Každá firma potřebuje detailní přehled o tom, co se děje s jejími produkty na skladě. Evidence produktů v Lamaelu vám pomůže rychle zjistit, jaké produkty máte ještě naskladněné a které jste již předali zákazníkovi. Všechny druhy produktů jsou zde vypsány jednotlivě a vy můžete sledovat pohyb každého z nich skrze váš sklad až po doručení klientovi .

Jak pracovat s evidencí

Evidenci najdete v agendě Seznamy, vpravo vedle kategorie Produkty.

Agenda evidencí

Otevře se vám tabulkový přehled všech položek, které máte nebo jste někdy měli na skladě. Jedná se o kusovou evidenci zboží, majetku, strojů a zařízení. Můžete zde evidovat třeba i zápůjčky a reklamace.

Tabulka evidence

Všechny produkty jsou seřazeny v pořadí, v jakém byly přidány. Kliknutím na sloupce je můžete seřadit vzestupně nebo sestupně dle několika parametrů – sériového čísla, evidenčního čísla nebo třeba datumů.

Alternativně můžete využít pro filtrování daty lištu, kterou můžete vidět v dolní části obrazovky, viz screenshot vyše.

Vytvoření produktů

Prvním krokem pro správu vašich produktů by mělo být založení produktu ve vašem ceníku. Ve chvíli, kdy budete mít produkt vytvořený i v záložce Produkty (tedy ve zmíněném ceníku), Lamael bude automaticky doplňovat nákupní a prodejní ceny u nově vytvořených položek v evidenci a také aktualizovat množství daných položek na skladě.

Zatímco v záložce Evidence vidíte položky na vašem skladě jednotlivě dle kusů, záložka Produkty slouží jako souhrnný přehled a ceník.

Stavy evidovaných kusů

Každá položka v evidenci má svůj stav. Ten slouží k tomu, abyste věděli, co se s danou položkou momentálně děje – zda je zrovna ve výrobě, je již rezervovaná, nebo již došlo například k prodeji. Lamael obsahuje několik základních stavů, ale můžete si přidat i své vlastní a přizpůsobit si vše na míru vašim interním procesům.

Nové stavy můžete vytvořit kliknutím na ozubené kolečko v pravé části obrazovky a zvolením možnosti „Vlastní stavy“.

Vlastní stavy nastavení

V dialogovém okně, které se vám následně otevře, stačí již přidat libovolný název stavu a vše uložit.

nastavení vlastních stavů

Po definování toho, jaké produkty v evidenci budete mít a v jakých stavech se mohou nacházet, se podíváme blíže na to, jak produkty správně evidovat.

Jak se mi položka zobrazí v Evidenci ?

Do Evidence se vám propíší produkty ve dvou případech:

  • v okamžiku, kdy je tam ručně zadáte
  • nebo po zadání jejich sériového čísla při výrobě nebo jejich příjmu na sklad.

Ručně produkt přidáte kliknutím na tlačítko Nový záznam v levé horní části obrazovky.

lišta agendy evidencí v lamaelu

Otevře se vám dialogové okno, ve kterém je potřeba vyplnit dodatečné informace o produktu nebo zboží.

Evidence zboží v Lamaelu

Vždy je potřeba vyplnit jméno daného produktu. Ve chvíli, kdy kliknete do pole pro zadání názvu produktu , vám bude Lamael automaticky našeptávat produkty, které máte již zadané v agendě Produkty.

Další parametry dialogového okna vyplňovat nemusíte, ale pro zachování pořádku na vaší evidenci jejich vyplnění silně doporučujeme.

Evidence a sériová čísla

Evidenční čísla slouží k tomu, abyste mohli přehledně evidovat, o jaký produkt se jedná. Každá položka skladu by měla mít své vlastní číslo. Získáte tím totiž možnost vždy zpětně dohledat, co se s položkou stalo.

Série označuje řadu produktů, které vyrábíte, nebo nakupujete. Při výrobě totiž můžete položku opatřit sériových číslem, čímž se vám propíše do evidence (tj. druhý výše zmíněný způsob, jak přidat položku do evidence).

Pokud přejdete do záložky Sklady a kliknete na Nový záznam, máte možnost zadat produkt k výrobě a vytvořit tzv. Výrobní list.

Výroba v Lamaelu

Ve Výrobním listu vyberte položku, kterou chcete vyrobit. Lamael vám automaticky bude našeptávat z vašich produktů. Ve chvíli, kdy danou položku přidáte do výrobního listu, se vám zpřístupní možnost zadat výrobní číslo (to je to samé, jako sériové číslo).

výrobní list v lamaelu

Ve chvíli, kdy doplníte výrobní číslo u dané položky, se vám položka následně propíše i do Evidence.

Pozor: V záložce Produkty je vždy potřeba mít u všech položek vyplněná sériová čísla. Jinak se vám produkty nebudou do Evidence propisovat.

Produkt upozornění v lamaelu

 

 

 

 

 

 

 

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}