SWOT matice je oblíbený nástroj pro analýzu firmy, který využívá mnoho podnikatelů a manažerů. Pomůže vám zhodnotit aktuální situaci celé firmy a určit další směr. Přečtěte si, jak SWOT analýzu vytvořit a co všechno díky ní zjistíte. 

Co je to SWOT analýza firmy? 

SWOT analýza je metoda, která se používá v podnikání či při správě projektů a pomáhá zhodnotit vnější i vnitřní faktory, jež ovlivňují chod firmy. Využijete ji ale i v dalších oblastech, jako je marketing nebo hodnocení zaměstnanců a můžete z ní vycházet i při tvorbě dlouhodobé firemní, marketingové či jiné strategie. Zkratka SWOT pochází z anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Tyto čtyři oblasti vytvářejí tzv. SWOT matici, pomocí které se analýza provádí.  

Proč se do SWOT analýzy pouštět? 

Jde o jeden z nejpoužívanějších nástrojů, díky kterému se podíváte na silné a slabé stránky své firmy. Zjistíte, jakým směrem můžete svůj byznys posunout a na co si dát pozor během realizace. Celý proces analýzy je navíc velmi jednoduchý a lze ho aplikovat na začátku i v průběhu podnikání, nehledě na velikost firmy.  

Jak sestavit SWOT matici? 

Vytvořte si SWOT tabulku podle následujícího obrázku. Horní část se týká vašich interních informací, které můžete ovlivnit. Spodní část je naopak o vnějších vlivech. Jaké otázky si během analýzy pokládat? 

 

swot matice

S = silné stránky (strengths) 

Silné stránky pomáhají vaší firmě porážet konkurenci. Mělo by sem patřit to, v čem skutečně vynikáte a v čem je vaše výhoda. Při zodpovídání si zkuste položit následující otázky: 

 • Co je vaší největší výhodou oproti konkurenci? 
 • Proč se k vám zákazníci vrací? 
 • V čem je vaše síla a jedinečnost? 
 • Jaké máte dovednosti a zkušenosti? 
 • Co vám přináší největší zisk?

W = slabé stránky (weaknesses) 

Slabé stránky jsou ty, které vás připravují o zákazníky a zpomalují při dosahování cílů. Odhalíte je položením těchto otázek: 

 • V čem máte nedostatky, které vás připravují o zisk? 
 • Proč ztrácíte zákazníky? 
 • Co byste mohli vylepšit? 
 • Jaké slabé stránky zmiňují vaši zákazníci? 

Tip: Víte, jak si stanovit cíle? Vyzkoušejte metodu SMART. 

O = příležitosti (opportunities) 

Další částí SWOT tabulky jsou příležitosti. Patří sem vnější okolnosti, které může vaše firma využít ve svůj prospěch. Pokud je ovšem dokážete správně identifikovat. Pomůžou vám s tím otázky jako například: 

 • Co navíc můžete udělat pro své zákazníky? 
 • Oslovujete všechny cílové skupiny? Jaké další typy osobností jsou vaši zákazníci? 
 • Jaké další produkty byste mohli přidat do své nabídky? 
 • Jaké činnosti vaší firmy byste mohli delegovat? 
 • Existují technologie, které by vaše firma mohla využít?

T = hrozby (threats) 

Posledním polem ve SWOT matici jsou hrozby. Podobně jako u příležitostí jde o externí situace, které by mohly uškodit vaší firmě. Příkladem může být ekonomická krize nebo legislativní změny. Zkrátka situace, které neovlivníte, ale určitě je dobré o nich vědět. K odhalení vašich hrozeb vám pomohou tyto otázky: 

 • S jakými překážkami se potýkáte?  
 • V čem je napřed vaše konkurence? 
 • Jak je na tom ekonomika na vašem trhu? 
 • Mohou pro vás být hrozbou vaše slabé stránky? 
 • Roste nebo se snižuje poptávka po vašich produktech či službách? 

Tip: Mohlo by vás zajímat, jak vám myšlenková mapa pomůže rozplánovat projekt.  

Jak vyhodnotit SWOT matici? 

Data, která během analyzování získáte, využijte pro rozvoj svého byznysu. Existuje více způsobů, jak s nimi pracovat. Můžete začít vylepšováním slabých stránek, nebo se naopak soustředit na ty silné a naplno je použít v marketingové a obchodní strategii. Další možností je spojit vaše silné stránky s příležitostmi a vytvořit zcela novou strategii, nebo naopak pomocí silných stránek eliminovat hrozby. Na tvorbě SWOT analýzy by se mělo podílet vedení firmy, zapojte ale i další členy týmu, alespoň získáte širší pohled na vaše fungování.  

Nové plány a změny nenechte jen na papíře, ale aplikujte je i do praxe. S rozdělováním úkolů, týmovou komunikací a sledováním termínů vám pomůže Lamael – český projektový nástroj, se kterým zvládnete řídit celou firmu online i z mobilní aplikace.  

Související témata

Související články

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Vzdálená spolupráce: 4 způsoby, jak efektivně řídit tým na dálku

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Souboj dvou metodik: Je lepší waterfall, nebo agile?

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Virtuální týmy v nové éře: 5 inovativních strategií pro efektivní práci na dálku

Důraz na emoční inteligenci projektových manažerů: Význam empatie, komunikace a řešení konfliktů

Důraz na emoční inteligenci projektových manažerů: Význam empatie, komunikace a řešení konfliktů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}