Řízení projektů je složitá disciplína, která vyžaduje řadu zkušeností a schopností. Systém a pořádek k ní neodmyslitelně patří, mnohdy ale během realizace projektů vládne ve firmách chaos. V článku vám prozradíme 4 nejčastější chyby projektových manažerů a jak se jim jednou provždy vyhnout. 

1. Nejasný začátek 

Ty nejzásadnější chyby vznikají už na začátku projektu, když probíhá úvodní schůzka. Ne vždy se totiž vyřeší vše důležité pro úspěšné dokončení projektu. Zapomíná se na jasnou definici očekávání klienta, případně konkrétní cíl, kterého chce dosáhnout. Zároveň je třeba určit termíny, kdy dodáte výstup. Všechny tyto důležité informace si důkladně zapište, abyste s nimi mohli nadále pracovat a rozdávat úkoly ostatním. Všichni členové týmu by měli vědět, kde začíná a končí jejich odpovědnost za projekt. 

2. Chybějící metriky úspěšnosti projektu 

Definice cíle je v projektovém managementu zásadní pro určení jednotlivých kroků, které budou následovat. Nejúčinnější způsob pro správné určení cíle je SMART metoda. Ta zohledňuje pět důležitých faktorů, díky kterým cíle správně nastavíte, ale i splníte. Metriky jsou pro vás totiž to hlavní, podle čeho budete v praxi svou činnost sledovat a vyhodnocovat. Správně stanovený cíl by měl být: 

 • specifický, 
 • měřitelný, 
 • akceptovatelný, 
 • realistický, 
 • časově vymezený. 

Tip: Přečtěte si více o tom, jak funguje metoda SMART. 

3. Špatná komunikace 

Špatná komunikace bývá během řízení projektů nejčastějším problémem, kvůli kterému se hroutí celý projekt. Mnohdy totiž probíhá na vícero platformách, takže vám důležitá zpráva snadno zapadne, nebo se nedostane ke všem zúčastněným osobám. Co s tím? Určete jedno komunikační pole, kde bude k určitým projektům probíhat veškerá komunikace, pište konkrétní zadání a informujte o průběhu projektu, aby byli všichni v obraze. 

Tip: Mohlo by vás zajímat, jak na efektivní online komunikaci. 

4. Mikromanagement zabíjí efektivitu 

Někteří projektoví manažeři mají tendenci sledovat každičký krok lidí ve svém týmu, což má řadu negativních dopadů: 

 • Ztrácíte tím svůj čas. 
 • Podkopáváte důvěru svých podřízených. 
 • Nepodporujete samostatnost a zodpovědnost lidí ve svém týmu. 

Váš mikromanagement projekt ve finále jenom zbrzdí a jeho výsledek to nijak zásadně neovlivní. Vložte do svých kolegů raději důvěru, případně stanovte proces, díky kterému jim dopřejete dostatek volnosti a samostatnosti, ale zároveň budete mít nad vším přehled.  

Vyhněte se těmto chybám jednou provždy díky aplikaci pro řízení projektů 

Všem výše zmíněným chybám můžete snadno předejít díky softwaru pro řízení projektů. Ten vám totiž usnadní a zpřehlední celý průběh projektového managementu. Na trhu jich najdete mnoho, jak ale vybrat ten správný pro svou firmu? Zodpovězte si následující otázky, které vám při rozhodování pomůžou: 

 • Co od aplikace očekáváte? Jaký problém by vám měla vyřešit? 
 • Jaké funkce vám usnadní individuální i týmovou práci?  
 • Co by softwaru rozhodně nemělo chybět?  
 • Kolik lidí bude v nástroji pracovat? 
 • Jakou částku chcete maximálně platit? 

Lamael jako ideální software pro řízení projektů 

Lamael je český projektový nástroj, který usnadňuje řízení firem i projektů už 2794 týmům. Můžete v něm vytvářet projekty, přiřazovat úkoly, rozpočty i termíny. Předejdete díky němu nejasnému začátku projektového managementu, protože vám zobrazí projekt v kanban boardu i v ganttu. Váš tým se v něm skvěle propojí, můžete totiž komunikovat ve společném chatu přímo u projektu, případně klasicky prostřednictvím e-mailů. Díky fulltextovému vyhledávání navíc snadno najdete jakoukoliv zprávu či úkol. Jako jedna z mála aplikací je Lamael celý v češtině a v případě potřeby vám ho upravíme přímo na míru. Zefektivněte řízení projektů ve vaší firmě a vyzkoušejte ho na 14 dní zdarma. 

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Důraz na emoční inteligenci projektových manažerů: Význam empatie, komunikace a řešení konfliktů

Důraz na emoční inteligenci projektových manažerů: Význam empatie, komunikace a řešení konfliktů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}