V Lamaelu existuje několik způsobů, kterými můžete omezit, nebo naopak zpřístupnit určitá data kolegům. Jsou případy, kdy nechcete, aby kolega viděl projekty, které teprve připravujete. Nebo naopak skladník nepotřebuje přístup k fakturám. 

Lamael nabízí hned několik řešení – skrze nastavení rolí, nastavení oprávnění nebo soukromé záznamy. Tento návod vám pomůže s přehledem jednotlivých možností, které máte, a pomůže zvolit tu, která se vám bude pro danou situaci nejvíce hodit. 

Role 

Každý uživatel musí mít přidělenou roli. Role určují, do kam má uživatel přístup, a naopak nemá. 

V Lamaelu rozlišujeme tyto role uživatelů: 

  • Administrátor – manažer pracovní skupiny s nejvyššími právy, může přidávat a odebírat ostatní uživatele a nastavovat jejich práva. Stejně tak může nastavovat parametry systému. 
  • Uživatel – běžný uživatel systému, může pracovat se všemi agendami a vidí všechna data, pokud jeho práva nejsou jinak omezena. 
  • Účetní – speciální uživatel, který vidí jen agendy Nákup a Prodej, navíc může komunikovat s ostatními uživateli formou chatu. 
  • Systém – systémový účet, který slouží pro napojení obecného e-mailu, například pro podporu nebo příjem notifikací z banky o pohybech peněz na účtu. 
  • Externista – externí uživatel, člověk mimo organizaci, který vidí jen své úkoly, výkazy, požadavky na podporu a kalendář, může komunikovat formou chatu. Účet slouží pro externí spolupracovníky, kterým budete zadávat úkoly, nebo pro uživatele, kteří nepotřebují žádné další přístupy. 

Samotné role můžete změnit v Nastavení skupiny. 

Snímek obrazovky projektového nástroje Lamael vysvětlující, kde nastavit změnu role uživatele.

Nastavení oprávnění 

Každému uživateli můžete nastavit oprávnění individuálně. Například u skladníka můžete zrušit přístup k Obchodům, u vaší asistentky či asistenta přístup do Skladů. Dejte si však pozor – vaše licence určuje k jakým agendám máte přístup a například uživatel s rolí externista nikdy nebude mít přístup do skladů nebo fakturací. 

Nastavení uživatelů můžete najít v nastavení skupiny. 

Nastavení uživatele v Lamaelu

Přečtěte si, jak můžete změnit jednotlivá uživatelská oprávnění. 

Soukromé záznamy 

Data můžete skrýt skrze soukromý záznam. Jedná se o funkci, pomocí které můžete skrýt svou práci nebo data před ostatními uživateli Lamaelu. Těmi, kteří mají licenci uživatele a mají přístup do stejných agend jako vy. 

Záznam skryjete pomocí zaškrtávacího políčka Soukromý projekt (obchod / soubor / úkol). 

Políčko se soukromým projektem, Lamael

K těmto záznamům mají (kromě vás) přístup pouze dva druhy uživatelů: 

  • administrátor 
  • a ostatní uživatelé, které přidáte jako účastníky. 

Nikomu jinému se dané položky nezobrazují (nikdo jiný tedy nemůže nic zobrazovat nebo měnit). 

Jak přesně záznamy fungují a jak můžete přidat účastníky, si můžete přečíst v článku Jak fungují soukromé záznamy. 

Související témata

Související články

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

6 tipů pro vybudování úspěšného start-upu

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Sdílení a správa dokumentace v projektovém řízení: 4 tipy, jak si ulehčit práci

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Novinka: Přístup k záznamům o aktivitách v Lamaelu

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Velká příručka, jak pracovat s Lamaelem: Podrobně o agendách Kalendář, Úkoly a Aktivity

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}