• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Jak evidovat schůzky a termíny spojené s kontakty – Lamael

Jak evidovat schůzky a termíny spojené s kontakty – Lamael

Pro pravidelnou komunikaci se zákazníkem potřebujete systematické plánování. Dobré vztahy podpoří dobrá dostupnost na telefonu či emailu a dodržení smluvených termínů. Pro obchodníka je velmi důležité mít pořádek v záznamech a přehled o tom, se kterým zákazníkem je třeba se spojit a kdy.

 

Synchronizace osobního kalendáře s CRM kalendářem

S rostoucí oblibou Google kalendáře se stále zmenšuje zájem o využití kalendářů integrovaných v CRM programu. Obchodník do CRM zapíše naplánovanou schůzku ke kontaktu, aby mohl vedoucímu reportovat svou práci se zákaznickou databází, ale následně si schůzku přepíše do svého kalendáře v telefonu, tedy do kalendáře od Googlu.

Dříve si obchodník na začátku týdne vytiskl ze CRM seznam vytipovaných zákazníků, naplánoval si a zrealizoval schůzky s nimi a následně jednou za týden přijel do kanceláře a zapsal výsledek schůzek zpět do CRM. Svět prodeje se ale změnil.

Nově vznikající programy a aplikace pro řízení projektů a obchodních aktivit jsou navržené tak, aby vyšly vstříc rostoucímu zájmu o flexibilitu použití v terénu (například v telefonu). Mimo jiné poskytují také možnost propojit soukromé a pracovní záznamy na jednom místě. Lamael oboustranně synchronizuje vlastní integrovaný kalendář s Google kalendářem, sdílí barevné rozlišení i označení ukončených aktivit a úkolů.

 

On-line schůzky a on-line kalendář

Dalším postupně se šířícím trendem jsou on-line schůzky a video-hovory. Významně šetří čas a jsou osobnější než pouhý telefonát. Navíc můžete propojit v jeden čas více osob z různých míst.

Moderní aplikace se dokážou mezi sebou propojit tak, že potenciální zákazník jednoduše otevře váš kalendář dostupný on-line a rezervuje si volný termín ve vámi připraveném rozvrhu. Vám se do kalendáře automaticky přidá událost a oběma stranám přijde pozvánka s odkazem pro připojení se k videohovoru v daný čas. Vše se zapíše do karty zákazníka v CRM, aniž byste se o to museli starat. Této funkčnosti docílíte například využitím kombinace aplikací Google kalendáře + Lamaelu + Calendly.

 

Závěrem – Přehled o historii komunikace

Ať už se jedná o jakýkoli druh komunikace se zákazníkem, nejdůležitější je mít záznamy o všech aktivitách pohromadě. Aplikace Lamael zapisuje každý odeslaný e-mail a každou schůzku či poslanou nabídku do karty kontaktu nebo firmy. Díky tomu, že jsou zápisy na jednom místě, můžete kontakty řadit podle data poslední provedené interakce, a proto se nikdy nezapomenete ozvat zákazníkům ve správný čas.

 

Related Posts

Jak logicky plánovat projekty?

Jak logicky plánovat projekty?

Jak si stanovit cíle? Zkuste metodu SMART

Jak si stanovit cíle? Zkuste metodu SMART

Zvyšte produktivitu, ne počet odpracovaných hodin

Zvyšte produktivitu, ne počet odpracovaných hodin

5 tipů, jak na efektivní řízení projektů

5 tipů, jak na efektivní řízení projektů

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}