Pandemie covidu a válka na Ukrajině přinesly znatelné změny ve společnosti, které se rovněž dotkly pracovního prostředí a projektového řízení. Proto důležité více než kdy dříve na tyto změny reagovat a přizpůsobit se trendům. Čemu se tedy vyplatí věnovat pozornost?

Projektové řízení se vyvíjí průběžně. Zmíněné okolnosti pandemie, války a vývoj nových technologií přináší další milníky, které určitě není dobré podceňovat a opomenout, ale naopak je zařadit do vývoje firem.

Umělá inteligence

Samozřejmě velké téma posledních měsíců a byla by chyba nezmínit jej ani v tomto článku. Umělá inteligence bezpochyby změní přístup k projektovému řízení. Projektoví manažeři tedy budou moct využívat umělou inteligenci a automatizační nástroje pro úkoly, jako je plánování, hodnocení rizik a přidělování zdrojů.

Očekává se, že tento trend v letošním roce poroste ještě více, protože technologie založené na AI budou stále dostupnější a rozšířenější. Důležité je proto učit se ji využívat a implementovat ji do pracovního prostředí co nejdříve.

Větší remote přístup a flexibilita

Dnes se vše přesouvá do online prostředí, proto potřebujete s tímto trendem pracovat. Podle průzkumů 97 % zaměstnanců využívá v týdnu alespoň na den či dva home-office.

Vyplatí se proto jít zaměstnancům naproti a poskytnout jim možnost pracovat na dálku a se softwarem pro projektové řízení, ve kterém najdou vše potřebné. S tím souvisí také zvyšující se tlak na přesun pracovního prostředí do cloudu.

Důraz na emoční inteligenci a tzv. soft skills

Kvůli velkému stresu v posledních několika letech a zároveň s rostoucí digitalizací se objevuje také důraz na emoční inteligenci. Zaměstnanci tak po svých nadřízených a kolezích vyžadují daleko větší empatii, pochopení a zaměření na mental-health. Měli byste proto dbát na to, jak se vaši zaměstnanci cítí a jít jim více naproti.

Využít k tomu můžete různé přístupy jako třeba oživení meetingů, aby se nevztahovaly pouze na práci, ale aby se v nich probírala i jiná témata. Cílem je dostat do pracovního prostředí lidskost, aby se zaměstnanci necítili „jako roboti“.

Jelikož manažeři musí pracovat s různorodými týmy, je důležité u nich ještě více podpořit dovednosti jako komunikace, vedení a schopnost spolupráce.

Tip: Přečtěte si 5 tipů, jak efektivně vést pracovní poradu.

Kombinace agilního a tradičního přístupu

Agilita (čili řízení projektů na základě rychlého reagování na průběžné výsledky, změny na trhu atd.) je trend už nějakou dobu, umožňuje totiž větší flexibilitu a přizpůsobivost. Není ale dobré ji aplikovat u všech projektů. Vždy záleží na daném případu.

Proto se objevuje upgrade, kdy se agilita využívá v kombinaci s tradičním přístupem označovaným jako „waterfall“ (postupné řešení kousek po kousku). Říká se tomu hybridní přístup a je dobré jej aplikovat například u projektů, kde se účastní více týmů s různými představami, požadavky a omezeními.

Komplexnější složení týmů

Jelikož se projekty můžou díky výše zmíněnému remote přístupu a velikosti různě tříštit, objevuje se důraz na to, aby každá část projektu měla člověka s kompetentní rolí. Čili aby do projektu pronikla větší odbornost.

Důraz na smysluplnost

Lidé čím dál více chtějí vědět, proč se daný projekt vlastně dělá a jaký bude mít „vyšší“ přínos. Je proto důležité připravit si také strategii, jak svým zaměstnancům vysvětlíte účel daného projektu, aby se cítili dobře motivování do něj pustit a odvést ho s maximálním nasazením.

Co dále mít na paměti

  • Udržitelnost: V posledních letech roste povědomí o potřebě udržitelných postupů ve všech aspektech podnikání. Projektové řízení není výjimkou a v letošním roce se projektoví manažeři pravděpodobně zaměřili na začlenění udržitelných postupů do svých projektů, jako je snižování množství odpadu, využívání obnovitelných zdrojů a minimalizace dopadu na životní prostředí.
  • Bezpečnost: Jeden z klíčových aspektů vývoje. Zaměstnanci potřebují mít pocit, že vše stihnou v termínu a jejich projekt a prostředí nikdo neohrozí. Proto bude důležitá i ochrana organizace před všemi formami kybernetických útoků. Projektoví manažeři mohou podpořit iniciativy v oblasti kybernetické bezpečnosti tím, že vytvoří kulturu informovanosti a sdílené odpovědnosti, budou spolupracovat s týmy IT, HR a dalšími důležitými články.
  • Automatizace: Lidé jsou stále méně ochotni akceptovat ruční sestavování a opakované zadávání údajů do výkazů. Čím dál více se bude volat po automatické konsolidaci existujících dat, kdy se stisknutím jednoho tlačítka vytvoří reporty důležité pro projekt.

Důležité je proto využívat správné nástroje

Vývoj je rychlejší, než si řada firem uvědomuje. Proto je důležité snažit se nebýt pozadu, ale naopak o krok napřed. Celkově můžeme zmínit, že je stěžejní v tomto ohledu flexibilita a nástroje, které vám k efektivnímu projektovému managementu pomůžou.

Například součástí Lamaelu jsou užitečné funkce, mezi které patří:

Spolu s tím všechny výhody získáte za přijatelnou cenu. A pokud si s něčím nejste jistí, rádi vám vše vysvětlíme.

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Tohle potřebujete vědět: Jak předejít syndromu vyhoření?

Tohle potřebujete vědět: Jak předejít syndromu vyhoření?

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}