavení pravidelné faktury. Lamael automaticky vybere všechny výkazy (úkoly a aktivity), které se nacházejí ve stavu Fakturuj nebo Výkaz. 

Fakturace výkazů v Lamaelu

Pokud na pravidelné faktuře budete mít pouze odběratele bez projektu, budou se tímto předpisem fakturovat všechny výkazy na daného odběratele, a to za všechny jeho projekty. Pokud se na předpisu zadá konkrétní projekt, budou se danému odběrateli tímto předpisem fakturovat výkazy jen na vybraný projekt. Projekt můžete nastavit v pravé části dokumentu.
Výběr projektu na faktuře v Lamaelu

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}