V Lamaelu můžete fakturovat svým klientům snadno a rychle, a to díky novému tlačítku Fakturuj zakázku. To vám ze všech vykonaných prací a dodaných služeb vytvoří jednu fakturu, kterou můžete poslat klientům. 

Máte-li tedy zakázky, na kterých jste pracovali delší dobu a vše si poctivě zaznamenávali, Lamael vám umožní ušetřit spoustu času a vše vyfakturovat jedním kliknutím. 

Nastavení stavu pro fakturaci 

Veškeré úkoly a aktivity, které jste na zakázce udělali, musí být ve stavu Výkaz nebo Fakturuj. Systém pak ví, že tyto práce mají být klientovi účtovány a přidá je na vystavenou fakturu. Stav Výkaz nebo Fakturuj můžete nastavit přímo na dialogu úkolu nebo aktivity, ideálně v okamžiku, kdy práci dokončíte. Stavy můžete nastavit i zpětně, třeba na dialogu projektu. 

Přejděte do agendy Projekty. 

Agenda projektů v Lamaelu

Nyní kliknutím otevřete projekt, který budete chtít fakturovat. V našem případě to bude projekt Jednání. 

Projekt jednání v lamaelu

V dolní části projektu najdete seznam aktivit – tedy úkolů a činností, které jste na projektu udělali. 

seznam aktivit a ukolu v lamaelu

Úkol si můžete kliknutím otevřít a změňte stav na Výkaz nebo Fakturuj. 

Staf fakturuj v lamaelu

Nyní se vám v projektu zobrazí tlačítko Fakturuj zakázku. 

Rozpočet a budget na lamael projektu

Nemusíte ale fakturovat pouze vykonanou práci. Lze fakturovat i dodané služby nebo produkty, a to skrze dodací listy a zakázkové listy. V seznamu aktivit se můžete překliknout do kategorie Dokumenty. V ní uvidíte všechny dokumenty, které jste vydali.  

Seznam dokumentu na projektu

Na obrázku výše se jedná o Dodací list. Ten se propíše do seznamu věcí, které se přidají na fakturu pro klienta.  

Dodavky v rozpočtu projejktu

U Dodacího listu není potřeba nastavovat stav Fakturuj vše se započítává automaticky. 

Kliknutím na tlačítko Fakturuj zakázku nyní vytvoříte fakturu, která bude obsahovat vše, co se na projektu (či zakázce) provedlo a dosud nebylo fakturováno. 

Nyní přejděte do agendy Prodej a otevřete Faktury. 

prodejni faktury lamael

V seznamu faktur budete mít nově otevřenou fakturu. Tu můžete buď rovnou zaslat, nebo dále upravit. 

Lamael rozlišuje dva samostatné stavy Výkaz a Fakturuj. Z pohledu zde popsané funkcionality fakturace zakázky mezi nimi není rozdíl. Prakticky je ale oceníte jinde. 

Stav Fakturuj chápeme tak, že tato práce se může vyfakturovat kdykoliv, třeba ihned. To můžete udělat hromadně třeba v agendě Výkazy po vyfiltrování výkazů ve stavu Fakturuj. Příkazy pro fakturaci pak najdete pod zubatým kolečkem vpravo nahoře na nástrojové liště. 

Stav Výkaz chápeme tak, že tato práce se má vyfakturovat až po dokončení celé zakázky. Často vykazujete dílčí práce během realizace zakázky, ale vše chcete vyfakturovat až najednou po předání díla klientovi. 

Tip: Úkoly a aktivity, které jste tímto postupem vyfakturovali, se automaticky přepnou do nového stavu Účtováno. Jednou fakturované práce a dodávky se již nebudou započítávat do částky Zbývá dofakturovat a nebudou se již přidávat na případné další faktury. 

Tip: Takto můžete pracovat nejen s úkoly a aktivitami, ale také s požadavky vašich klientů v agendě Podpora. Také práce vykázaná na řešení podpory může být určena k fakturaci. 

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}